Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn barnskötare diplomater fresker historia hotell judar museer nyår opera (konstart) resande sällskapsliv snö tåg te väderlek vinter

Café Bauer, Berlin, torsdag
15 Januari 1891.
Älskade Mamma. – Vi äro lyckligen här,
och pojken är utan all jemförelse den, som
bäst stått ut med resans besvärligheter
Han och Ellan ligga nu och sofva hemma
på hotellet, under det jag galejat omkring
hela förmiddagen. Jag har varit på museet
och är till den grad uppspelt af
Velasquez, Rembrandt et consortes, att
jag glömt alla vedervärdigheter – kölden
som förföljer oss och perspektivet att
ännu under tre fyra dagar kämpa mot
snö, yrväder och nordanvind. I morgse
då vi kommo var det formligt yrväder,
4 grader kallt och en blåst som var rigtigt
Helsingforsisk. I kupeerna har man det
ju bra och beqvämt, isynnerhet i Ryssland.
Det var verkligen ej så dumt att resa
på ryska nyårsdagen – vi voro alldeles
ensamma på tåget och hade det alldeles
utmärkt bra. Pojken dansade, ritade,
lekte med sina sammanfogningstärningar
och var således idealisk som respojke
Engelskan mindre ideaslisk – Hon hade
att bestyra om 2, säger två saker i Peters-
burg, d.v.s. mjölk åt pojken och sprit
för koklampan, och hade gjort det
så bra att vi fingo skaffa såväl
det ena som det andra i Eydtkuhnen,

der vi till på köpet, genom tågets för-
senande voro i "a hurry", utan namn,
så att jag bl.a. stjälpte en ölstånka ut
öfver en herre, och höll på att ge 10 mark
för 1 mark åt bäraren. I sofkupèn i
natt ramlade en liten jude, som låg
öfver mig, ned och slog sig förskräckligt
Engelskan purrade upp oss kl. 5, allde-
les onödigtvis, och jag tillstår att
ankomsten till Berlin var ganska
ruskig: snöstorm gräsligt "unfreundliches
Wetter" och så alldeles missförstådt
telegram på hotellet (Hôtel du Nord) der
vi råkade i delo, Ellan o. jag; i det
hon skylde allt detta på mig, och mitt
dumma telegram. Emellertid blefvo
vi försonade – Ellan och pojken lade sig
sedan rummen blifvit värmda, och
sofva ännu hoppas jag. – Sedan
kl. 10 har jag varit ute först på
museet, det jag hade ett behof att
lägga mig på knä framför många
taflor, och det jag bestämdt går
i morgon igen. – Sedan gick jag
till Hohenzollern Museet, Monbijou
slottet – och ångrar det ej. Sjelfva
det lilla envåningsslottet är så 1700
taliskt fint och minnena från Fredrik den
store äro "högst intressanta". Bl.a.

såg jag der en temmeligen dålig
aqvarell af Menzel, – Fader Homeros
slumrar ju också ibland. Men
museet, museet!! – hvad det är
gudomligt att se gammal konst,
och sådan konst igen. Holbein
Dürer Velasquez kommer nog Bertha,
ihog från Berlin, icke sant – nå väl
de bli bara vackrare år från år.
Någon gång tänkte jag deruppe: "hvad
ha vi andra till att skapa mer?"
men vi ha nog ändå en hel hop.
Det är roligt att se ett så ordnadt
museum som detta. Tyskarnas method
kommer här på sin plats. På Kaul-
bachs stora och fula fresker såg jag
länge, med tanke på Univ. målningar
na, – och lärde mig af dem huru
man inte skall måla. Det är ändå
ett rysligt drafvel. Gubben Z. Ts tal
om Kaulbachs reformation är icke
träffande: här om någonstädes är
det brist på enhet i kompositio-
nen, och så dåligt i detaljerna se-
dan!
I Petersburg voro Ettrarna mycket glad-
de att se oss, och deras lilla thé på
nyårsafton var särdeles lyckadt – sånär
som på att deras rum voro bra kalla

Matveïeff var mycket glad att se
oss, märkte jag. Paul sade att han
visst skulle göra allt för att förljufva
Fröken Karin Brunous vistelse i Pburg –
Vallgren lofvade söka upp Ettrarna,
så det blir nog bra. På nyårs aftonen
voro vi ännu hos Kræmers – mycket
mycket vänligt emottagna och ombedda
att bli qvar – vi kunde det ändå inte
då vi stämt möte med Koka Etter kl.
1/2 9. Kræmers har en våning så enorm
(halfva amiralitetet) att jag endast i
palatsen sett något dylikt. Friherrinnan
Cedercreutz var der, och der talades mycket
om Nordmans förlofning. Casimir Ehrn
rooth var abruti – med en alldeles
slö blick och moltyst satt han på sin
stol – det var rigtigt frappant.
Mme Miatleff var sig otroligt lik: samma
blaserade, trötta min och – samma
herrar som förr vid hennes 5 o'clock.
Dottren Marina är rigtigt vacker
men också blaserad – redan! Fru
Reuterskiöld skröt med deras lyx i Konstan
tinopel, han var hjertlig som vanligt,
det vill säga pajande och trofast Ami-
noffskt seende en in i ögonen.
Nu skall jag gå och skaffat biljetter
till Don Juan – tänk en sådan tur –
sist Lohengrin, nu Don Juan – och
Bertha som ej är här! Jag hoppas ni
alla mår bra – tusen helsningar från
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vi äro lyckligen här, och pojken är utan all jemförelse den, som bäst stått ut med resans besvärligheter Han och Ellan ligga nu och sofva hemma på hotellet, under det jag galejat omkring hela förmiddagen.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Jag har varit på museet och är till den grad uppspelt af Velasquez, Rembrandt et consortes, att jag glömt alla vedervärdigheter – kölden som förföljer oss och perspektivet att ännu under tre fyra dagar kämpa mot snö, yrväder och nordanvind.

  Altes Museum / Gamla museet Rembrandt Diego Velázquez
 • I morgse då vi kommo var det formligt yrväder, 4 grader kallt och en blåst som var rigtigt Helsingforsisk. I kupeerna har man det ju bra och beqvämt, isynnerhet i Ryssland. Det var verkligen ej så dumt att resa på ryska nyårsdagen – vi voro alldeles ensamma på tåget och hade det alldeles utmärkt bra. Pojken dansade, ritade, lekte med sina sammanfogningstärningar och var således idealisk som respojke

  Helsingfors Ryssland Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Engelskan mindre ideaslisk – Hon hade att bestyra om 2, säger två saker i Petersburg, d.v.s. mjölk åt pojken och sprit för koklampan, och hade gjort det så bra att vi fingo skaffa såväl det ena som det andra i Eydtkuhnen, der vi till på köpet, genom tågets försenande voro i "a hurry", utan namn, så att jag bl.a. stjälpte en ölstånka ut öfver en herre, och höll på att ge 10 mark för 1 mark åt bäraren.

  Sankt Petersburg Eydtkuhnen / Tjernysjevskoje Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle N.N.
 • I sofkupèn i natt ramlade en liten jude, som låg öfver mig, ned och slog sig förskräckligt Engelskan purrade upp oss kl. 5, alldeles onödigtvis, och jag tillstår att ankomsten till Berlin var ganska ruskig: snöstorm gräsligt "unfreundliches Wetter" och så alldeles missförstådt telegram på hotellet (Hôtel du Nord) der vi råkade i delo, Ellan o. jag; i det hon skylde allt detta på mig, och mitt dumma telegram. Emellertid blefvo vi försonade – Ellan och pojken lade sig sedan rummen blifvit värmda, och sofva ännu hoppas jag.

