Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan barn brev döden fotografier fullmakt hälsa hederstecken sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sömn trötthet utmärkelsetecken väderlek

Paris 15 Jan. 1890
Älskade Mamma.
Jag skickar nu ändtligen det der
ordensplakatet, och ber Mamma vara
så god och skrifva inlagan om till-
stånd att få emottaga och bära utmär
kelseoläsligt. Hvilken fullmagt skall
jag skrifva? Jag ber Mamma vara
så god och underteckna med mitt
namn de papper som skola un-
destecknas
Berthas snälla och roliga bref fick
jag i går afton. Jag skulle ha för-
verkligat min länge närda afsigt
(det blir löjligt till slut) att svara
roligt derpå, att ge B. en slags
Pariserkänning genom brefvet – men
Jag är så dum och idiotisk efter
ifluenzan allt ännu att jag ej
kan tänka på att vara qvick.

Hon får nog brefvet i sinom
tid. Men hur är det med
de 2 omgångar fotografier
från Paris som jag skickat henne
den fösta i Oktober eller början af
November – den andra samma
torsdag, annandag jul, som jag
fick influenza. Ha de någon-
sin kommit fram. Det vore skada
Om de ej gjort det. Fotografihandla-
ren lofvade afsända och rekommen-
dera paketet. Skulle jag bara
orka nu skulle jag gå och ställa
till en scen med honom der tjufven
(ifall han ej skickat af dem utan
bara stuckit pengarne i sin ficka).
Lilla pojken är nu rigtigt bra
och munter igen. Blek om nosen
men ändå mycket bättre än för
3 dagar sedan. Han går och pratar

och gör alla sina konster nu igen.
Han slår sig ofta för pannan
betyder det att han har smärtor
i sitt lilla hufvud?
Hur skall jag få bort den här
tröttheten! Det är rigtigt löjligt
att jag icke kan hålla ut med
någonting längre än någon timme.
Jo nog har den här influenzan
ställt till en bra stor förargelse
för oss – men med de rysliga
sviter som den fört med sig hos
farbror Erik i Göteborg för ögonen,
böra vi ändå tacka Gud att
vi alla gått igenom utan svåra
komplikationer.
Det vore rysligt om han skulle
dö – hvad skulle då den stora
familjen ta sig till?
Här är vädret fortfarande
varmt och qvalmigt och fuktigt.

Ellan sofver ej om nätterna och
Jag är enerverend så att jag
naturligtvis 10 gånger om dagen tror
mig ha ryggmärgslidande m.fl.
små åkommor.
Till pojken har jag framfört föken
Brunons helsningar – Han kan visser-
ligen säga tack och bocka men använder
ofta detta på alldels origtiga ställen –
nu förstod han ej att säga annat än
abö och tuttutu – det är en liten
dumbom som ni ser.
farväl så länge. Vi hade tänkt ha
fru Leffler (Edgren f.d.) och Kovalevsky här
men vi ha ännu ej krafter att tänka
på sällskapslif.
Helsa tusen gånger alla derhemma
från oss gerom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Kan Alexandra Edelfelt skaffa tillstånd för Edelfelt att få ta emot och bära ordenstecknet? Hurudan fullmakt ska Edelfelt skriva? Alexandra Edelfelt får skriva under alla papper med Edelfelts namn.

  Alexandra Edelfelt
 • Fick Berta Edelfelts roliga brev igår; hade velat svara roligt och förmedla en "pariserstämning", men är fortfarande för trött efter influensan för att vara kvick; Berta får brevet i sinom tid; har Parisfotografierna kommit fram?; forografihandlaren lovade rekommendera paketet; skulle Edelfelt inte vara så trött efter influensan, skulle han ställa till en scen om att handlaren satt pengarna i egen ficka utan att skicka paketet.

  Berta Edelfelt
 • Erik mår bättre än för 3 dagar sedan; han är glad, men blek; Erik går, pratar och gör "alla sina konster" igen; Erik slår sig ofta för pannan, betyder det att han har ont i huvudet?

  Erik Edelfelt
 • Hur bli av med tröttheten? Kan inte syssla med något längre än några timmar.

 • Influensan har ställt till förtret, men jämfört med farbror Erik Edelfelts familj i Göteborg, har Edelfelt egen familj kommit lätt undan; vad ska den stora familjen ta sig till om farbror Erik skulle dö?

  Erik Edelfelt Erik Edelfelt Axeline Edelfelt Albert Edelfelt Robert Edelfelt Gustaf Edelfelt Clara Edelfelt Anna Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Margareta Edelfelt
 • Vädret varmt och fuktigt.

 • Ellan kan inte sova om nätterna; Edelfelt så nervös att han varje dag tror sig ha "ryggmärgslidande" m.m.

  Ellan de la Chapelle
 • Framfört fröken Brunous hälsningar till Erik; Erik kan säga "tack" och bocka, men förstår inte att göra det vid rätt tillfälle.

  Karin Brunou Erik Edelfelt
 • Hade tänkt bjuda fru Leffler (f.d. Edgren) och fru Kovalevsky, men krafterna räcker inte ännu för sällskapsliv.

  Sonja Kovalevsky Ellan de la Chapelle Anne Charlotte Edgren Leffler