Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Kjöbenhavn 25.
Älskade Mamma [med blyerts: 1889.]
Några ord blott för att tacka för
Mammas bref med Idas fotografier.
Jag skulle så gerna skrifva långt och
utförligt i dag, men jag har den gemenast
hufvudvärk, förorsakad af en alltför
ansträngd dag i går. Först 7 timmars
målning i blåst på fregattens däck –
(frukost i officerarnes salong, der jag
satt vid kommendörens sida – de äro
alldeles utmärkt vänliga) – så middag
här hos Krohns med gr. Wachtmeister, och
så på theatern till kl. 12 med samme
Wachtmeister – Den pantsatte Bondedräng
fick mig att skratta, men så kom der en
sångpjes som var faslig (danska komposition)
och som nästan förtog något af Holberg
och Olof Paulsen. – Alltnog gräsligt
trött var jag i går och hufvudvärk har
jag i dag. – Gossens hosta är nu

mycket bättre. Alla tycka om honom
här och finna honom dejlig och försig-
kommen. – Amman trifs förträffligt
och hålla, till var stora förvåning långa
konversationen med Ane, huspigan.
Hvilket språk de tala begriper jag ej. – Ut-
märkt god mat och så goda äpplen säger
hon. – I förgår var jag hos ryska
ministern gr. Toll, och der fick jag
rådet vända mig till Obolensky. Jag
skref derför till O. om att jag måtte
få visa mina 2 skizzer för H.M.
samtidigt skref Krohn till sin svåger
som är kronprinsens kavaljer om samma
sak. Jag väntar således svar och
hoppas en af dagarne få fara ut till
Fredensborg, der Kejsarfamiljen ännu
stannar 10 dagar. I söndags sågo
vi dem alla fara till "St. Thomas"
det skepp hvarpå prins Waldemar
far till Grekland – och derefter till

Derjava. – Det blef med ens ett
hällregn, och drottningar och kejsarinnan
sågo lika snopna ut som alla andra
dödliga. De engelska prinsessorna
se mycket engelska, men rätt borger-
liga ut. Finast af alla var storfurst
Paul. – De kommo till Toldboden
i ett 20 tal kungliga vagnar med
eldröda kuskar och betjenter, alla fartyg
i hamnen flaggade
saluterade
och mannade rå,
musikerna spelade Kong Kristian och
Mamma skulle ha gråtit. Kejsaren
såg ut att vara vid det bästa lynne.
Kejsarinnan tydligen rasande öfver sqval-
regnet.
Alla tycka om de 2 skizzer med figurer
jag gjort. Modeller har jag hur mycket
som helst ombord på Sjælland – jag
behöfver bara vinka för att få de
utmärktaste, matrostyper man kan
önska sig. Officerarne äro ovanligt

hyggliga – jag är smått flat öfver
denna utmärkta artighet och tjenst-
villighet.
Farväl och helsa alla från oss – Vi
må bra (så när som på pojkens hosta
och min hufvudvärk) och stanna här
till nästa onsdag. Inga rum ha
vi i Paris och i ateliern är det
så dragigt. Alla tala om den
omenskliga svårigheten att få
rum i Paris. Huru skola vi
berg oss. — Ellan helsar
och lofvar skrifva –
Eder Atte
Nu blir det kallt och blåsigt väder.
— Eklöfs tafla skulle skickas med
Runeberg och han skulle averteras.
I Salongen utan vidare inpackning

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll