Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

barn bostäder brev ekonomi föreningar fotografier hälsa inredningar jul läkare läkemedel mat posttrafik sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tjänstefolk

Jul dag
Älskade Mamma,
Jag har just nu skrifvit utanskriften
på ett bref från Ellan som jag ej läst.
Hon ligger nu i ordentligt influenza – doktorn
sade att den var särdeles karakteristisk
hon skall ligga i 4 dagar tar in kinin
och är nu mycket bättre, har ej feber
mera och är vid godt kurasche. Köksan
är ännu ej bra. Ellan har kanske
talt om vår besynnerliga julafton
i går. Ingen värdinna 2 gäster
mindre och Homen och fröken
Lagerborg ätande en middag del-
vis tilltagen för 6 personer (desserter
Igår voro arbetare, räkningsmenniskor o.a galna att löpa
här – jag trodde jag skulle bli tokig – fick ej gå ut förrän på qvällen oläsligt

na voro bestälda dagen förut.
Homen såg ut att ha roligt pratade
sju stugor fulla och de gingo först
kl. 12 – jag skulle göra les honneurs.
Lilla pojken är makalöst frisk
och söt. Doktom säger att han inga
lunda är i säkerhet för farsoten –
ännu mindre barn ha fått den
– Hela familjer ligga, det är nog
lika talet som hos Er.
Tackför Neiglicks och Blancas,
fotografier – de kommo i dag.
Vår sal ser nu så utmärkt
treflig ut – Jag har flyttat
hit några matsalstolar (i går
skulle vi få vårt sista bohag,

några fåtöljer men de kommo ej.
Chambure förklarade att der
just ej behöfdes mera, och att
det hela ser distingueradt
ut. Han kan aldrig ana hur
billigt det i det hela varit.
De största summorna ha gått
åt för hygienen – filtrer, kakel-
ugnar och mattor – och det har
lyckats oss så väl att redan
två man legat utom mig den
tredje som började. –
Jag är ganska nervös af allt
detta – svårt är det att
lemna huset der egentligen
endast amman och pojken
äro att tillgå som hjelp –
köksan medicinerar allt ännu,

Konstföreningen papper skall jag
ifylla – nu har jag jemnt en qvart
timme på mig till posten går.
Jag är så glad öfver att man
styr och ställer med mina pengar
Mamma gör det så bra och jag
sanktionerar på förhand allt hvad
Mamma gör.
God slut på helgen och godt
slut på det gamla året.
Gud välsigne Er på det nya
och låte oss alla vara friska.
Pojken präplar här bredvid – det
är en rigtig bult – Snart skickar
jag hans fotografi. Helsa alla
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll