Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan ateljéer barn beskickningar beställningar bostäder brev diplomater finska hälsa hattar illustration jurymedlemmar kläder klubbar (fritidsverksamhet) konstindustri krukor krukväxter kvinnor läkemedel modeller (yrken) posttrafik resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sömn språk tjänstefolk utställningar väderlek världsutställningar

21 Jan. 90
Älskade Mamma,
Jo visst är det postverket som har fel
denna gång ty jag är säker på att ha skrifvit
rätt ofta under pojkens sjukdomstid och
säkert är att jag ej låtit 8 dagar gå emellan
brefven – Pojken är nu bra, Gudskelof –
går omkring och gör alla sina konster. Om nätter
na lider han mycket af tänderna som
komma alltjemmt för honom den stackarn.
Vi stora ha också rätt svårt att repa oss
efter influenzan – Ellan med sömnlöshet och
jag med nervositet och nu igen magfel –
precis likadant som i Montbeliard. I dag
är jag så alldeles herunter att jag egentligen
ej borde skrifva. Kanske är det också tråkig
hetskrapula efter en middag hos Kauffmanns
igår, och Mamma vet att tråkiga bjudningar
räcka 2 dagar innan man får ut dem ur
kroppen och humöret. Emellertid hade jag
de sista dagarna varit så öfverlycklig
att återigen kunna arbeta, att jag icke

mera föll på den tanken att bli sjuk igen.
Derför antog jag modigt Kaufmanns
bjudning – derför stämde jag möte med
Portalis i dag på cerclen – dit jag ändå
ej går – derför begynte jag i går att
måla Ellans hals och kostym i Cham-
bures serre. – Det gick så bra att måla
igår och så får jag afbryta det idag för
att igen börja med oläsligt Janos och
piller och droppar och diet – det är
så nedslående att man aldrig skall bli
Karl igen och kunna glömma den usla
stofthyddan. 6 veckor räkna de här att
influenzan kännes och i morgon blir det
fyra sedan jag sjuknade. – Ellan ser ut
som en hamu denna morgon –
Det är fråga om att jag skall måla ett
mindre porträtt af grefve Molke-Hvitfelt
– I morgon är jag bjuden att äta middag
en petit comité på legationen för allt tala
om detta – måtte jag kunna gå för
min mage – Jag skall rensa den i afton
så förfärligt och sedan svälta i några
dagar så kan den uslingen ej göra mig
något förnär under de närmaste tiderna.

jag behöfver nämligen nödvändigt vara
frisk nu några dagar för att göra Ellans
porträtt färdigt till Mirlitons – Taflorna
skola vara inlemnade om fredag.
Jag skickar Portas också – visserligen är den
ej "de vente, men den är jag ganska
nöjd med och jag tror att dess rama
oläsligt finskhet kommer att bilda
en välgörande Kontrast mot allt det
oläsligt s.k. Parisiska som vanligt-
vis brukar finnas på klubbens utlällningar
Då det är osäkert om utländingarna an-
tagas på den Meissonier – Dagnanska salongen
(nu det första året skola de ha en mycket
exklisiv utställning) är jag ej säker att få
någon salong att ställa ut i, och derföre
passar jag också på tillfället att få Portas
till Mirlitons – Ellans porträtt förandrar
jag så tillvida att jag gör en violett
ljus, ljus klädning och kör bakgrunden
längre bort – detta skulle kanske ha
varit färdigt nu redan om ej min mage
börjat krångla. Chambure är sjelf i Nizza
och vi kunna husera i hans rum som
vi behaga. – Vädret är det härligaste

vårväder 6, 7 gader varmt och sol
sedan långt tillbaka – men så usel är
jag att icke ens detta gör mig särdeles
glad.
Nos Kaufmanns voro kammarherre v. Hede-
man, Hoskær, Falbe (vid legation) och vi – således
skulle det föreställa något mycket fint.
De äro ju så beskedliga menniskor, men
den der fåfängan kan förarga mig likasom
fruns tillgjordhet. Hennes franska
befallningar till en oläsligt-svensk piga
som fru K. kallade "ågystáá" lyckades
ej bättre än att vi fingo kokhett
vin, att brödet var glömdt o.s.v.
Kaufmann utlade för mig, att jag alls
ej förstod att ställa för mig "på parsisk
manèr" – det är hans gamla visa" –
en lille smule oläsligt, en lille soir
för nogle hundrede personer hist og her"
i ateliern – usch jag tycker det är så
löjligt att han skall lära mig allt
det der. Jag har varit tillräckligt
länge i Paris för att veta att sådant
Apekutteri ej hjelper i längden utan
rigtig talent är det enda som duger.
Kaufmann har näml. intet begrepp om

att man kan göra sig löjlig genom
"en lille soire" och att man
kan
ställa sitt
mål högre i lifvet än att bli räknad
till tout-Paris – något som märk väl,
Kaufmann ändå aldrig kommer till.
Dessutom gick han åt Krohn, hvilket
Ellan för resten mycket bestämdt, takt-
fullt och oåterkalleligt afklippte – allt-
nog jag var så trött och ärg som möjligt
på hela soirén, derifrån vi kommo först
kl. 12. – Kaufmann hade tänkt sig
sjelf som juryman i stället för Krohn
i somras – som juryman för konst-
industri!! Det tycker jag ändå är
otroligt starkt. Kroha är ju en kännare
och specialist som ingen i Norden och
Kaufmann är okunnig i alt det der
som de allra flesta d.v.s. gräsligt, men
hufvudsaken är att icke hysa tvifvel
om egen kapacitet. Kaufmann är som
sagdt den beskedligaste menniska på jorden
men han är så löjlig att han blir nerv-
retande.
Min lilla modell, unge Lyon, är ostyrigare
än någonsin, hvarför det är gräsligt

tröttande att måla honom.
Nu står min pojke här bredvid och
har kört hela handen i en blomkru-
kas mull – Ellan rusar till för att rädda
krukan – nej den föll ej, lyckligtvis.
Nu slutar jag, hoppandes att detta
bref måtte komma fram bättre än
dess föregångare – det är så tröst-
löst att skrifva det ena eller det
andra som icke ens kan roa de
ryska postiljonerna eller våra postiljo-
ner
Här är pojken som
helsar på sin farmor
och säger "ada" –
han har en mani
att gå med min
en gammal hatt, som
Vanligtvis faller honom
öfver ögonen – Så
här – Tusen helsnin
gar från oss alla
genom Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är postverket som haft fel; har skrivit under Eriks sjukdom och har inte låtit 8 dagar gå utan att skriva.

  Erik Edelfelt
 • Erik är frisk nu; han går omkring och gör sina "konster".

  Erik Edelfelt
 • Erik får tänder och lider av det om nätterna.

  Erik Edelfelt
 • Ellan och Edelfelt repar sig långsamt efter influensan; Ellan lider av sömnlöshet; Edelfelt är nervös och har problem med magen; Edelfelt så trött att han inte borde skriva; kanske är det sviterna av en tråkig middag hos Kaufmanns igår.

  Richard Kaufmann Ellan de la Chapelle Anna Kaufmann
 • Varit så överlycklig över att kunna arbeta de senaste dagarna; Edelfelt kunde inte komma på tanken att han kunde bli sjuk igen; antog Kaufmanns inbjudan, stämde möte med Portalis på cerclen, började måla om porträttet av Ellan i Chambures serre.

  Emile de Chambure Roger de Portalis Ellan de la Chapelle
 • Det gick så bra att måla igår; får nu avbryta målandet, börja med diet och piller igen; ledsamt att man inte kan glömma "stoffhyddan"; man räknar att influensan käns i kroppen i 6 veckor; imorgon blir det 4 veckor sedan Edelfelt insjuknade.

  Ellan de la Chapelle
 • Ellan ser inte ut att må bra idag.

  Ellan de la Chapelle
 • Ska kanske måla ett litet porträtt av greve Moltke-Hvidfeldt; bjuden att äta middag i litet sällskap på legationen imorgon och tala om porträttet; Edelfelt hoppas att hans mage är bättre så att kan gå dit.

  Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Ska "rensa" magen ikväll; sedan svälta i några dagar, så att magen slutar krångla; måste nämligen vara frisk för att få porträttet av Ellan färdigt till utställningen på Mirlitons, dit verken ska lämnas in på fredag; skickar också "Portas by" till Mirlitons; är nöjd med den och tycker att den kommer att bilda en bra kontrast mot det som vanligen finns på klubbarnas utställningar.

  Ellan de la Chapelle
 • Meissonier och Dagnan ska arrangera en exklusiv salong, men det är inte säkert om utlänningar kommer att antas till den; Edelfelt är därför inte säker på att han kan ställa ut på en salong och passar på att ställa ut "Portas by" på Mirlitons.

  Pascal Dagnan-Bouveret Ernest Meissonier
 • Ändrar porträttet av Ellan: kläderna och bakgrunden; arbetet skulle kanske ha varit färdigt redan om inte Edelfelts mage börjat krångla; Chambure har rest till Nizza och Edelfelt får använda hans bostad.

  Emile de Chambure Ellan de la Chapelle
 • Vädret: vårväder och sol; men Edelfelt mår så dåligt att inte ens det gläder honom.

 • Gäster hos Kauffman: kammarherre von Hedeman, Hoskær, Falbe från legationen, Ellan och Edelfelt; sällskapet skulle "föreställa" mycket fint.

  Richard Kaufmann Ellan de la Chapelle Anna Kaufmann von Hedeman Hoskær Falbe
 • Kauffmans är "beskedliga" människor, men deras fåfänga och fruns tillgjordhet förargar Edelfelt; fruns befallningar på franska åt den svenska pigan Augusta lyckades dåligt.

  Richard Kaufmann Anna Kaufmann Augusta
 • Edelfelt tycker inte om Kauffmans sätt att försöka lära Edelfelt att maknadsföra sig med soaréer i ateljén; Edelfelt har varit så länge i Paris att han vet att det är verklig talang som räknas i längden; Kauffman förstår inte att man också kan göra sig löjlig med en soaré; Edelfelt har högre mål än att räknas till "tout Paris", dit kommer Kauffman ändå aldrig.

  Richard Kaufmann
 • Kauffman "gått åt" Krohn; vilket Ellan taktfullt klippte av; Edelfelt var arg; Kauffman hade tänkt sig som juryman för konstindustri istället för Krohn vid världsutställningen i somras; Krohn är den främsta specialisten på det; Kauffman är löjlig.

  Pietro Krohn Richard Kaufmann Ellan de la Chapelle
 • Enrique Lyon är ostyrig; det är mycket tröttande att måla honom.

  Enrique Lyon
 • Just nu har Erik kört handen i en blomkruka; Ellan rusar fram och lyckas rädda krukan.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Hoppas att detta brev kommer fram till skillnad till det föregående; tröttsamt att skriva saker som inte roar de ryska eller de finska postiljonerna.

 • Erik hälsar Alexandra Edelfelt med Edelfelts gamla hatt, som han brukar gå omkring med och som faller ner över hans ögon.

  Erik Edelfelt