  Hôtel du Nord Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle N.N.
 • – Sedan kl. 10 har jag varit ute först på museet, det jag hade ett behof att lägga mig på knä framför många taflor, och det jag bestämdt går i morgon igen. – Sedan gick jag till Hohenzollern Museet, Monbijou slottet – och ångrar det ej. Sjelfva det lilla envåningsslottet är så 1700 taliskt fint och minnena från Fredrik den store äro "högst intressanta". Bl.a. såg jag der en temmeligen dålig aqvarell af Menzel, – Fader Homeros slumrar ju också ibland. Men museet, museet!! – hvad det är gudomligt att se gammal konst, och sådan konst igen. Holbein Dürer Velasquez kommer nog Bertha, ihog från Berlin, icke sant – nå väl de bli bara vackrare år från år. Någon gång tänkte jag deruppe: "hvad ha vi andra till att skapa mer?" men vi ha nog ändå en hel hop. Det är roligt att se ett så ordnadt museum som detta. Tyskarnas method kommer här på sin plats.

  Altes Museum / Gamla museet Monbijou Albrecht Dürer Diego Velázquez Hans Holbein Homeros Adolph Menzel Fredrik II
 • På Kaulbachs stora och fula fresker såg jag länge, med tanke på Univ. målningarna, – och lärde mig af dem huru man inte skall måla. Det är ändå ett rysligt drafvel. Gubben Z. Ts tal om Kaulbachs reformation är icke träffande: här om någonstädes är det brist på enhet i kompositionen, och så dåligt i detaljerna sedan!

  Altes Museum / Gamla museet Zacharias Topelius Friedrich August von Kaulbach
 • I Petersburg voro Ettrarna mycket gladde att se oss, och deras lilla thé på nyårsafton var särdeles lyckadt – sånär som på att deras rum voro bra kalla

  Sankt Petersburg Emilie von Etter Emilia (Emilie) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Ellan de la Chapelle
 • Matveïeff var mycket glad att se oss, märkte jag.

  Sankt Petersburg Matvejev
 • Paul sade att han visst skulle göra allt för att förljufva Fröken Karin Brunous vistelse i Pburg – Vallgren lofvade söka upp Ettrarna, så det blir nog bra.

  Sankt Petersburg Emilie von Etter Karin Brunou Emilia (Emilie) von Etter Nikolaj von Etter Paul von Etter Ville Vallgren (osäker koppling)
 • På nyårs aftonen voro vi ännu hos Kræmers – mycket mycket vänligt emottagna och ombedda att bli qvar – vi kunde det ändå inte då vi stämt möte med Koka Etter kl. 1/2 9. Kræmers har en våning så enorm (halfva amiralitetet) att jag endast i palatsen sett något dylikt. Friherrinnan Cedercreutz var der, och der talades mycket om Nordmans förlofning. Casimir Ehrnrooth var abruti – med en alldeles slö blick och moltyst satt han på sin stol – det var rigtigt frappant.

  Sankt Petersburg Amiralitetsbyggnaden Sofia von Kræmer Emilia Maria Sofia Cedercreutz Nikolaj von Etter Oskar von Kræmer Johan Alfred Nordman Ellan de la Chapelle Casimir Ehrnrooth
 • Mme Miatleff var sig otroligt lik: samma blaserade, trötta min och – samma herrar som förr vid hennes 5 o'clock. Dottren Marina är rigtigt vacker men också blaserad – redan!

  Sankt Petersburg Varvara Iljinitjna Mjatleva Maria (Marina) Vladimirovna Mjatleva
 • Fru Reuterskiöld skröt med deras lyx i Konstantinopel, han var hjertlig som vanligt, det vill säga pajande och trofast Aminoffskt seende en in i ögonen.

  Sankt Petersburg Lovisa Reuterskiöld Lennart Reuterskiöld Aminoff
 • Nu skall jag gå och skaffat biljetter till Don Juan – tänk en sådan tur – sist Lohengrin, nu Don Juan – och Bertha som ej är här!

  Berta Edelfelt Don Juan Lohengrin
 • Jag hoppas ni alla mår bra