Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

ångbåtar barn brännskador faderskap hälsa läkare läkemedel manlighet mediciner modeller (yrken) naturen sjukdomar skador sommarvillor tjänstefolk transport

[med blyerts: 90]
Onsdag afton
Älskade Mamma,
Det var ju mycket roligt att
Ellans & Sons äfventyrliga resa aflopp
så pass lyckligt. Jag hoppas att
den icke har några vidare obehagliga
sviter för dem. Jag väntade Ellan
i dag, men Runeberg gick solt förbi –
Älskade Mamma, Jag arbetar som en
träl, men kan ej tänka på att kom-
maföre måndag. – Möjligen kan
Jag skicka Ida (om lördag. Jag tänker
alltjemnt på Er och ej hjerplöshet
utan jungfrur och tycker att jag sjelf
är ett nöt som stält till denna oneda,
men å andra sidan, vore det ej galen-
skap att lemna en så pass vigtig
tafla ofulländad bara för en eller
två dagars skull. Taflan kan jag
få endera med Eklöfs Komet eller
Kalle tackar allra ödmjukast för stöflarna som oläsligt få
morgon.

med tåget. Lindh och Hortling
voro härute i går och voro rörda
öfver taflan. Det var en triumf
för mig att se kaban sentimental.
I skymningen gingo vi till Ekman
der Lindh konstaterade att flickans
brännsår voro ofarliga. Hon var
för resten mycket munter och sprang
omking och lekte. En annan qvinna
(hon som gifte sig för några år sedan), kom
med ett rachitiskt barn till honom,
och han skref några recept. Vägen
till Ekman vae ohygglig – grymma
vattpussar, der vi alltjemnt plumsade
in. Fö att undvika denna väg
visade oss Ekman en väg genom
skogen, – der vi förvillade oss. En
halftimme vadade vi omkring i snö och
moras, klefvo öfver kullfallna träd
och kommo ut på andra sidan
Gammelbacka rån – på ljudet fingo
vi ändtligen tag i Kalle som hojtade

der han stod och vallade hästen.
I dag har jag målat ute hela
dagen – taflan är ju så godt som
färdig, men jag måste kunna
göra Idas kjolfållar och ben ute
och Ekmans ansigte är också alldeles
för mörkt ännu. Jag tror att taflan
blir bra – det är åtminstone den
illusion jag hyser.
Så roligt att pojken behagade –
Mamma – Måtte han hålla af
Mamma rigtigt dugtigt i framtiden,
och måtte Mamma få heder af
honom – Hvad hindrar honom att
med Guds hjelp bli en duglig karl och
en klok karl. Jag skall göra allt
i välden för att han ej må bli
en fjant. – Måtte han nu bara
hålla sig frisk och rask, det är hans
första skyldighet
I går var jag ej uppe hos Etters,
ty vi kommo från vår skogsvandring

kl. ½ 9, och jag åt då först min middag.
sedan läste jag Jesu Syrachs bok i
Tajtas tjocka bibel och gick till sängs.
Det är gudomligt vackert häute.
En sådant skådespel som soluppgången
i dag. Ack att man icke skall
få lefva och måla i hundra år, då
naturen är så herrlig och då man
hvad dag, hvar stund ser något
nytt att måla.
I morgon levererar jag Eklöfs tafla. Jag
skall då, på e.m. försöka få upp Er
i telefon.
Jag har ej tid att ha ledsamt, ty jag
arbetar skarpt och med sådan ansträngning
att jag är alldeles slö om qvällarna
God natt älskade Mamma, helsa
alla och tacka dem, ty genom Eder
godhet har jag kunnat få måla min
tafla färdig, och skall ej glömma denna
välgerning. Reser Sanna om söndag
till San Fransisco? Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Edelfelt är nöjd att höra att Ellan och Erik Edelfelts resa gått bra; har väntat Ellan Edelfelt hela dagen.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Edelfelt arbetar ”som en träl”; kan inte komma till Helsingfors; sänder möjligen Ida på lördag; tänker på hur modern och systrarna klarar sig utan jungfrur, vill inte lämna ”en så viktig tafla” ofärdig.

  Helsingfors Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ida
 • ”Taflan” kan Edelfelt skicka med Eklöfs komet eller tåget.

  August Eklöf
 • Kalle tackar för stövlarna.

  Kalle
 • Lindh och Hortling var rörda öfver tavlan.

  Johan Albert Lindh Hortling
 • Lindh har undersökt brännsåren på Ekmans dotter och funnit dem ofarliga; Lindh skrev också ut recept åt en flicka med rakitis.

  Johan Albert Lindh Ekman Ekman
 • Vägen till Ekmans var våt och besvärlig; tog på hemvägen väg genom skogen och tappade bort sig; hörde slutligen Kalle som vallade hästar.

  Johan Albert Lindh Ekman
 • Edelfelt har målat hela dagen, ”tavlan” nästan färdig; kommenterar Idas kjolfåll och ben och Ekmans ansikte; tror ”taflan” blir bra.

  Ida Ekman
 • Edelfelt gläder sig åt att sonen Erik Edelfelt ”behagar mamma”; hoppas sonen blir en duktig, duglig och klok karl, inte en fjant; måtte han hålla sig frisk och rask.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Besökte inte von Etters kvällen innan; kom hem sent, åt och läste i Syraks bok i ”Tajtas” bibel.

  von Etter Fredrika Snygg
 • Reser Sanna till San Fransisco?

  San Francisco Sanna