Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ängslan ateljéer barn ekonomi franska friluftsmåleri hälsa motion sällskapsliv sjukdom (tillstånd) språk tjänstefolk tobak trötthet utflykter

Paris 26 mars 1890
Älskade Mamma
Nå det var ord och inga visor, Mam-
mas sista! Visserligen kan jag förtjena en
lexa för min ynklighet – men såsom
förmildrande omständighet vill jag dra
fram att jag 1° ej varit frisk – icke
på hela vintern känt mig rigtigt frisk
en enda dag. 2° att mitt måteri
under den sista tiden tagit emot alldeles
förtvifladt 3° att då lifvet i Paris
ej är annat än ett beständigt betalan-
de, man lätt kan bli nervös af penninge
brist. Emellertid äro nu mitt lynne och
kurage bättre. Sedan några dagar har
Jag låtit bli att röka – men deraf finner
jag just ingen förändring. Deremot har jag
gått många timmar de senaste dagarne och
Jag känner rigtigt hur smärtor i benen
och grubbelsjuka stryka på foten då

bloden kommer i omlopp. – I allmän
het är det ej någon tröst att se dåliga
saker, misslyckade existenser och menniskor
som går nedåt – men en viss slags
jemförelse till min egen förmån kunde
Jag ändå etablera vid ett besök hos
Hagborg i går – det var bra dåligt
och ointressant hvad han gör. Aldrig
har jag tyckt om hans konst och
har ej ens kunnat begripa den
korta succès han hade. – Hos gubben
Meissoner blef jag bara afundsjuk –
Der satt han kl. 6 på e.m. och målade
sedan kl. 12 – de två föregående dagarne
hade han målat ute!! Jag frågade
honom och han aldrig är utled vid
alltsammans, trött till döden – sjuk –
och han svarade nej är det sant, det
vet jag ej! Emellertid är han 76 år
och målar nu på en af sina allra
bästa taflor slaget vid Jena –
Der äro några röda hussarer som äro
det vackraste i färg som gubben

någonsin gjort. – Han frågade hvad
jag tyckte om dem, och då jag svarade
att de voro gjorda af "un tout jeune
homme d'un très bel avenir" tycktes
gubben vara särdeles belåten. Jag har
stor fides för honom och han bad mig
sitta der länge – ungefär 1½ timme
satt jag och såg på hur han målade –
kan talte om sina
ungdoms
kamrater (tänk
Delacroix var hans kamrat!) om sina
studier om sitt bråk att fösöka teckna
efter naturen på en tid då alla målade
de chic. Så talte han ytterligare om
Nordborna (isynnerhet norrmännen), som
han är så förtjust i. L'avenir de
l'art est là" sade han profetiskt.
Han diskuterade taflor af Heyerdahl,
Eilif Petersen och fröken Backer – tänk
att han kom ihog dem precis – och kritiserade
ett och annat i teckning o.d. – Men
hvad gör det sade han – il y a tant
de naïvete, tant de sincerité
et de sentiment poétiqué dans ce que
vous faites vous autres – vous etes
des nations jeunes encore, et c'est
la notre force. Om österrike italien

och Holland sade han kort om godt
att de voro "finis" – och säkert är
att de på länge ej dragit ett nytt
strå till stacken. –
I morgon äro vi på stor middag
hos Moltkes. Nu skola vi gå
ut i det osäkra vårvädret för
att gå – Kanske resa vi på ett
skutt till St. Germain – Det ser
regndigert ut – pojken är ute.
Vi ha båda stor lust att om
någon vecka resa med pojken och
Mari till Barbizon.
Tack för brefvet och bannorna
helsa alla från oss. – Pojken
är ytterst munter och som
bäst ute –
Helsa alla genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts senaste brev var "ord och inga visor"; Edelfelt kan förtjäna en "läxa" för sin ynklighet, men han framför som förmildrande omständigheter: 1. han har inte känt sig frisk på hela vintern, 2. målandet har "tagit emot", 3. man kan lätt bli nervös av brist på pengar, då livet i Paris är ett ständigt betalande.

  Alexandra Edelfelt
 • Nu är humöret bättre.

 • Låtit bli att röka i några dagar, men har inte märkt någon förändring.

 • Promenerat mycket; smärtan i benen och "grubbelsjukan" försvinner.

 • Det är oftast ingen tröst att se dåliga öden, men ett besök hos Hagborg igår fick Edelfelt att jämföra sin egen situation till sin fördel; Hagborgs konst är dålig; Edelfelt har aldrig förstått sig på Hagborgs konst och har aldrig kunnat förstå den korta framgång Hagborg hade.

  August Hagborg
 • Blev avundsjuk hos Meissonier som målade fortfarande klockan 6 på eftermiddagen, efter att ha målat sedan klockan 12; de två föregående dagarna hade han målat ute; Edelfelt frågade om Meissonier aldrig är trött och sjuk; Meissonier svarade "nej"; Meissonier är 76 år och arbetar med ett av sina bästa verk: slaget vid Jena; Meissonier frågat efter Edelfelts åsikt, belåten med Edelfelt svar att verket ser ut som ett verk av en ung konstnär.

  Ernest Meissonier
 • Suttit hos Meissonier länge; sett på när han målade; Meissonier berättade om sin ungdom, om vänskapen med Delacroix, om hur han försökte måla "efter naturen" när alla andra målade de chic; Meissonier är förtjust i de norska konstnärerna: han talde om verk av Heyerdahl, Petersen och Backer; Meissonier kritiserade ett och annt i deras teckning, men menade att det inte gör någonting, eftersom verken är "naiva", ärliga, menade att de unga nationerna är kraftiga; Meissonier menar att detc är slut med Österrike, Holland, Italien; Edelfelt: de länderna har inte på länge bidragit till konsten.

  Ernest Meissonier Eugène Delacroix Eilif Peterssen Hans Heyerdahl Harriet Backer
 • Imorgon stor middag hos Moltkes.

  Léon Moltke-Hvitfeldt Maria Moltke-Hvitfeldt
 • Ut för att promenera i vårvädret med Ellan; reser kanske till St Germain; ser ut att bli regn; Erik är ute.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vill om några veckor resa med Mari och Erik till Barbizon.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Mari / Marie
 • Tack för Alexandra Edelfelt brev och bannor.

  Alexandra Edelfelt
 • Erik är "munter"; han är ute som bäst.

  Erik Edelfelt