Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

adel barn beställningar blöjor bostäder bostadshyra brev dagstidningar dans ekonomi franska gästande indianer kläder mat sällskapsliv språk tjänstefolk utställningar välgörenhet världsutställningar

Paris 16 okt 89.
Älskade Mamma,
Just nu fick jag det rekommenderade
brefvet och kan icke nog tackar för bråket
som Mamma haft med vexeln. Såsom
det alltid plägar gå mig "i dylika fall",
så får jag i dag pengar från flere håll.
Bulla var näml. här i går och var
särdeles förtjust i den lilla interiören,
hvilken i dag afgår till Amerika. Kl. 12
får jag pengarna. Dessutom bestälde han
en
liten
tafla till 2500 efter skizzen med de
viftande flickorna. Anni, Hanna Juntunen
och ida i aftonsolens sken. Bulla var
särdeles vänligt stämd, talte om ytterligare
beställningar efter mina Helsingforsskizzer
menade att affärerna nu skulle ta
fart igen och att jag var särdeles i
smöret hos den amerikanska publiken.
Madonnans "succès de vente" hade gjort
sitt till och också Hedersmedaljen, så
mycket än belöningarne äro häcklade af
de äldre här likasom i Finland. –
Nu har jag sprungit mig trött och för-
derfvad, i hus och ur hus i helaste stan,
och ändå ej funnit något lämpligt

logis. En dag reste jag kring med
Chambure. Denna gaf mig goda råd
bl.a. att icke skynda mig alltför
mycket emedan de våningar som nu
d. 15 icke äro uthyrda troligen
komma att stå lediga länge, så att
jag kunde slippa att betala hela första
qvartalet. Hyresvärdarne äro också
mera medgörliga ju längre det lider,
och han citerade flere exempel på
att de slagit ner hyran 3, 4 ja
500 frcs. Flere qvarter har tillhöra
Pereire. (Ack om min vän Henri
Pereire sjelf hade att göra med sina hus,
då skulle jag säkert få det billigare) –
de äro alla värmda d.v.s trappan,
tamburen och matsalen ha värme
lednings rör – men de ha alla blott
en trappa, hvilket är ledsamt både för
mats och eldfara. De pereireska
våningarne (vid avenue de Villiers, Bd
Pereire och Place Wagram) äro de billigaste.
(1500 à 1800)
Så kommer en hel serie hus tillhörige
"la Societé des Memenbles de la pleine Momeau"

der finnas 2 trappor, badrum, alla
möjliga beqvämligheter, men de äro
dyrare 2000 à 2500 och i 5te
våningen. Då jag skall springa upp
och ned till frukosten och då amman
skall gå upp och ned med pojken blir
det kanske tröttsamt i längden.
– En utmärkt treflig våning till
1800 72 av. de Villiers, samma
hus som min restauration Oray, blir
först ledig i januari. En rigtigt magni
fik entresol 76 av de Villiers kostar
3000, der finnas 4 rum, Salon, s. à m.
2 domestikrum och badrum – men ingen
kalorifer. Allt det der tål att tänka
på. Sist bodde vi i en Pereires'k
våning, hos Munthe, och det der att
ha köksdörren strax emot salsdörren är
bra tråkigt. Ellan och pojken bo fort-
farande 128 B Persère och jag åter der.
Maten är god och riklig – pojkens rum
stort och bra. Ellan har det varit.
Vi ha haft ett gudomligt väder här sedan
vi kommo. Pojken är ute hela dagen, Place
percin, Bd Pereire och vid Fortifikationerna.
Andra nounous tala ofta till Marie, och denna
svarar sitt non. Hon kan redan begära åtskilligt

af den franska jungfrun ss. lampe, allouettes,
feu, l'eau chaude och säger alldeles
ordentligt s'il vous plait, som jag skrifvit
åt henne sivplää. – Pojken är en
briljant figur, alltid glad och munter
ropar ba ba och tatata åt hästarna och
småler mot bekanta och obekanta. Jag
börjar tycka rigtigt mycket om honom.
Hans funktion som blöjblötare, den
mest framstående under resan, har numera
något trädt i bakgrunden, och han blir
mera sällskapsmenniska. Han har sina innerligt
vänliga och hemligt-förstånd-fulla ögon och
en lifslust som är stor. Skriker bara i glädje
eller då man tar ifrån honom hans leksaker
aldrig annars. Han börjar göra illa nu redan,
rifver i borddukar, sottar i sina ägg som
han gerna stjelper ut på bordet, vill
gå på gatan och har kängor. Pariser
barnen förefalla så ynkligt små i jem-
förelse med denna finska Palt. –
I går voro vi på Buffalo Bill. Säg
Bertha att det verkligen var dum att
vi ej kommo dit – icke så mycket för
deras ridts skull, ty lika god ridt får man
se på cirkus, men för anblicken af det
hela. Dessa 200 indianer, nakna till
häst, målade i citrongult och tegelrödt
med bågar och sköldar, fjäderbuskar o.d.

var något alldeles ovanligt – likaså
Buffelhjordarna, indian dance (precis
som den på Salongen) – allt i grannt
solsken. Krohn bad mig specielt se
på indianernas ben, det "skönneste" han
sett i sitt lif i den vägen. Det var också
högst intressant, alla dessa fina, långa
magra och muskulösa ben som genom
målningen fingo ett tycke af brons – det
låg något antikt öfver det hela och
jag fick ett intryck af huru en barbarisk
krigshär (t.o.m. en grekisk) måtte ha sett
ut under sagotiden.
I dag går jag till utställningen sedan vi
sett på 4,5 våningar igen. Den är
alltid lika makalöst – jag har begynt
skrifva om den till Nya Pressen, men jag
känner mig så olyckligt ovan att skrifva
nu igen. Jag får så många banala adjekti-
ver, så mycken vanlig tidningsstil
med "herrligt" och "storartadt" att jag
får qväljningar då jag läser igenom det.
Om jag hinner går jag likaså till Mme
Jacquinot med Berthas pakett.
– Jag tycker att mina taflor från
i år äro bättre än de från i fjol – ljusarte
manligare, och så mena äfven de få personer
som sett dem. – Mr och Mme Edelfelt

äro bjudna till Mr i Mme Carnot i
morgon på bal. Mme Edelfelt har
en alldeles för trång sammetsklädning
att sätta på sig och går derför ej. –
Kanske jag går dit på en stund. Om
lördag är Figaros stora kermessa för
de explosionslidande i Antwerpen –
jag tror knappt vi gå dit.
Farväl så länge – nästan gång mera
och utförligare. Vi äro alla vid bästa
lynne och tacka Gud att det gått så
bra. – Hvad skall jag svara Fedi Aminoff.
Han hade förstått 2400 då vi talade om
det, och jag förstod att något bestämdt pris
då ej aftalades. Hartman trodde åter
att jag sagt 3000 för att "tredje person"
(Axel Antell) var närvarande. Tala
ej med dem om saken. Jag skall skrifva
ett långt och lugnt bref till Aminoff
Kan detta missförstånd ej hjelpas, så är
det bra ledsamt. Jag kan ej förstå att
600 mk skulle göra Ridd. och Adeln så mycket
fattigare.
Helsa B. Till henne skall jag skrifva –
– jag tänker så ofta på henne i detta
herrliga Paris – mera "mylrende" än någon
sin. – tusen helsningar från oss alla genom
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll