Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adel ängslan ateljéer badning barn beskattning beställningar brev bussar ekonomi engelsmän fakturor fransmän grevar hälsa hem judar kaféer kläder kvinnor lån musik obligationer opera (konstart) sällskapsliv samlingar sångare sjukdom (tillstånd) utställningar

pag. 1.
tisdag 17 mars 90
Älskade Mamma,
Jag hör, att medan jag författade
min sorgliga epistel på ateliern i går,
hade Ellan skrifvit när hemma. Det
alltför ynkliga intrycket af mitt bref
har således genast blifvit mildradt.
Nu just fick jag ett nytt bref af Mam-
ma och tackar tusenfaldt derför –
tack för att Mamma är frisk och rask
igen och tack för att Mamma är på godt
humör. Jag är nu alldleles lugn igen
sedan ja fått låna pengar af Zorn och
dessutom fått goda råd af honom.
Jag gick dit upp, sedan Ellan och jag
rest igenom hela Paris på omnibus
tak (tillsammans 30 penni, i allo ett
för våra förmögenhets vilkor lämpligt
pris) – ty jag ville fråga Z. hur han
som målat så många porträtt i alla
veldens länder, hade brukat göra.
Han gaf mig genast förklaring på

Lyons tystnad. Han är till häften
engelsman, sade han, och en engalsman
har alls ej samma ytterst delikata
sätt att behanda en konstnär som
en fransman. Han, Lyon, väntar
att du skall skrifva honom en
räkning eller åtminstone ett bref,
sådant som jag skifvit många i England
till lordar och simpla dödliga –
Detta bref bör lyda ungefär:
I should be pleased to receive your
check – truly yours Zorn –
(förlåt min engelska, den är ej för
filologiska klubben minsann). Af
öfverdrifven delikatess hade Zorn
engång svultit, formligen icke
haft råd
oläsligt
att
äta under 3 dagar i London. –
Då han ändtligen genom tredje
man lät knycka på den tröga beta-
laren hade denne sagt: Jag går
med vexeln på fickan, men kan
naturligtvis ej betala honom innan
jag blir kräfd. – Jag tycker ändå
bra mycket mera om det franska
sättet. När jag tänker på det

ytterst finkänsliga sätt hvarpå
alla mina franska klienter honorerat
mig, snarare för tidigt än för sent
snarare mera än mindre, så förefaller
det mig så underligt att kräfva
jag kommer ihog M. Bocher, t.ex.
(Orléansarnas högra hand) som
satte sig ned vid mitt skrifbord
för att skrifva chequen, och som
då han steg upp sade: vous me
pardonnerez, n'est-ce pas Monsieur
d'avoir formulé ces quelques
lignes un peu autrement –
jag såg på chèquen och han hade
skrifvit dubbla summan – Och
Pasteurs, Chambure, och alla frans-
män jag haft att göra med
när nu M. Lyon fått ett porträtt
som allmänt anses vara bra för
halfva priset då tycker jag han
åtminstone kunde skynda sig.
Min visit hos Zorns bevisade
att alla konstnärer kunna ha
ungefär samma förargelser – fru

Zorn hade gråtit hela natten och
han hade ej sofvit för Antells
skull. Antell har nämligen under
tre dygn igen varit ute och supit
och under denna tid öfverallt
på kaféer i atelierna och hos
Ehrenborg skält ner herrskapet
Zorn till byxor och tröja derför
att hans porträtt skulle vara
"det djefligste skandalmåleri,
en förbannad karrikatyr, som prisas
af fru Zorn och fru Thegerström,
det förbannade judpacket (de heta
Lamm) – Zorn är en oläsligt
fähund, en rackare – betalt skall
han få, men porträttet skall brännas
brännas och aldrig utställas – Nu
är porträttet utmärkt – icke för-
skönadt just och Antell ser ut
på det samma som vore han
uppfyld af sött vin och innerlig
belåtenhet med sin affärsställning
– Nu vill Zorn ställa ut porträttet
och vill ej att det skall brännas –
det förstår jag. – Antell hade

dessutom skält på mig sagt att
jag "prackat på" honom en
massa lort o.d. – Nå
hvad
en så
ytterligt rå och så gränslöst
full menniska säger är ju ej så
farligt, men tänk, tänk ändå
hvad det var för en lycka att
jag ej träffade honom hemma
och lånade pengar af honom!! –
Jag tröstade Zorns och sade just
att Antell då han är full är elak
och orättvis mot alla utan undan-
tag, men de voro ändå mycket
ledsna, isynnerhet frun som sade
att hon gjort allt för att vara
älskvärd mot Antell, som ändå
var långt ifrån sympatisk för
henne.
Ellan talade om Portalis ytterst
fina middag, men hvad hon
troligen ej talade om, var den
utomordentliga succés hon hade
der. Alla dessa herrar, marquis
de Varennes, Comte de Neuville, gamle

baron Pichon, Henry Honnaie,
unge de Fontane alla hade varit
alldales slagna af hennes skönhet.
Hon tog sig verkligen magnifik
ut i den gamla upplagade
svarta sammetsklädningen – Portalis
har skriftligen och mundtligen
uttalat sin förtjusning öfver henne
Har råkade ha väl reda på
en massa saker som intresserade
dessa herrar (jag hade angifvit hvars
och ens mani – de äro alla samlare
och forskare-amatörer) och de funno
derför hennes konversation också
"högst intressant".
Så talade hon också om soirèen
hos Lalos med Materna. Jag
var mycket förtjust och glömde
ett ögonblik mina penningesorger.
Hon sjöng så utmärkt storslaget
och passioneradt, något flärdfritt
och rigtigt konstnärligt som intresser-
rade mig – Ett eget tidens tecken
var att på en stor soirée i Paris
med idel fransman höra så

mycken tyska talas och bara
tyska sjungas, – nu voro ju också
alla Paris ursinnigaste Wagnerianer
der. – En ung herre som jag träffat
hos Chambure, drogs fram ur
massan af svarta frackar och sjöng
Siegfrieds parti i 4 akten af
Valküre – impromptu – med Mme
Materna – det kallar jag att vara
säker på sin sak – och han gjorde det
utmärkt. Så fingo vi höra en hel
akt af Valküre – Mme Materna
inspirerad, spelade hela akten –
det var utomordentligt roligt –
verklig, stor konst! – Lalo gick
omking och sade: det här är en
occasion unique att höra Wagners
saker så som han ville att de skulle
utföras, ty Mme Materna har studerat
hvar not med Wagner sjelf.
Jag pratade också en stund med
den tjocka divan (som ej kan franska
och hon var alldeles förvånad öfver
att så många parisane varit i
Bayreuth och kände så väl till Wagner.
Det var en rigtigt rolig afton

och till min glädje hörde man i denna
musikaliska krets ej ett ord om
metod och tonbildning och allt
det der – (fru Kufmanns "Mar-
chesiska"). Ja sjöngo de än med
menniskors och englars tunga och
hade icke kärleken, le feu sacré,
så är dessa qvintilanters sång en
ljudande malm och en klingane bjällra
– Gossen är nu bra – han
har badat i dag. När jag har haft
mina förtviflans attacker har
Ellan ibland hemtat honom till
mig och han har klappat mig så
vänligt och sett mig så trösterikt gladt
i ögonen att jag ej har kunnat tänka
på de usla pengarna mera.
Farväl – med Guds hjelp reder
sig detta om några dagar – jag
är som en annan menniska
sedan jag fick tala med Zorn.
Helsa alla hjertligt från oss
genom
Atte.
Tack för att Mamma bestyrde om
oläsligt i Borgå och tog ut obligationen

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Medan Edelfelt skrev sitt brev i ateljén igår, har Ellan skrivit brev till Alexandra Edelfelt och gett en ljusare bild.

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Fick just ett nytt brev av Alexandra Edelfelt; tack för det; tack för att Alexandra Edelfelt är frisk och på gott humör.

  Alexandra Edelfelt
 • Lugn efter att ha fått låna pengar av Zorn och efter att fått goda råd av honom; gick till Zorn efter att ha åkt tillsammans med Ellan kring hela Paris på taket av en omnibus till priset av 30 penni, en lämplig summa för familjens ekonomi; ville fråga Zorn som målat porträtt i många länder om hur han brukar göra.

  Anders Zorn Ellan de la Chapelle
 • Zorn förklarade Lyons tystnad: Lyon är till hälften engelsman och har inte samma delikata sätt som en fransman; Lyon väntar på en räkning eller på ett brev; Zorn skrivit många sådana i England till lorder och "simpla dödliga"; Zorn berättat hur brevet ska komponeras; Zorn själv har svultit en gång av överdriven finkänslighet medan kunden väntat på brev; Edelfelt tycker mera om det franska sättet: att betala tidigare än senare, mera än mindre; det känns underligt att kräva.

  Anders Zorn Lyon Enrique Lyon
 • Edelfelt kommer ihåg Bocher, familjen Orleans högra hand, som skrev dubbla summan på sin check; Pasteurs och Chambure och alla fransmän Edelfelt har haft att göra med; tycker att herr Lyon kunde skynda sig när han fått ett porträtt som anses bra för halva priset.

  Emile de Chambure Jean Baptiste Pasteur Louis Pasteur Marie Pasteur Orléans Lyon Enrique Lyon Édouard Bocher
 • Visiten hos Zorn bevisar att alla konstnärer har samma problem.

  Anders Zorn
 • Fru Zorn hade gråtit och Zorn hade inte kunnat sova, eftersom Antell skällt ut dem för alla på kaféer, ateljéer och hos Ehrenborg; Antell menar att porträttet av honom som Zorn målat är "skandalmåleri", en karrikatyr som prisas av fru Zorn och fru Thegerström; Antell kallat fruarna för "judpack" eftersom de heter Lamm; Antell:Zorn ska få betalt, men porträttet ska brännas; Edelfelt: porträttet är bra: Antell är inte förskönad utan ser ut som om han vore uppfylld med sött vin och innerligt belåten med sin "affärsställning"; Zorn vill ställa ut porträttet, vill inte bränna det; Edelfelt förstår Zorn.

  Anders Zorn Herman Frithiof Antell Sigurd Ehrenborgh Elin Thegerström Emma Zorn
 • Antell skällt ut Edelfelt också; menat att Edelfelt prackat på honom dålig konst; det är inte så farligt vad en så rå och berusad människa säger, men tur att Edelfelt inte fick lyckats träffa honom för att låna pengar.

  Herman Frithiof Antell
 • Försökt trösta Zorn med att Antell är elak mot alla när han är berusad; särskilt fru Zorn är sårad eftersom hon försökt vara älskvärd mot Antell.

  Anders Zorn Herman Frithiof Antell Emma Zorn
 • Ellan skrivit om Portalis fina middag, men hon har troligen inte skrivit om den succé hon själv gjorde där: alla herrarna markis de Varennes, comte de Neuville, gamle baron Pichon, Henry Houssaie, unge de Fontane, slagna av hennes skönhet; Ellan tog sig bra ut i den gamla svarta, "upplagade" sammetsklänningen; Portalis skrifligen och muntligen yttrat sin förtjusning; Edelfelt hade berättat för Ellan vad de samlande och forskande herrarna är intresserade av: de tyckte därför att Ellans konversation var intressant.

  Roger de Portalis Ellan de la Chapelle de Varennes Neuville Pichon Henri Houssaye de Fontane
 • Ellan skrivit också om soarén hos Lalos med Materna; Edelfelt förtjust; glömt sina penningbekymmer för en stund; Materna sjöng storslaget; ett tidens tecken att så mycket tyska talades på en soaré i Paris och att sången var bara på tyska; alla Paris "ursinnigaste" Wagnerianer var där; en ung man som Edelfelt träffat hos Chambure sjöng Siegrireds roll i 4 akter ur Valkyrian; Edelfelt: då är man säker på sin sak; Madame Materna spelade alla akter; Lalo gick omkring och sade att det var en "occasion unique" att höra Wagners musik så som han ville att den skulle uppföras; Madame Materna har studerat varje not tillsammans med Wagner.

  Richard Wagner Ellan de la Chapelle Édouard Lalo Julie Lalo Amalie Materna
 • Talat med Madame Materna, "den tjocka divan"; hon är förvånad över att så många parisare varit i Bayreuth och kände till Wagner så väl.

  Richard Wagner Amalie Materna
 • Soarén hos Lalos med Madame Materna var en rolig kväll; i denna bildade krets hörde man inget om tonbildning och metod, som är fru Kaufmanns "Marchesiska".

  Anna Kaufmann Mathilde Marchesi Édouard Lalo Julie Lalo Amalie Materna
 • Erik är frisk nu; han har badat idag.

  Erik Edelfelt
 • Då Edelfelt haft sina "attacker" av förtvivlan har Ellan ibland hämtat Erik till honom; Erik klappat honom på huvudet och sett Edelfelt förtröstansfullt i ögonen; då har Edelfelt inte kunnat tänka på pengarna.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Situationen ordnar sig med Guds hjälp om några dagar; känner sig som en annan människa efter att ha talat med Zorn.

  Anders Zorn
 • Tack för att Alexandra Edelfelt skött om affärerna i Borgå och tagit ut obligationen.

  Alexandra Edelfelt