Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

barn brännskador herrgårdar kvinnor mediciner modeller (yrken) musicerande sällskapsliv sånger skador sommarvillor tjänstefolk

[med blyerts: Haiko sept
1890]
Söndag kl. 6
Älskade Mamma,
En herrlig dag att måla, trots kölden
men först på f.m. kommo Ville Vallgren
och Stråhle. – Jag tog emot dem med
samma tal som tant Krook och de
förstodo mycket väl att jag behöfte begagna
mig af solskenet. De åto frukost här. Ville,
som var på ett briljant humör tillföljd
af de beställninger, han fått i Hfors, förkla-
rade taflan yppelig, originel etc. Ekman
gick tidigare emedan hans lilla flicka haft
olyckan att bränna sin arm mycket illa –
elden hade tagit i hennes kläder, då modren
var ute, och ena armen är alldeles svedd –
En liten stackars ett och ett halftåring, det
gör mig rigtigt ondt om henne. Han, E.,

for till staden och skaffade kalkliniment,
på Stråhles inrådan.
I går, då jag kom upp till Etters
fann jag Gumman Born, jemte Alexander
och Iza. Dessa senare sjöngo Gluntar,
Det var högst besatt att se och höra
Iza sjunga: Ja det gè vi fan, så det
ge vi fan, strunt uti sqvallret och pratet
i stan, med frigjorda rörelser på hufvudet
och det eftertryck hon alltid sätter i sitt
föredrag. – I afton, för mina synders
skull, bjudning på Gammelbacka. Paul
Etter mente att jag ej kunde vara borta
Jag lider redan, kommer att lida
i afton och Kanske tyvärr i morgon
hela förmiddagen. Stackars Iza, med
alla hennes förtjenster! Hon är så
grymt ledsen och nu har hon ju

också börjat måla, så att hon vänta
sig att i afton få ett rigtigt frankt
och oväldigt omdöme om sin konst.
– Söderberg hade i dag tagit till sitt
absoluta veto för Ekman att vidare
posera före fredag. Det der är krångel,
ty om han än behöfver honom under
marknadsdagarne, för att sälja, så kan
det vara en dom om Ekman eller
någon annan kör rofvorna till staden.
Men Söderberg skall oläsligt, tjuras och kurti-
seras – Nu sitter Forssel derute i köket,
och har åtagit sig att i morgon åka
kålrötterna – men nu tycker Mari att jag
ändå skall gå och vara artig mot Söderberg.
Jag skall derföre ta på mig mina bästa kläder
och göra Söderberg en visit nu strax. Och
så får Ekman vara i sitt värde till fredag,

Som Mamma ser har jag snarare haft
för mycket, än för litet sällskap. Hur mår
Ni? Och känner Mamma sig i de gamla
stadsgängorna igen? I morgon hoppas
jag få bref. Ack, om Ellan vore
så klok att hon kom till Hfors nu,
hyrde sig rum och installerade sig – jag vore
nöjd med hvad hon än gjorde – Det ser
ut att bli kallt nu. Utanför Heikels
var det is ett godt stycke ute från stranden
och på oläsligt var det tumstjock
is. Mari har också haft främmande i
dag – Saleniuskan och Klangskan.
Nu går jag på min tunga vandring till
Söderbergs – Etters – Borns. Måtte
jag, som friherrinnan Born försäkrade igen
vara i säng kl. 11. Farväl – tusen helsningar
till alla från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är en härlig dag att måla.

 • På förmiddagen kom Ville Vallgren och Stråhle; Edelfelt meddelade också dem att han måste arbeta.

  Ville Vallgren Erik Stråhle (osäker koppling)
 • Ville Vallgren som hade fått beställningar i Helsingfors var på gott humör; han förklarade att ”tavlan” [Kristus och Magdalena] var ”ypperlig, originell”.

  Helsingfors Ville Vallgren
 • Ekman gick tidigare för hans dotter hade bränt sig illa; kalkliniment skaffas på Stråhles inrådan.

  Erik Stråhle Ekman Ekman
 • Edelfelt träffade kvällen innan ”gumman Born”, Alexander och Iza hos Etters. Alexander och Iza sjöng [Gunnar Wennerbergs] ”gluntar”.

  Francisca von Born Elise Gadolin Alexander Gadolin (osäker koppling)
 • Denna kväll är Edelfelt bjuden till Gammelbacka gård, ”för mina synders skull”; Paul von Etter menar att Edelfelt måste gå.

  Gammelbacka gård Paul von Etter
 • Iza har många förtjänster, men är ”grymt ledsam”; hon har börjat måla och väntar sig att få Edelfelts omdöme på kvällen på Gammelbacka.

  Gammelbacka gård Elise Gadolin (osäker koppling)
 • Söderberg på Haiko gård har beslutat att [drängen] Ekman inte kan stå modell för Edelfelt före fredag; Ekman behövs för att sälja på marknaderna, men måste han köra med varor till staden, undrar edelfelt; Forssell har åtagit sig att åka; Mari menar att Edelfelt borde uppvakta Söderberg; Edelfelt ska ta på sina "bästa kläder” och besöka Söderberg.

  Haiko Mari / Marie Ekman Carl August Söderberg Forssell
 • Edelfelt hoppas att Ellan Edelfelt måtte hyra rum och installera sig i Helsingfors nu.

  Helsingfors Ellan de la Chapelle
 • Det blir kallt: är is ett gott stycke utanför stranden hos Heikels.

  Heikel
 • Mari har haft främmande: Saleniuskan och Klangskan.

  Sofia Lovisa Salenius Mari / Marie Eva Klang
 • Edelfelt hoppas vara i säng klockan elva som friherrinnan Born försäkrade.

  Francisca von Born