Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

alkohol ateljéer barn bilderböcker böcker bostäder dieter dockor ekonomi födelsedagar hälsa illustration inredningar lotterier mat utställningar världsutställningar

Paris 24 nov. 89
Älskade Mamma
I går fyllde således var lilla
tjocka pojke ett år. Firningen
var ej storartad, i det hans
presenter inskränkte sig till
en bilderbok som han just e j
satte värde på och en quignol
docka som kostade 20 centimer.
Denna docka har den utomordentliga
förtjensten att kunna,
(om man inför tummen
i ena armen, pekfingret
i hufvudet och långfingret
i andra armen), – klappa
små hantuna, locka små
hantuna, aj aj aj aj så haren

i skogen. Han står således
precis på samma punkt som
vår son, hvad andlig utveckling
beträffar, och en ström af sympathie
tyckes derför ha uppstått mellan
dessa båda herrar.
Som jag är strängt förbjuden att
äta allt som är godt, likasom
hvarje slag af alkohol, inklusive
vin, var den festmåltid vi
till hans äro intogs, ganska enkel.
Emellertid tackar jag Gud att
han är så glad så stark och så snäll.
Måtte han alltid fortfara så!
Nu är han ute och promenerar.
– Vi ha nu temmeligen i ordning
våra sofrum och matsalen – den
sistnämnda blir utmärkt treflig

och icke alltför kostbar, då den
enda reela utgiften varit mål-
ningen af hela rummet, stolar
och ett bord. Som buffet fungerar
den möbel jag hade i ateliern
(på pelare, och som enda vägg-
dekoration några taflor i mörka
ramar. En hög ekpanelning
löper omkring hela rummet, taket
är likaså måladt i mörk ekfärg
och väggarne äro hvita. Iden till
detta har jag fått i ett holländskt
kök på verldsutställningen. Jag
känner redan lust att måla
några genretaflor här, ljuset är
utmärkt och så liknar ej denna
matsal alla andra. – Salen
är temmeligen tom ännu – en
stor magnifik länstol och en taburett

mattan, gardiner och taflor
utgör hela ståten. Forgeron bestyr
om bord och andra stolar – en svensk
tapetserare har hjelpt oss och
lofvat göra en soffa i ett hörn
för 80 mk, öfvertåget oberäknadt.
– Talte jag om att lotteriet för
verldsutställningen ville köpa min
pianotafla för 1800 mk – I Mon-
béliard fick jag telegram derom
och svarade jakande. Emellertid
har jag skrifvit, telegraferat och
fäktat både till Direktionen och
till Londén (som först 6 dagar
senare skickade mig brefvet) utan
att få något svar. Londén
har visserligen varit och sökt
mig men ej lemnat något svar.
hvarken besked eller pengar
Detta gör att jag befinner mig
i yttersta penningeförlägenhet,
isynnerhet som det haglar

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Erik fyllde 1 år igår; han fick en bilderbok och en handdocka; bilderboken väckte inte Eriks entusiasm, men det gjorde handdockan.

  Erik Edelfelt
 • Läkaren har förbjudit Edelfelt att äta "allt som är gått" och att dricka alkohol; därför var festmåltiden till Eriks ära enkel.

  Erik Edelfelt
 • Tackar Gud för att Erik är så glad, stark och snäll; hoppas att det fortgår så.

  Erik Edelfelt
 • Just nu är Erik ute och promenerar.

  Erik Edelfelt
 • Sovrummet och matsalen är tämligen i ordningställda; matsalen blir trevlig; väggarna och möblemanget har blivit målade, det har inte kostat mycket; en möbel från ateljén och några tavlor i mörka ramar; fått idén till inredningen av matsalen i ett holländskt kök på världsutställningen; vill måla genremålningar i matsalen.

 • Salen är fortfarande ganska tom; Forgeron har lovat skaffa möblemang och en svensk tapetserare arbetar för 80 mk.

  Forgeron
 • Världsutställningens lotteri köpt "En ungdomsmelodi" för 1800 franc; skrivit både till direktionen och Londén, men har inte fått pengarna ännu; befinner sig därför i "penningförlägenhet".

  Hjalmar Londén
 • Brevet saknar slut.