Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

badanläggningar barn barnskötare blommor dikter döden engelsmän gungor illustration karnevaler läkare lantdag musik nationalepos politik sjukdomar sorg tidskrifter tjänstefolk väderlek värme

HAUSER FRÈRES
HOTEL DE LA REINE, OSPEDALETTI LIGURE;
HOTEL, PENSION & ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE, GIESSBACH;
HOTEL BEAU-SITE, GIESSBACH, SCHWEIZERHOF, BERNE.
5 Februari 91.
Älskade Mamma, – I går fick jag sista
nummern af Harper, der ändtligen
teckningerna ingå. Jag är ledsen öfver
att texten är så gammal, 3 år, ty
nu skulle den naturligtvis ha bordt
vara annorlunda skrifver. Dessutom
har de strukit en hel lång historia
om landtdagen och om Kalevala –
Jag hade t.o.m. skaffat mig noter
till runona – men det har ej behagat
dem att låta allt detta ingå. Illustratio
nerna äro goda, icke sant. Säg nu
för all del, åt alla som möjligen
komma att kriticera artikeln för
brist på patriotism att den 1° är
3 år gammal 2º att den blifvit
gräsligt lemlästad. – Finland är
mycket på modet nu – det märker
jag har på hotellet, och engelsmän-
nen isynnerhet tala om oss med

mycken sympathi och kännedom om
oss. Här finnes en engelsk dr Lambert
på hotellet. Han liknar mycket vargen
Hornborg till det yttre; det är en ovanligt
universell menniska – när han fick höra
att vi voro från Finland började han genast
fråga och visade sig mycket intresserad.
De engelska revyerna äro ju fulla
af mycket berömmande artiklar om vårt
land och folk, och alla tidningar
ha tryckt af Forthnightly Rew's artikel med
titel: The brightest spot in
the
Russian Empire
Lady Barrington hade också läst artikeln
och är derigenom inne i våra förhållan-
den. – Hon, Lady Barrington, har två
barn, den danska sällskapsdamen, 2 kam-
marjungfrur och en betjent med sig. I
går afton kom betjenten upp
till oss
med
en engelsk revy "Review af reviews"
der det åter var fråga om Finland.
Den stackars frun har en 5 års pojke,
som sedan 3 års ålder ej vuxit på längden
utan på bredden, och det är fara värdt

att han blir dvärg – det är just för
att förekomma detta som hon reser
från badort till badort, låter massera
pojken, spatserar hela dagen med
honom och gör allt hvad möjligt är.
Hon fick en mycket stor tanke om Ellans
medicinska vetande genom att Ellan
rådde henne att resa med pojken till En-
gadin (St Moritz) i Schweitz – och hon
samma dag fick ett bref från sin
läkare att göra detsamma litet senare
på våren. – I dag har jag raterat
en aqvarell – det blåser också dugtigt
fastän vädret är klart och varmt – och
blåst är rysligt irriterande när man
skall måla. I går gjorde jag en marin
som ej var så illa – Chambure är
sjuk i influenza i Paris och kommer
till våra trakter först om en vecka.
Från Dagnan har jag ännu ej fått något
svar – jag vill derför ännu ej resa
till Cannes. – Ellan är mycket
litet lifvad för Carneval nu, det kan

man förstå. – Jag tänker ändå narra
henne att komma
och åka
till San Remo i efter
middag, der det är bataille des fleus.
Denna blir troligen mycket vackrare
vid medfastan, ty nu står det dåligt
till med blommorna. – Kicki sitter
och gungar tillsammans med en liten
mexikansk flicka, precis lika gammal,
men hälften mindre än han. De se
för roliga ut. På ena sidan står "Missi"
på andra sedan flickans sköterska, en
negress.– – från Viktor Born ha vi fått
ett förtvifladt och
på slutet
alldeles oläsligt bref,
skrifvet samma dag som Hulda dog.
Jag skall skrifva till Madame Meissonier
i dag – det är så svårt och jag rifver
sönder mina koncepter.
Farväl och helsa alla – Vi
må bra, Gud se lof, och mitt humör
blir bättre – jag tror t. o. m. att jag snart
får arbetslust.
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • – I går fick jag sista nummern af Harper, der ändtligen teckningerna ingå. Jag är ledsen öfver att texten är så gammal, 3 år, ty nu skulle den naturligtvis ha bordt vara annorlunda skrifver. Dessutom har de strukit en hel lång historia om landtdagen och om Kalevala – Jag hade t.o.m. skaffat mig noter till runona – men det har ej behagat dem att låta allt detta ingå. Illustrationerna äro goda, icke sant. Säg nu för all del, åt alla som möjligen komma att kriticera artikeln för brist på patriotism att den 1° är 3 år gammal 2º att den blifvit gräsligt lemlästad. –

