Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
  • Brev
  • Brev med finsk översättning
  • Det här brevet

äktenskap ateljéer barn beställningar brev dagstidningar dans diplomater författare försoning gräl grevar hälsa illustration jurister klubbar (fritidsverksamhet) kvinnor läkare löjtnanter modeller (yrken) sällskapsliv sjukdom (tillstånd) skönlitteratur sommar

Paris 11.4.90.
Älskade Mamma,
Jag har gått ned hit till Cerelen för att
läsa tidningar och för att icke lägga mig
strax efter middagen. Jag känner mig på
allt sätt bättre nu, både som menniska
och målare – och det är minsann inte
för tidigt T.o.m. Moltke börjar se menskligare
ut på porträttet. Jag har bråkat som en tok
med denna duk, och mest har bråket varit
onödigt, ty jag har ändrat teckningen och ställnin
gen alltjemnt och derför fått måla om hvar
dag hela taflan. – Till slut har duken blifvit
som tjock vaxduk, linoleum eller något sådant.
– Ja måtte min ryggvärk och min förskräckliga
trötthet ej vara annat än följder af influenzan
jag kunde då åtminstone hoppas att bli bra
i sommar. Mycket odrägligt ha det varit
det vet jag bara.
Pojken mår bra – när jag gick hemifrån

kallade Ellan på mig för att jag skulle
komma och se på honom der han låg
i sin säng. Han var verkligen mycket
nätt, rigtigt vacker, ovanligt nog, ty
han är ingen skönhet, fastän han ser
rolig och ganska vaken ut. Måtte han
också bli förskonad från att se ut som
Feda Kiseleff som är få skön!
Ellan har kanske skrifvit om en ganska
lyckad finsk middag med dans som vi voro
med om. Det var bra och hyggligt på
allt sätt. Homén och löjtnant Hallberg
hade bestyrt, och ingenting saknades:
oläsligt, bål, mazurka. En Wasastjerna
(jurist) som är här dansar mazurka ännu
underligare än Stansa Ullner i tiden.
Så här: – Der kommt
inte zu ihm utan släpar
alltid bakefter och holo-
pietsen ser ut som en
stilla afsigt att sätta
knäet i damens tournyr
eller det ställe der tournyren
satt. – Jag satt vid
middagen mellan fröken
Lagerborg och fru Hagel-
stam-Lihr. Hon är

(den senare) mycket treflig och glad. Märk-
värdigt att hon påminer, tycker jag, i
talet om Inez Zilliacus – sin mans kusin.
Ellan var hos dem i går och bjöd dem
till oss på middag i öfvermorgon.
Hon och Ellan voro mest i turen och
holopjetzade mera än någon af flickor-
na Sahlsten Sahlin
och Tunzelmann
m fl. m.fl. – ty
der vor många. – Med Valter och Lina
talade jag och skålade jag vanligt, men
Undvek några stora försoningsscèner. Emeller-
tid såg Valter ut att vara tacksam för
min vänlighet och vi blickade så der för-
stående. Några nyheter om Jarl eller Konni
fick jag ej genom herrskapet Wentzel. De
visste ej mer om dessa herrar än jag.
– Meyer kommer hit i början af maj, Jarl
har också lofvat det – och i förrgår
fick Ellan bref från Hanna Palme, som
anmälde sin snara ankomst för att
"hvila efter sjukdomen" (hvilken sjukdom?)
i Haarlem (?) och Paris (!!!!) Ellan blef
mycket utom sig, trodde att vi ej skulle slippa
henne o.d. – Jag tröstade henne med att
ställa så till att fru Hanna ej skulle bo hos
oss och släta öfver allt med utmärkt artig-
het. Ellan påstod att hon ej gjort någon

förhastad
lös
inbjudning – brefvet såg verkligen
ut som om hon
Hanna
väntade en formell sådan.
Hon är inte här än, så att vi kunna ge
oss till tåls.
I dag voro Portalis och Chambure och såg
Moltkes porträtt medan han satt. De tyckte
det blef bra – Jag väntar med otålighet
på att Dagnan skall ge sitt ultimatum.
– Vi följa mycket intresseradt med
Kreutzersonaten af Tolstoi som kommer
ut som följetong i Figaro. Det var då
krasst och på sak i könsfrågor och äkten
skapsfrågor – i hvarje fall mera logiskt
än Björnson. Han tyckes yrka på ett
munkartadt celibat nu. – Snillrika parodier
och mycket rigtiga saker, aldrig förr sagda
och tusen gånger tänkta. Mycket rent
ryskt fins der – t.ex. läkarenas humbug
och den kult hvarmed de omges i ryss-
land (Buistroff) den gräsligt stora plats
som barnens fysiska uppfostran tar (lave-
manger, temperatur mätning, måltidstimmar,
njanjor, anglitschänkor. Franzusinkor
och hin och hans mor). Så beskyller han
damerna för deras stora smak för sötsaker,
också ryskt. – Nu farväl, nu går jag
hem och lägger mig. helsa alla från orld
genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll