Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

engelsmän finska födelsedagar franska fredsfördrag kyla politik resande schweizare sjukdomar språk studentnationer tåg telegram tyska tyskar utflykter väderlek

d. 16 morgonen. Just nu fick jag
telegram från Nicolas Etter att
han passerar härigenom kl. 11 45.
jag reser derför kl. 11 till Bordighera
och följer med honom till San
Remo, så jag får tala med honom
under 20 minuter. Pojken
är nu bra igen och har sofvit
lugnt. Ellan är litet hes och
för att undvika en extinction
de voice ber jag henne hållas inne
i dag –
Vi resa ej härifrån förrän om
lördag – hvad tjenar det till
att fjeska, då vi icke varit
rigtigt raska och då alla säga
att det är varmare här
än

något annat ställe af Rivieran.
farväl och många helsningar
Pojken ber helsa till Damaman
Edelfelt och Auntina...
Nu kom ett bref till Ellan från
Bertha med berättelse orden oläsligt

representationen, som roade oss mycket.
– Jo Mima Lerche har haft tyfus som
ytterligare komplicerats med Höftsjuka
och så starka plågor att hon gall-
skrikit natt och dag – skrifver fru
Etter. Koki får väl om en stund
berätta mig mera. – Vädret derhemma
tyckes temmeligen följa med det här –
Sedan vi haft en den herrligaste februari
har det nu igen blifvit kyligt och ruskigt.
– Lustigt blir det att höra huru Annie slagit
sig ut med finskan – på Savolaxarnes lotteri
Det är nu rigtigt bra att man försöker
försona sig åtminstone – Måtte det gå
bättre än fransk-tyska försoningsförsöket
Som började så lysande och slutade så snöpligt.
– I San Remo går jag och besöker den
gamla vänliga Zornska engelskan som
heter Morennel. Så kommer jag tillbaka till
fots och låter bli att måla idag. Tack
vare Koki – och det kan göra mig godt.
Ellans röst blir allt svagare – nog blir det
en extinction de voix ändå. Och i dag skulle
vi på en pick-nick med alla tyskarne – nej
jag tackar – De ha i 3 veckor talt om denna
Picknick och jag är glad att nu kunna skylla både
på sjuklighet och Koki. – De bli borta hela dagen
50 personer – äta derute i det fria, vid Dolce Uqua
och skola "sich gôttlich oläsligt". Alla schweitzare
ne äro slägt med Herr Hauser och alla tyskarna
äro sjelsfränder med honom – on peyt om être oläsligt
etc. – Engelsmännen gå ej med. – Farväl
nu och må godt. – Eder atte.
Jag vet ej om jag gratulerat Bertha till hennes
födelsedag.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Just nu fick jag telegram från Nicolas Etter att han passerar härigenom kl. 11 45. jag reser derför kl. 11 till Bordighera och följer med honom till San Remo, så jag får tala med honom under 20 minuter.

  San Remo / Sanremo Bordighera Nikolaj von Etter
 • Pojken är nu bra igen och har sofvit lugnt. Ellan är litet hes och för att undvika en extinction de voice ber jag henne hållas inne i dag – Vi resa ej härifrån förrän om lördag – hvad tjenar det till att fjeska, då vi icke varit rigtigt raska och då alla säga att det är varmare här än på något annat ställe af Rivieran.

  Rivieran Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • farväl och många helsningar Pojken ber helsa till Damaman Edelfelt och Auntina...

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Nu kom ett bref till Ellan från Bertha med berättelse orden oläsligt representationen, som roade oss mycket.

  Ellan de la Chapelle
 • – Jo Mima Lerche har haft tyfus som ytterligare komplicerats med Höftsjuka och så starka plågor att hon gallskrikit natt och dag – skrifver fru Etter. Koki får väl om en stund berätta mig mera. –

  Emilie von Etter Nikolaj von Etter Emilia Lerche
 • Vädret derhemma tyckes temmeligen följa med det här – Sedan vi haft en den herrligaste februari har det nu igen blifvit kyligt och ruskigt. –

 • Lustigt blir det att höra huru Annie slagit sig ut med finskan – på Savolaxarnes lotteri Det är nu rigtigt bra att man försöker försona sig åtminstone – Måtte det gå bättre än fransk-tyska försoningsförsöket Som började så lysande och slutade så snöpligt.

  Alexandra Edelfelt
 • – I San Remo går jag och besöker den gamla vänliga Zornska engelskan som heter Morennel.

  San Remo / Sanremo Anders Zorn Emma Zorn Morennel
 • Så kommer jag tillbaka till fots och låter bli att måla idag. Tack vare Koki – och det kan göra mig godt.

  Nikolaj von Etter
 • Ellans röst blir allt svagare – nog blir det en extinction de voix ändå. Och i dag skulle vi på en pick-nick med alla tyskarne – nej jag tackar – De ha i 3 veckor talt om denna Picknick och jag är glad att nu kunna skylla både på sjuklighet och Koki. – De bli borta hela dagen 50 personer – äta derute i det fria, vid Dolce Uqua och skola "sich gôttlich oläsligt". Alla schweitzarene äro slägt med Herr Hauser och alla tyskarna äro sjelsfränder med honom – on peyt om être oläsligt etc. – Engelsmännen gå ej med. –

  Dolceaqua Ellan de la Chapelle Hauser
 • Farväl nu och må godt.

 • Jag vet ej om jag gratulerat Bertha till hennes födelsedag.

  Berta Edelfelt