Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

finska hyresgäster hyresvärdar landsbygd sommar språk

[med blyerts: 1890]
P.S
Unge Sparre, som älskar Fin-
land, tack vare hans beundran
för Gallén, har sett mina Ruoko-
laksskizzer, och nu fått en lust
att tillbringa sommarn hos
Elli i Immola by. – Han ber mig
derföre ta reda på om hon kan
ta emot honom. Han lär sig
finska och är nöjd med litet.
Ville tante Gadd vara så vänlig och
få reda på af fröken Forsman om
Elli hyr ut sin kammare i år
och om hon kan göra det redan
i slutet af maj. Sparre ville
helst vara der med Gallén, i värsta
fall ensam, och tyckes vara mycket
deciderad. Han väntar svar
med omgående. Förlåt besväret.
Skulle jag veta hvar fröken Forsman
finnes skulle jag skrifva sjelf.
Helsa fante Gadd hjertigt från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll