Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ålder ängslan artiklar ateljéer barn beställningar brev dagstidningar dieter glädje grevinnor hälsa historia kläder klubbar (fritidsverksamhet) kvinnor mat motion politik sällskapsliv sedlighet sjukdom (tillstånd) skulptörer sömn tidskrifter ungdom utställningar väderlek världsutställningar vetenskap (fenomen) viner vinter

27.2.90.
Älskade Mamma,
Som det alltid gör då man har
något
ondt, och
isynnerhet då man har ondt i magen gick
jag under de två tre sista dagarne och gjode
upp mig, sörjde öfver allt i verlden och
var också orolig för Er – då Mammas
vänliga bref derför kom i Går afton
blef jag rigtigt glad och lycklig – I dag
har jag åter mått bra tack vare diet
och Vichy vatten. Det är ändå förargligt
att litet mera vin och litet otjenlig föda
strax skall göra mig till ett sådant der
pessimistiskt och magsjukt nöt. Några
middagar senaste vecka, litet vakande
och så var det färdigt. I natt har
jag sofvit 10 timmar efter en promenad
genom hela Paris fr. kl. 3 till kl 1/2 8
och jag befinner mig ypperligt igen –
med allt detta har jag magrat så
att mina gamla kläder äro två gånger
för stora. Mina bekanta säga att jag
embellerat och att jag skall försöka

hålla mig som jag nu är, en smärt
och ungdomlig gestalt.
Oro för Moltkes porträtt, oro för allt
upptänkligt var en verkan af mag-
felet, och jag tog derföre och gaf
min grefve lof i dag och i morgon.
Dagnan, som varit här på morgonen
tyckte det senare utkastet var mycket
bättre och sade att jag bestämdt lärt
mig så mycket under målningen af
det förra att detta senare nu skulle
gå som en dans. – Lille Lyon skall
få sin sista "coup de fion" i morgon
Jag väntar ramen alla dagar
En amerikanare Clarke (svåger till miss
Knox) skrifver till mig i dag – "Mrs Holmes"
a pretty young American lady is thinking
of having her portrait painted" – hon
vill ha "a most artistic portrait" och
frågar när hon med sin man får komma
och tala om saken.
I går var Ellan på visit hos Grefvinnan
Moltke och såg der Markis de Ganay
och duchesse de la Trémoïlle – den senare
ful som stryk enligt Ellans utsago. Alla

blef mycket vänligt emottagen – och
det förvånar mig ej, ty med grefvinnan
Moltke måste man genast känna
sig hemmastadd och i en sympathisk
atmosfer. – Hon är alldeles olik Mme
Lewenhaupt – mycket mera grande dame,
litet sentimental och utsökt i all sin
enkelhet – men man har samma känsla
af trygghet som med lilla grefvinnan L.
Verktigt fint folk är alltid på det sättet
– Med Ville Vallgren (a propos verkligt fint
folk, har jag haft en liten kontrovers –
Då jag för flere veckor sedan talte om
de nya societeten med honom, var
han mycket stursk och sade sig vilja
stanna i den gamla Salongen – nu
har han slagit om och vill gerna
vara societär. Men det är nu för
sent, ty på senaste assemblée générale
beslöts att listan för i år var "close".
Emellertid antogs på denna assemblée
Larsson och Bergh. – Att han således kom-
mit för sent vill han ej låta säga sig
utan skrifver ett besynnerligt bref till
mig deri han beskyller mig för bristande
god vilja o.d. – Jag var hos Rodin
i och för denna sak och jag vill ej
upprepa för Ville hvad jag han sade:

c'est curieux, je ne me rappelle
pas du tout la Sculpture de ce garçon"
och sade dessutom att det var för sent.
Ville vill att jag skall gå till Meissonier –
och jag vill ej göra mig löjlig, ty M. håller
mera än någon annan på reglementet.
Nya val komma att inträffa först efter
och på grund af utställningen. Men
hvad skall man göra med en menniska
som ej vill höra på eller taga reson. Ville
har blifvit förundransvärdt säker nu
efter verldsutställningen – och han borde
aldrig ta i en penna, ty som skriftställare
och brefskrifvare är han mindre lycklig.
– De ryska artiklarne om våra finska
förhållanden göra mig ursinnig (just
emedan de äro så onödigt grymma –
och lättsinnigt orättvisa – Ett sådant
sällskap! Moltke har haft bref från
Köpenhamn från "en högt stäld person"
med utförlig relation om de förändringar
man ämnar företaga i Finland, och han
anser dem lika så onödiga som opolitiska.
Det dummaste Ryssland kan göra menar
han, är att reta upp finnarne, som i
politisk takt och uppförande varit ett
mönsterfolk – ils feraient bien mieux

de laver leur linge sale chez eux.
Det är hårdt att vara liten och obetydand
men det är trösterikt att tänka att
alla väldsåtgärder all reaktion och
all hatfull politik blott har en kort tid
för sig – sålades tålamod. Än kommer
dag, än är ej allt förbi. Bråket inom
det nationella partiet, sådant det står
fram genom Churbergs process förefaller
så löjligt onödligt också i proportion
till dessa stora vigtiga och ödesdigra
förändrigar som hota vårt land.
– Det är dugtigt kallt ute och blåsigt.
Får se om Falbs utsago att ingen vinter-
köld mera kommer i fråga, håller streck
– Pojken har igen ett öde med hörntänder
na som nu skaola komma – han kirrar
litet om nätterna, men är för resten
så snäll och treflig som en sådan der
liten unge någonsin kan vara.
I gå vek jag in til Vallery-Radot och
träffade der Pasteur som nu igen repar
sig efter ett tredje slaganfall. Hvad det
är besynnerligt att en menniska, som
hela sitt lif igenom bara tänkt på sitt arbete
aldrig lefvat öfverdådigt eller hvad man kallar
"lefvat" alls, skall plågas af dessa slaganfall

då en massa gamla libertiner gå
raka och vigilanta omking på boulevar-
den! Det fins då ingen rättvisa i det
heller! – Jo det fins, ty det är icke
allt att ha det bra och må godt om
man ej gör någon annan glädje dermed –
och just en massa gamla herrar som
jag ibland ser på cerelen se icke ut
att göra någon menniska någon fröjd,
Så raska de än må vara.
Portalis har bjudit oss på middag
på cerclen (der fins en skild sal som
hyrs ut) d. 13 mars – stor middag tycks
det då han bjuder så långt förut och
lät mig förstå att damerna skola vara
demi decolletées. Han är då sig lik –
så har han skrifvit till Chambure att
han nyligen dinerat med "l'aimable
peintre Edelfelt" – är det icke 1700 taliskt
"vår snälle Sergel" o.d?. –
Farväl och helsa alla hjertligt från
oss genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Haft ont i magen och oroat sig för allt, också för Alexandra, Annie och Berta Edelfelt; blev grad över brevet från Alexandra Edelfelt igår; mått bra idag tack vare diet och vichyvatten; illa att litet vin och "otjenlig" mat ska åstadkomma ont i magen och pessimism; den här gången berodde det på några middagar och litet vakande förra veckan; promenerat genom "hela Paris" igår och sovit 10 timmar: mår bra.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Magrat som en följd av magproblemen; kläderna blivit för stora; vännerna menar att Edelfelts yttre ändrat till sin fördel och han borde försöka hålla sig smärt och ungdomlig.

 • Magproblemen fört med sig oro för porträttet av Moltke; gett Moltke "ledigt" idag och imorgon; Dagnan menar att de senaste utkastet är bättre, att det nu kommer att gå som en dans.

  Pascal Dagnan-Bouveret Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Lägger sista handen vid porträttet av Enrique Lyon imorgon; väntar på ramen.

  Enrique Lyon
 • Amerikanen Carche, som är miss Knox svåger, skriver om Mrs Holmes som skulle vilja ha sitt porträtt målat; Mrs Holmes undrar när hon kan komma till ateljén tillsammans med sin man.

  Knox Carche Holmes Holmes
 • Ellan gjort visit hos grevinnan Moltke igår: träffat markis de Ganay och hertiginnan de la Trémoïlle; Ellan menar att hertiginnan är ful; Ellan blev vänligt emottagen, det förvånar inte Edelfelt: med grevinnan Moltke känner man sig hemmastadd; samma känsla av trygghet som med grevinnan Lewenhaupt, trots att grevinnan Moltke är mera grande dame; Edelfelt "verkligt fint folk" är alltid på det sättet.

  Ellan de la Chapelle Maria Moltke-Hvitfeldt Jaques de Ganay (osäker koppling) Jean de Ganay (osäker koppling) Marguerite de La Trémoille (osäker koppling)
 • Haft en kontrovers med Ville Vallgren; då Edelfelt talade med Vallgren om den nya konstsocieteten, ville Vallgren stanna i den gamla Salongen; nu har han ändrat sig, men det är för sent; på samma möte antogs emellertid Larsson och Bergh och Vallgren vill inte acceptera att han kommit för sent; Vallgren menar att Edelfelt inte har god vilja; Edelfelt varit hos Rodin som menade att han inte kan erinra sig något verk av Vallgren och att det är för sent; Vallgren vill att Edelfelt går till Meissonier; nya inval kommer att göras först efter och som en följd av utställningen.

  Carl Larsson Ernest Meissonier Ville Vallgren Richard Bergh Auguste Rodin
 • Vallgren blivit förvånansvärt säker efter världsutställningen; han borde inte ta i en penna: som skriftställare och brevskrivare är han "mindre lycklig".

  Ville Vallgren
 • Blir ursinnig av de ryska artiklarna om Finland; Moltke har fått brev från en högt uppsatt person i Köpenhamn med ytförlig beskrivning om de förändringar man tänker göra i Finland; Moltke anser dem onödiga och "opolitiska"; Moltke menar att det dummaste Ryssland kan göra är att reta upp finländarna som varit ett mönsterfolk i "politisk takt"; det är hårt att vara liten och obetydande, men trösterikt att alla åtgärder kommer att vara bara en kort tid; "Än kommer dag, än är ej allt förbi".

  Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Bråket inom det nationella partiet och Churbergs process förefaller "löjligt onödigt" i ett större politiskt perspektiv.

  Waldemar Churberg
 • Det är kallt och blåsigt; får se om Falbs utsago om att det är slut på vinterkylan håller streck.

 • Hörntänderna pinar Erik, men för övrigt är han så snäll som ett så litet barn kan vara.

  Erik Edelfelt
 • Varit hos Vallery-Radot igår: träffat Pasteur som repar sig från sitt tredje slaganfall; besynnerligt att att en människa som bara tänkt på sitt arbete och aldrig levt överdådigt ska pinas av slaganfall, medan libertiner går "vigilanta omkring på boulevarden".

  Louis Pasteur René Vallery-Radot
 • Om man mår bra ska man göra andra glädje; ser många gamla herrar på cerclen som inte gör någon någon fröjd, trots att de är raska.

 • Portalis bjudit Ellan och Edelfelt på middag på cerclen den 13 mars; det tycks bli en stor middag eftersom damerna ska vara demi decolletées; Portalis har skrivit till Chambure om att han ätit middag med Edelfelt; Edelfelt: något av 1700-tal över Portalis sätt att uttrycka sig, jämför med uttryck som "vår snälle Sergel".

  Emile de Chambure Roger de Portalis Johan Tobias Sergel Ellan de la Chapelle