Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

beställningar brev familj (fenomen) konvalescenter kungar musik nyår sällskapsliv sjukdom (tillstånd) tandvärk tjänstefolk tonsättare växter

vidare att influenzan ej så mycket an-
griper barn och att vi kunde vara
lugna så länge pojken är munter och glad.
litet blek är han, men hvem blir ej det
i detta ohyggliga ruskväder! Pojkens tempera-
tur som i går var litet öfver det nor-
mala, är nu igen bra – Ack måtte
han bara få vara frisk! – Jag
fick
af
doktorn domen att hållas inne
ännu 8 dagar. – det är hårdt, hårdare
än Mamma tror, ty om söndag
är den Griegska musikaftonen, dit
han bjudit mig – hela programmet
utfördt af honom och hans fru – och
få saker på jorden ha så intresse-
rat mig på förhand som denna
koncert. – Om söndag hade Theger-
ström bedt oss på frukost med
Griegs – också försaka detta! –
Marti skulle komma om lördag
och den lille Lyon väntar (den
lille peruvianaren. – Fadren, son till en
engelsman, är direktör för peruvianska

banken, låter det icke förmöget?)
– Att dessa arbeten bli uppskjut-
na äro så mycket ledsammare
som jag på detta sätt får förskräckligt
mycket att göra i februari och
mars. – Men som sagdt, bättre
att förlora några veckor än att bli
allvarsamt sjuk. – Doktorn säger
näml detsamma som ni i alla oläsligt
bref, att man är ytterst känslig
för lungåkommor efter influenza, och
som jag haft bröstet litet angripet
nu är det bäst att vara försigtig.
för resten mår jag bra – ytterligt
trött bara. Ellan den stackarn är
ganska slut. Hon har fått en för-
färlig tandvärk till så att hon ej
kan öppna munnen – Doktorn ville
göra några skärningar i tandköttet
i går på nyårsaftonen, men det
satte jag mig emot – hon är nog ener-
verad och blodfattig och eländig förut.
Chambure skickade oss en blomma
de växt igår – Blasco ett par bande-
rillas

den förre var sjuk den senare skref
att hela hans familj låg för ankar.
I går skulle vi skrifva till en alsassiska
gift med en fiakerkusk, som brukar
komma hit och hjelpa att städa, och
fingo till Svar att hon, hennes man och
barn alla lågo sjuka. Jo nog är det
här ett trefligt nyår. och huru
länge skall den här sjukligheten
vara?
I går kl. 12 på natten tänkte jag på
Er och önskade Er ett godt nytt år
af hela mitt hjerta. Jag fick ej
sömn på hela natten utan låg
och läste Oskar Iste historia till
kl. 4. – det var inte roligt. I
morgse sof jag till kl. 11.
Godt nytt år ännu en gång
tack för Edra bref och telegrammet
och Gud vare med Er alla och
med oss. –
Eder Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll