Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

arbete artiklar barn beställningar brev byggnader dagstidningar ekonomi ensamhet fotografier hälsa hyresbostäder landsbygd måltider parker politik resor sällskapsliv sjukdom (tillstånd) sommar testamente tidskrifter väderlek

22 juni 90
Älskade Mamma,
Några ord blott för att säga att
Vi fått Edra bref och att jag är rigtigt
glad och som en ny och bättre menniska
genom de goda underrättelserna. Det
är så roligt att veta Er alla vara
friska och glada, att tänka på Haiko
i Sommarskrud och hoppas att snart sjef
få komma dit. Det går temmeligen
bra med mina porträtt och jag kan
hoppas att inom 10 dagar ha dem
slutade och med pengar på fickan få
draga nordut. Troligen fara vi öfver
Lübeck och Stockholm för pojkens skull.
Vi lemna våningen 156 Bd Malesherbes i oktober.

Som det kunde hända att jag fick
lof att stanna några dagar
långre ber jag Mamma i alla
fall skrifva, ty isynnerhet om
jag blir ensam här behöfver
jag Mammas bref, mitt "allra bästa"
och min nödvändigaste Vedarqvickelse.
Ännu är det mycket vackert och
lågom varmt här, och koleran ser
ej ut att vilja komma öfver Spanska
gränsen ännu. Pojken mår ypper-
ligt. Han och Ellan fotograferades
i går. Han var utomordentligt hem-
van och lifvad hos Otto och hade
stor succès. I Parc Monceaux är han
populär för sin dugtighet. Mammor
och daddor beundra hans tjocka ben

och ärliga uppsyn.
Måtte Annie resa till Åland – Jag
skulle vara så glad deråt, ty
har allt ännu ett så utmärkt
vackert minne från dess öar sedan
1871.
Helsa Etters – hvad det är roligt att
de äro förnuftiga i den finska frågan.
och vi derigenom slippa split och
strid. De ryska tidningarna bli rent
af löjliga – fins det då ingen förnuftig
människa i Ryssland som kan difva
med dem? –
I afton äta vi hos Chambure, som
snart skall lemna sitt hotell för
att undgå trakasserier med svågern
som är galen. Mme Saussine har
lemnat Chambure räntan på
en miljon ett hundratusen franc, och

med de 40,000 han hade förut är han
således försörjd. Med sin ensamhet
med de inbillade krämporna och gör-
lösheten är han ej det minsta
lyckligare för det. Arbete, och ett
arbete som intresserar, är det enda –
kunde jag ge min son lust för arbete
i arf, vore det bättre än pengar.
förfärligt om han skulle bli en
lätting – men det får han ej om jag
får lefva.
Farväl – skicka Nouvelle Revue (som
jag skickade under korsband till Bertha)
till Wille Chydenius så fall han ännu
ej fått sina exemplar. Ni kunde ju
fråga honom i telefon (Mikaelsgatan 27)
om han vill ha ert?
Helsa tante Gadd och Tajta och hela
Haiko hjertligt från oss genom
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Breven från Alexandra, Annie och Berta Edelfelt har kommit fram: Edelfelt känner sig som en ny och bättre människa tack vare de goda underrättelserna; roligt att alla är friska och glada, att tänka på Haiko i sommarskrud och veta att han själv snart kommer dit.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Porträtten framskrider bra; hoppas kunna resa om 10 dagar med pengar i fickan.

  Cohen Elisabeth Kahn
 • Reser via Lübeck och Stockholm för Eriks skull.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Det kan hända att avfärden blir fördröjd några dagar; ber Alexandra Edelfelt skriva: Edelfelt behöver brev från henne isynnerhet ifall han blir ensam i Paris; Alexandra Edelfelts brev är en den nödvändiga väderkvickelsen.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är fortfarande vacker och lagom varmt; koleran ser inte ut att komma över spanska gränsen ännu.

  Spanien
 • Erik mår ypperligt; han fotograferades tillsammans med Ellan igår; hos Otto var han livad; i Parc Monceaux är han populär för att han är så duktig: mammor och "daddor" beundrar hans tjocka ben och "ärliga uppsyn".

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Otto [?]
 • Hoppas Annie Edelfelt reser till Åland; Edelfelt har själv ett vackert minne från 1871.

  Alexandra Edelfelt
 • Hälsa Etters; roligt att de är "förnuftiga i den finska frågan" och familjerna således slipper "split och kiv".

  von Etter
 • De ryska tidningarna har blivit "löjliga"; finns det ingen i Ryssland som skulle kunna driva med dem?

  Ryssland
 • Middag hos Chambure i kväll; han ska snart flytta från sitt hus för att undvika problem med sin svåger; Edelfelt: svågern är galen; Madame Saussine har testamenterat Chambure räntan på 1 100 000 francs och med den 40 000 han har från tidigare kan han försörja sig, men han är inte lycklig i sin ensamhet och med sina inbillade krämpor; sådant arbete man har lust att göra är det enda som gör en människa lycklig: Edelfelt hoppas kunna ge Erik lusten till arbete i arv, det vore bättre än pengar.

  Emile de Chambure Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle de Saussine Saussine
 • Skickar "Nouvelle Revue" till Berta Edelfelt; ge den åt Ville Chydenius, ifall han inte fått sina exemplar ännu, fråga honom i telefon om han vill ha ett exemplar.

  Berta Edelfelt Jakob Wilhelm Chydenius (osäker koppling)
 • Hälsa tante Gadd, Tajta och hela Haiko.

  Adelaide Gadd Fredrika Snygg
 • Lämnar våningen på Boulevard des Malesherbes i oktober.