Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

beställningar bondgårdar bostäder brev ekonomi engelska franska hälsa inredningar lån män panter (ekonomiska fenomen) silver sjukdom (tillstånd) värdeföremål vinter

17 mars 1890.
Älskade Mamma
Jag är rigtigt olyckligt öfver att
Mamma fått vänta så länge på
bref – men rigtigt glad att se att Mamma
nu är frisk igen. Sedan en vecka
har jag lidit af akut penningesbrist,
och Mamma vet hur den sjuk-
domen tar på mig – Otur på otur
har jag också haft. Senaste tisdag
hängde jag sjelf upp lille Lyons porträtt
signeradt, encadreradt, afsynadt
och godkändt i deras salong – jag
var säker på att om onsdag få
pengar – men träffade då ej M. Lyon
hemma – sedan har jag varit der

och sett insinuerande ut, men
det är som "se je chantais" för dem –
Hvad är det – tänka de ej betala
porträttet (som jag gjort så billigt
att jag ej täcks tala om det för
någon) först efter utställningen –
M. Subercaseaux, som jag rådgjorde
med, begrep ingenting af saken
han lofvade tala med Lyon som
i dag. – Under tiden har jag
hvar morgon lunkat till Antell
för att få låna några hundra
mark men ej fått tag i honom –
än har han varit utgången
än har han sofvit och ej fått väckas –
får jag ej pengar i dag så måste
vi pantsätta något af vårt sifver
så tungt det än är. – En sådan
vinter till som denna och jag

är totalt utsliten – Nu kommer
Mrs Holmes inte – hon har
fått kaprisen att ej låta mig
måla det porträtt som hon en
toutes littres bestält. Martis
porträtt som ej kunde fulländas
och på hvars pengar jag räknade
gaf tonen åt hela denna
penningeväntans och sjukdomsvinter
Lille gossen har varit sjuk, dock
ej farligt – litet struphosta
Ellan har varit makalös hela
denna tid, uppmuntrande och
uppfinningsrik – hon har gjort
under för att pigan t.ex. ej skulle
märka vår stora penningeförlägen
het. – Det blir tröttsamt i
längden att hålla god min och
ljuga i egen pung – det har varit
mycket litet jag förtjenat och
då man tänker på installation

lärpengar och dumma ovana
arrangementer till så ha vi ej
haft mycket för att "föra bud"
med. – Men Gud vill väl att
jag skall få veta hut – jag har
haft det för bra hittils. Kessarens
taflor – jo det är ju sannt
att jag en gång får pengar för dem
men så länge måste vi ju ha
något. Jag skäms för Ellan och
för alla andra med – en karl
som ej kan förtjena mycket är
enligt allmänna åskådningssättet
en strunt – icke sant! Jag tänker
så ofta på Morbror Gustaf. –
Nej jag borde ju ej klaga då jag haft
så bra förut i mitt lif – och då
vi nu alla äro friska igen (utom
jag sjelf) är ju allt bra. Jo
visst kommer jag hem i sommar –
kanske för hela nästa år – man kan
väl få hyra in sig på någon bondgård och
lefva billigt – förlåt detta sorgliga bref
mera och som jag hoppas gladare härnäst Eder
Atte.

None

None

None

None

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Ledsen över att Alexandra Edelfelt fått vänta så länge på brev; glad över att hon är frisk igen.

  Alexandra Edelfelt
 • Haft akut penningkris i en vecka; det tar på; haft otur också.

 • Levererat porträttet av Enrique Lyon, men herr Lyon vill inte betala; herr Subercaseaux lovat tala med honom; gjort porträttet billigt.

  Lyon Enrique Lyon Ramón Subercaseaux Vicuña
 • Gått varje morgon till Antell för att få låna några hundra mark, men han har antingen varit ute eller sovit.

  Herman Frithiof Antell
 • Ifall Edelfelt inte får pengar idag, blir han tvungen att pantsätta något av silvret.

 • Blir utstliten ifall nästa vinter blir likadan som denna.

 • Mrs Holmes bestämt sig för att inte låta Edelfelt måla det porträtt som hon beställt.

  Holmes
 • Hade räknat med porträttet av Marti, det blev upptakten till väntan på pengar och "sjukdomsvintern".

  Samuel Marti
 • Erik har haft hosta, men det är inte farligt.

  Erik Edelfelt
 • Ellan har varit "makalös" hela denna tid: uppmuntrande och uppfinningsrik; Ellan gjort under för att pigan inte ska märka familjens "penningförlägenhet".

  Ellan de la Chapelle Françoise Pauline
 • Det blir tröttsamt i längden att hålla god min.

 • Har inte förtjänat mycket i år; till det kommer installationen i den nya lägenheten och ovana arrangemang, som lett till att det inte blvit mycket över.

 • Gud vill antagligen lära Edelfelt veta hut; han har haft det för bra hittills.

 • Kommer att få pengar för "Från Köpenhamns redd", men måste ju leva på något tills dess.

 • Skäms inför Ellan och alla andra; en man som inte kan förtjäna mycket är enligt det allmänna synsättet en strunt; tänker ofta på morbror Gustaf Brandt.

  Gustaf Brandt Ellan de la Chapelle
 • Borde inte klaga; har haft det så bra tidigare; alla utom Edelfelt själv är ju dessutom friska igen, så allt är bra.

 • Kommer till Finland i sommar; kanske för hela nästa år; kan kanske hyra in sig billigt på någon bondgård.

 • Förlåt det sorgliga brevet; mera och förhoppningsvis gladare nästa gång.