Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

fakturor herrgårdar kvinnor måltider middag resor sällskapsliv supé telegraf tjänstefolk

[med blyerts: Haiko Sept
1890]
Måndag afton kl 11
Älskade Mamma
Tack för de båda brefven, från lördag
och Söndag – jag fick dem i morgse
jemte en räkning från Paris, en
af de glömda, naturligtvis, som det är
så rysligt förargligt att komma ihog
igen. – Usch ett sådant väder här har
varit i dag. Jag har ändå målat
rätt mycket i dag, och var nöjd
med mitt verk. Kanske såg taflan
bättre ut för att det var så rysligt
mörkt. – I går var det mycket
ledsamt hos Borns, men friherrinnan
höll ord – vi fingo supé tidigt och jag
var i säng före 11. Då jag ätit

Middag kl. 1/2 7 var det mig
omöjligt att göra frih. Borns an-
rättningar heder. Min æstetiska
njutning bestod i betraktandet
af Izas måleri. Det var mera
fult än vackert.
Jag tänker med fasa på Ellans
projekt att resa i dag – Jag hoppas
hon varit så klok och ej rest
i det här vädret. Men å andra sidan
bli vägarna bara värre ju mera det
får ösa på.
Naturligtvis är jag mycket glad
om Ellan kommer hit, och förljufvar
min ensamhet. Om fredag
kan jag ej resa. Först lördag,
Söndag eller måndag – det vore
en galenskap att afbryta

målningen af taflan innan
den är färdig. Ofta tänker
Jag på Er, arma martyrer för
modersoch syskonkärleken, som
sitta så dåligt uppassade d Hfors,
under det jag har 2 jungfrur
till min tjenst. Och Sanne som
skall fara. Måtte ni ej ha det
alltför illa.
Till Ellan har jag telegraferat,
enligt ordres.
Helsa alla hjertligt från Etters.
– Det var öfver all beskrifning
förskräckligt att vada ditupp
i qväll. Hade jag vetat att der
var så, skulle jag ha stannat
här. Godnatt och tusen helsning
från
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt har mottagit två brev, och en bortglömd räkning från Paris, förargligt.

  Paris
 • Det har varit rysligt väder, men Edelfelt har målat mycket och är nöjd [”Kristus och Magdalena”].

 • Kvällen [på Gammelbacka] hos von Borns var tråkig, men inte sen.

  Gammelbacka gård Francisca von Born von Born
 • Edelfelt kunde inte njuta av friherrinnan von Borns anrättningar vid supén för han hade ätit sen middag.

  Gammelbacka gård Francisca von Born von Born
 • Izas måleri var ”mera fult än vackert”.

  Elise Gadolin (osäker koppling)
 • Edelfelt hoppas att Ellan varit klok och inte rest i hemskt väder; är glad om Ellan kommer ”och förljuvar min ensamhet”.

  Ellan de la Chapelle Ekman
 • Edelfelt kan inte resa [till Helsingfors] på fredag, kanske lördag, söndag, måndag; vill inte avbryta arbetet med ”tavlan”.

 • Mor och systrar är i Helsingfors ”så dåligt uppassade”, medan Edelfelt har två jungfrur till sin tjänst [på Haiko]; Sanna ska resa.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Mari / Marie Ida Sanna
 • Har telegraferat till Ellan Edelfelt ”enligt ordres”.

  Ellan de la Chapelle
 • Etters [på Haiko gård] hälsar; det var hemskt ”att vada dit upp i qväll”.

  Haiko von Etter