Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

ångbåtar engelska franska hund husdjur inredningar kläder måltider modeller (yrken) sällskapsliv sommarvillor språk tjänstefolk tyska

[med blyerts: Haiko Oktober
1890]
Lördag afton.
Älskade Mamma,
Så oartigt det än låter, måste jag tillstå,
att jag ej en minut haft ledsamt efter
Er i dag – som ni kanske fäste er vid
att vädret var herrligt hela i dagen, kunna
Ni lätt inse att jag målat hela dagen så
mycket tygena hållit. Resultatet är också
mycket nöjaktigt – ty jag har fått land-
skapet och terrängen att gå tillbaka,
fått mera harmoni mellan hans och
hennes färg, målat näfverskor på Ekmans
fötter o.s.v. Förändringen sedan i morgse
är stor och ovilkorligen till det bättre.
Kallt har det ju alls ej varit – Måtte
jag bara få några sådana dagar till!
Bäst jag stod och målade, så der 9. tiden
i morgse, såg jag en svartklädd, schlankes

Mädchen gå drömmande kring bland de
gulnade löfven på iskällar backen. Det
var Nathalia Krook, som sin vana trogen,
valt denna föga lämpliga dag att göra
Mamma och tante Gadd sin uppvaktning.
Jag insåg ögonblickligen, att jag hade
henne för hela dagen, då hon ju kommit
med ångbåten, som icke mera går till
Kroksnäs. I min lilla välkomstspeach
betonade jag att jag så gerna, gerna
ville hålla henne sällskap, men tyvärr,
af träget arbete derifrån förhindrades. Jag
såg henne derför bara till frukosten
och sedan kort före hennes afresa.
Mari hade hållit henne sällskap, så
hade hon gått och plockat blommor
i trädgården och sist fann jag henne
försjunken i betraktandet af mina taflor.

Vid frukosten var jag mycket artig
och tömde med henne en bägare
eldigt ungar wein. Jag såg att hon
ej var mankerad på mig för mitt
hastiga försvinnande. –
Mamma kan ej tänka sig Kalle i Annis
regnkappa i dag! Han påminte om
Jag vet ej hvilken af historiens vansinniga
qvinnor – i alla fall någon af det sorg
lösa vanvettets representanter. Han var
nämligen på ett mycket godt humör,
och gjorde allehanda saltomortaler
i skogsbacken. Han representerade den
breda humorn i vår lilla krets: Ekman
Ida, tidtals tante Krook och jag. Pirre
har ej deltagit i sällskapslifvet emedan
den sörjt Tajta. Ja, den rymde t.o.m.
i morgse tillbaka till Heikels villa der

den stod och skallde och tjöt utanför
butkan der Tajta troddes vara instängd.
À propos sorg och säknad så är Ida
den enda som sett litet allvarlig ut i
dag, men jag låtsas ej om det. Mari
har varit ytterst vänlig och förekommande
och jag mår som en prins i en bagarbod.
Min middag intog jag för en stund sedan
enligt följande Menu
Hors d'ouvres variés
Selle de mouton au dill
Gruan d'avoine
Pomme à la Sirapsäppel
Bière de Borgå (Clos Ekblom 1890)
Café – Liqueurs
Likörerna upptagas endast för att så
brukas, ty historiskt, faktiskt, stodo
punschbuteljen och Konjaksflaskan på bor-

det bredvid, orörda.
Nu går jag upp till Etters – aj aj aj
aj – hvad de mondaina förpligtelserna
trycka, då man tar i betraktande att
jag måste raka mig och klä om mig
från topp och till tå för att gå dit upp.
Min
nuvarande
kostym är nämligen likaså
originell som komplicerad. För att tala
om underredet, så har jag först, ett
par trasiga vinter byxor på mig – på
dem tante Gadds grå strumpor *) ombundna
med Ruokolaks strumpeband, och på
det hela mina ljusa Muravioff-Aposto-
liska. Så klädd kan jag icke gå till bättre
folk.
Jag sitter här i Mammas sängkammare
och regretterar, som så ofta förut, att
Mamma ej kan ta den med sig till
*) Das ist en jutes mietel jegen Rheumatismus, Rheumatis
mus – –

Helsingfors. Det är verkligen ett af
de trefligaste och Stilfullaste rum
Jag känner – icke stilfull i den der
Ahrenbergska bemärkelsen. För den
stilen med dess "djupa toner" och
krumelurer i taket ber jag Himlen bevara
mig. Nej, jag vet ej om det är minnet
af Mamma som gör mig detta rum
Så kärt; säkert är att jag skulle
önska Mamma ett sådant i Staden också.
Om vi bygga till här vore det kanske
dumt att förstöra det för att deraf
göra matsal. Hur skall man ställa
den der ombyggnaden, det frågar jag
mig ofta.
Jag gläder mig rigtigt på flickornas
vägnar att de nu ha sin Mamma
igen. Jag kan icke nog tacka Mamma

för Mammas vänlighet att så länge
stanna härute med mig, och Mammas
tvekan i går rörde mig ordentligt.
Men tro mig, det var nog det
klokaste att göra som ni gjorde. Jag
hoppas Ni kommit fram oskadda och
helbregda, och att tant Gadds ofrivilliga
fotbad ej bekommit henne vidare illa.
Jag tror att jag tar bort den närmate
ön med speglingen, på min tafla, ty
Nu, då forsta planet är utfördt, förefaller
det hela bra påpackadt och oroligt
Emellertid väntar jag dermed tills jag kommer
till Hfors. Hvar skall jag placera mina
taflor der?
Godnatt, nu går jag till Etters. Jag
tar er alla i famn och önskar er
allt godt
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Har inte saknat modern eller systrarna denna dag; har målat i härligt väder ”så mycket tygena hållit”.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Beskriver dagens arbete, verket ”Kristus och Magdalena”; förändring i landskapet och terrängen, harmonin mellan mannens och kvinnans färg; målat näverskor på Ekmans fötter.

  Ekman
 • Nathalia Krook har kommit med ångbåten för att besöka Alexandra Edelfelt och ”tante Gadd” som inte är på Haiko; Edelfelt har inte kunnat umgås på grund av sitt arbete; Nathalia Krook var inte ”mankerad”; Mari har hållit sällskap.

  Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd Mari / Marie Nathalia Krook
 • Kalle har uppträtt i Annis regnkappa; har gjort ”saltomortaler” och ”representerat humorn” bland människorna på Haiko: Ekman, Ida, ”Tante Krook”, Edelfelt.

  Alexandra Edelfelt Ida Ekman Nathalia Krook Kalle
 • Pirre [hund?] har inte deltagit i sällskapslivet för den har följt ”Tajta”.

  Fredrika Snygg
 • Tjänarinnan Ida har sett allvarlig ut under dagen; pigan Mari har varit vänlig; Edelfelt ”mår som en prins i en bagarbod”.

  Mari / Marie Ida
 • Edelfelt återger middagsmenyns maträtter och drycker på franska.

 • Efter måltiden beger Edelfelt sig till von Etters på Haiko gård; ”de mondaina förpliktelserna trycka”; beskriver hur han behöver klä om sig för kvällen; beskriver dagens målarklädsel, inklusive tante Gadds grå strumpor; kommenterar strumporna med citat på tyska.

  Haiko Adelaide Gadd Paul von Etter von Etter
 • Kommenterar mammans sängkammare i villa Edelfelt; den är trevlig och stilfull; inte stilfull i ”ahrenbergska bemärkelsen”; önskar mamma Alexandra Edelfelt hade ett sådant rum i Helsingfors; funderar över planer på att bygga ut villan.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Johan Jacob Ahrenberg
 • Glad att systrarna har modern hos sig i Helsingfors; tackar för att Alexandra Edelfelt stannade så länge på Haiko.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Funderar på tänkta förändringar på ”min tavla”, avser eventuellt ”Kristus och Magdalena”.

 • Var kan Edelfelt placera sina tavlor i Helsingfors?

  Helsingfors