Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan barn beskattning beställningar bostäder dieter döden ekonomi födelsedagar hälsa inredningar kejsarinnor kungligheter maskerader modeller (yrken) motion sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skådespelare utställningar väderlek vuxenhet

Paris 8 mars 90
Älskade Mamma,
Lika förskräckt jag blef öfver att Mamma
varit sjuk, lika så mycket gladde det mig att
nu få ett så hurtigt, och gladt bref af Mamma.
Att Mamma är uppe är hufvudsaken – och
jag tror ej Holmberg behöfver befara att
Mamma flänger ut kring gatorna i onödan.
Var emellertid mycket försigtig, älskade
Mamma, ty denna vårtid är ju så otäck
derhemma. Jo min mage är verkligen
delikat och jag har så svårt att vänja mig
vid försigtighet. Tråkigt är att dessa
störingar verkat på blodomloppet. Att
jag nu en längre tid alltjemnt haft domnade
fötter och känt mig särdeles tung lär vara
en följd af magen. Som jag aldrig kan
låta bli att grubbla, har jag i tysthet
gått och inbillat mig alla möjliga förfärligheter
såsom att jag skulle bli lam i benen o.d.
Dessa fixa idéer äro också en följd af
allmänt illa befinnande och specielt af mag-

åkomman. Men jag har sett flere gånger
denna vinter, att om jag håller diet
och går hvarje dag minst två timmar, så
är jag kry igen – En för stark middag
och en dags stillasittande gör mig igen
alldeles usel, och så komma de dystra
tankarne häftigare än någonsin. –
I onsdags var det 21 år sedan pappa dog –
Jag vore bra lycklig om jag finge se min
pojke så stor som jag var då papna dog –
vid 15 år är man redan på god väg att bli en
menniska. – Thorsdag afton var en Meissoniers
assemblée, der var förfärligt hett och
Jag mådde illa. I går på Berthas födelsedag
var jag på en artist maskerad med Zorn –
det var utmärkt vackert – så rigtigt
utmärkta kostymer – (alla skulle vara kostymerade
Och jag hade anlagt en venetiansk doge-kostym
röd) – Damerna voro uteslutande aktriser
och modeller, således mycket oblandad societet.
Emellertid var det alls ej rått och otäckt
som en dylik tillställning hade blifvit på hvilken
annan plats på jorden som helst – Och en
smak i drägterna och fötter så fina, så
nervösa, så väl skauneradt som man
endast får se i Paris!. Förfärligt lifvadt
gick det till – det var tillsagt att ingen

skulle få gå förrän kl. 5, efter supén, men
jag mutade en vaktmästare, och försvann
kl. 3, sedan jag sett ståten – Der var
ett helt band orientaler kanske 100 stycken
öfverdådigt bra ett sällskap Louis XVI
(i äkta kostymer) ett sällskap 1830 ut-
märkta – Man såg att de flesta af damerna
blifvit klädda af målare, med rigtiga
skor ifrån tiden t.ex. – En flicka i rustning
från 1600 talet
(en page eller prins från tiden).
var som nedstigen från
en Velasquezram, der var som sagdt alldeles
rysligt mycket att se Zorn var spanjor
och Ehrenborg (en 4 alnars karl rysligt grott)
klädd till amma "kolossal succès.
Alla dessa dagar har jag målat på
Moltke och på en liten tafla som
Jag ämnar skicka till Mulhouse: en
dam som bränner bref i kaminen. Moltke
går långsamt isynnerhet derför att grefvinnan
är med och pratar hela tiden – icke med
honom, som meningen är, utan med
mig. Hon målar sjelf och derför
sväfva vi i så höga konstnärliga sferer
att grefven, som till på köpet är litet
döf, ej kan följa med. Jockey klubben,
parforcejagten, kroppsröselser, 6 timmars
promedader det är hans sak. Derför är
han också vid 66 år vigilantare än de fleste vid
30 – en jernhelsa, en förskräcklig aptit och

ingen pessimism i verlden.
Jag har också börjat på med Kejsarinnans
tafla, gör flera teckningar – med ett ord
Jag har arbete öfver ögon och öron men
jag måste ta mig liten ledighet nu snart
det känner jag, eljest går jag sönder.
Pojken mår bra – han är ute alla dagar –
beklagligtvis ha vi samma ombytliga
väder som ni derhemma – ena dagen 11 grader
köld andra dagen 10 graders värme, rigtigt
åskdiger luft.
Nu ha vi fått gardiner i salen och installationen
är således komplett, det enda som fattas
är kandelabrar – men det är en för dyr
lyx för att vi nu skulle kunna tänka der-
på.
Hur är det har Mamma tagit ut något
af mina pengar. Gör det!! Först till
Borgå skatterna sedan till hvad Mamma
sjelf kan behöfva, jag ber derom. Det
är så tokigt att jag endast haft små
inkomstposter i år, och så enkel är
vår installation är har den dock dragit
mycket pengar – värmen se det är en dyr
sak i Paris – jag vågar ej tala om hvad
det kostat att värma våningen ateliern
i vinter. – Helsa flickorna hjertligt
från oss alla genom Atte
Försök nu att vara friska alle man!
Med Zorn är jag ofta vi etca om aftnarna än hos dem än hos oss – han är en
stor talent men nästan för mycket konstmakare för mig: det går som oläsligt oläsligt för honom.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Förskräckt över att Alexandra Edelfelt varit sjuk; glad över att få ett hurtigt brev från henne; Holmberg behöver inte befara att Alexandra Edelfelt går ut i onödan; hon ska var mycket försiktig under denna farliga vårtid.

  Alexandra Edelfelt Axel Fredrik Holmberg
 • Edelfelts mage är "delikat", han har svårt att vänja sig vid att vara försiktig; magen inverkat på blodomloppet: fötterna domnar; inbillat sig "alla möjliga hemskheter" som en följd av allmänt illamående och problemen med magen; en veckas diet och 2 timmars promenad varje dag håller problemen borta; en middag och en dags stillasittande orsakar problemet och de dystra tankarna.

 • I onsdags 21 år sedan Carl Albert Edelfelt dog; skulle vara "bra lycklig" över att få se Erik så gammal som han själv var vid faderns död; vid 15 års ålder är man på god väg att bli en människa.

  Carl Albert Edelfelt Erik Edelfelt
 • Assemblé hos Meissonier i torsdags; där var hett och Edelfelt mådde illa.

  Ernest Meissonier
 • Igår, på Berta Edelfelts födelsedag, på konstnärsmaskerad hos Zorn; alla var vackert kostymerade; Edelfelt en venetiansk doge; alla damer var skådespelerskor eller modeller, men det blev inte rått och otäckt som det blir på alla andra ställen; man skulle få gå först efter supén klockan 5; Edelfelt mutade en vaktmästare och gick klockan 3; många "orientaler", människor i äkta Louis XVI-kostymer; de flesta damer blivit klädda av konstnärer; en flicka i rustning var som utstigen ur ett verk av Velasquez; Zorn var spanjor; Ehrenborg amma.

  Berta Edelfelt Diego Velázquez Anders Zorn Ludvig XVI Sigurd Ehrenborgh
 • Målat porträttet av Moltke och "Minnen"; ämnar skicka "Minnen" till Mulhouse.

  Léon Moltke-Hvitfeldt
 • Porträttet av Moltke går långsamt eftersom grevinnan talar med Edelfelt hela tiden, inte med Moltke som det var meningen; grevinnan målar själv och diksussionen svävar i så höga sfärer att greven inte kan följamed, särskilt eftersom han hör dåligt: greven prefererar jockey-klubben, parforcejakter och motion, därför är han vid 66 år "vigilantare" än många vid 30 år; "järnhälsa", god aptit och ingen pessimism.

  Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt
 • Börjat kejsarinnans "Från Köpenhamns redd I", gör flera teckningar; har alltså arbete över "ögon och öron"; måste ta litet ledigt snart.

 • Erik mår bra; han är ute varje dag; tyvärr samma ombytliga väder här som i Finland.

  Erik Edelfelt
 • Fått gardiner i salen: installationen är således komplett, sånär som på kandelabrar, men de är för dyra för att Ellan och Edelfelt ska kunna tänka på dem nu.

  Ellan de la Chapelle
 • Har Alexandra Edelfelt tagit ut av Edelfelts pengar? Ber henne göra det; först till "Borgåskatterna", seda till vad Alexandra Edelfelt själv kan tänkas behöva; tråkigt att Edelfelt bara haft små inkomster i år; installationen tagit mycket pengar trots att den är enkel; att värma våningen och ateljén kostat mycket pengar i år.

  Alexandra Edelfelt
 • Hoppas att Alexandra, Annie och Berta Edelfelt håller sig friska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Umgås mycket med Zorn; etsar tillsammans; Zorn har talang, men är nästan för mycket "konstmakare" för Edelfelt, det går så lätt för Zorn.

  Anders Zorn