  Finland
 • Finland är mycket på modet nu – det märker jag har på hotellet, och engelsmänen isynnerhet tala om oss med mycken sympathi och kännedom om oss. Här finnes en engelsk dr Lambert på hotellet. Han liknar mycket vargen Hornborg till det yttre; det är en ovanligt universell menniska – när han fick höra att vi voro från Finland började han genast fråga och visade sig mycket intresserad. De engelska revyerna äro ju fulla af mycket berömmande artiklar om vårt land och folk, och alla tidningar ha tryckt af Forthnightly Rew's artikel med titel: The brightest spot in the Russian Empire Lady Barrington hade också läst artikeln och är derigenom inne i våra förhållanden. –

  Finland Hornborg Alicia Georgette Barrington Lambert
 • Hon, Lady Barrington, har två barn, den danska sällskapsdamen, 2 kammarjungfrur och en betjent med sig.I går afton kom betjenten upp till oss med en engelsk revy "Review af reviews" der det åter var fråga om Finland.

  Finland Alicia Georgette Barrington
 • Den stackars frun har en 5 års pojke, som sedan 3 års ålder ej vuxit på längden utan på bredden, och det är fara värdt att han blir dvärg – det är just för att förekomma detta som hon reser från badort till badort, låter massera pojken, spatserar hela dagen med honom och gör allt hvad möjligt är. Hon fick en mycket stor tanke om Ellans medicinska vetande genom att Ellan rådde henne att resa med pojken till Engadin (St Moritz) i Schweitz – och hon samma dag fick ett bref från sin läkare att göra detsamma litet senare på våren. –

  Schweiz Sankt Moritz Ellan de la Chapelle Alicia Georgette Barrington Barrington
 • I dag har jag raterat en aqvarell – det blåser också dugtigt fastän vädret är klart och varmt – och blåst är rysligt irriterande när man skall måla. I går gjorde jag en marin som ej var så illa –

 • Chambure är sjuk i influenza i Paris och kommer till våra trakter först om en vecka. Från Dagnan har jag ännu ej fått något svar – jag vill derför ännu ej resa till Cannes. – Ellan är mycket litet lifvad för Carneval nu, det kan man förstå. – Jag tänker ändå narra henne att komma och åka till San Remo i eftermiddag, der det är bataille des fleus. Denna blir troligen mycket vackrare vid medfastan, ty nu står det dåligt till med blommorna. –

  Paris Cannes San Remo / Sanremo Emile de Chambure Pascal Dagnan-Bouveret Ellan de la Chapelle
 • Kicki sitter och gungar tillsammans med en liten mexikansk flicka, precis lika gammal, men hälften mindre än han. De se för roliga ut. På ena sidan står "Missi" på andra sedan flickans sköterska, en negress.– –

  Erik Edelfelt N.N. Elenita N.N.
 • från Viktor Born ha vi fått ett förtvifladt och på slutet alldeles oläsligt bref, skrifvet samma dag som Hulda dog.

  Viktor Magnus von Born Hulda von Born
 • Jag skall skrifva till Madame Meissonier i dag – det är så svårt och jag rifver sönder mina koncepter.

  Meissonier
 • Farväl och helsa alla –

 • Vi må bra, Gud se lof, och mitt humör blir bättre – jag tror t. o. m. att jag snart får arbetslust.