Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

alkohol ängslan barn beställningar bostäder brev dagstidningar dieter ekonomi galenskap hederstecken inredningar kaminer kvinnor kyla mat motion sjukdom (tillstånd) telegram uppvärmning utmärkelsetecken väderlek vänner

Paris tisdag 3 December 89
Älskade Mamma
Det är så kallt i vår matsal att jag måste
skrifva här i salen (der det ej fins något skrif-
bord), stående vid kaminen. – Det har varit
6 grader kallt ute dessa sista nätter. Gudske-
lof, Gossens rum är varmt – natt och dag
är der en temperatur af 15 till 18 grader. Han
är också så fisk och rask att det är ett
nöje. Våra sofrum och i synnerhet i mat-
salen, der vinden legat på verandan, har det
varit 10 – t.o.m. 8 grader. Vi måste skaffa
oss rigtigt ogenomträngliga gardiner att dra
för till qvällen för verandan – som en stor
yta sålunda skall täckas blir det en dyr
historie, t.o.m. om man tar det billigaste
tyg.
Tusen miljoner tack för telegrafvexeln. Jag
var rigtigt röd när jag i Mammas bref
läste att vi skrapat ihop de 500 markerna,
Mamma, Anni och tante Gadd. Jag hoppas
ni fått igen hvad Ni lagt ut nu redan
genom Standertskölds betalning. Pengarna
voro så väl behöfliga för mig, ty nu skola
vi ha ved och kol, måste betala räkningar
dagligen och stundligen – och det är så galet

att 3 inkomstposter på 2000 mk hvarje
nu slagit felt. 1° Statens betalning som
ej kommer hvarför – det begriper jag ej. 2°
Montbéliard porträttet som jag ej fick
färdigt 3° en tafla till Bulla som jag
ej kunnat göra emedan jag varit sjuk.
– Nu är jag bättre – läkaren har föreskifva
sträng diet mjölkmat, hvitt kött, legu-
mer och Vichy – jemna bad med gnidning
3 timmars promenad om dagen, förbud
åt förtära alkohol, feta saker och kryddad
föda. Ett glas öl får jag dricka till midda-
gen. – hjelper ej detta skall doktorn
börja massera min mage. Det är enslags
förslappning i tarmarne, sviter af tyfus
1876 och oförståndig diet samt brist
på motion sedan.
På rysligt med Churberg – naturligtvis
är han galen. – Beckers notis var högst
besynnerlig. Nu är det tre stora män,
Londén, Becker och Meissonier som alla
ta äran åt sig af min officersrosett.
Hvarken d'Ormesson eller Meissonier
talte om Becker. I går träffade vi
Valter Runeberg som såg så der fånigt
menande på Ellan. I dag har hon fått

ett alldeles underligt, dunkelt
bref om menniskornas ondska af
Lina. I afton komma vi att träffa
dem på en diner för Londén (der jag
ej får äta något) – det blir mycket
obehagligt, ty jag är så rädd att förgå
mig – det bästa vore naturligtvis
att undvika dem. Men när Valter
får sig ett glas i näsan blir han tvärt
sentimental och då fruktar jag det värsta.
– I går
morgse
skulle jag ha skrifvit till Berta
om jag ej vid hemkomten skulle ha
blifvit alldeles ur humör genom Linas
bref, som jag i första hettan öfversatte
sålunda: Er man är ett fä som gjort
oss mycket ondt, men ni är en gammal
vän som icke kan låta bli att älska oss
derför kom i våra armar, men utan
ett rackare till man.
Jag vara i går hos Sofi Perrot som var
mycket glad att se mig och sade att hon
hade rigtigt ledsamt efter Bertha. B.
har gjort ett djupt intryck på alla.
Dagnan sade häromdagen: Je pense sou-
vert à ses yeux – j'ai rarement vu
des yeux aussi intelligents – dessa samma
ögon som ingåfvo Chambure fruktan!!
– Måtte det nu ej bli en kall vinter

Jag vet ej rigtigt hur vi skulle berga
oss då. Men det går väl bättre i allmän
het än det nu ser ut att gå. I alla
fall är jag mindre melankolisk nu än ofta
förr – Jag tror de är min lilla pojke som
håller mig och mitt kurage uppe. Han blir
roligare dag för dag. – Han kan säga hur
hästen säger iihihi, hur kuddan (en
träka som han har och som mera liknar
en noshörning) säger: burr. Så kan han
marchera i takt efter den tappre lands-
soldat, med långa steg:
Den gangen jag drog afsted :/:
min pige ville med
man håller honom då i armarne och han
tar rigtigt gravitetiska teatersteg. – Han
ser så treflig ut nu – rödbrusig och fet och
hans ögon bli dagligen vackrare. – Om aftonen
har han sina konster och vill ej gå i säng t.ex
då står han och tjuter i sin säng och fäktar
med ena handen i vädret. Mari kallar
detta "saarnaa" predika, och det är ej utan
att han påminner om en rigtig dunderpredi-
kant då.
Farväl nu – med många tusen helsnin
gar från oss alla
Genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll