Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn hotell kyla leksaker resande sagor sjukdomar väderlek

Ospedaletti 21 mars 1891,
Älskade Mamma
Vi äro ännu här, som Mamma ser,
emedan Ellan och pojken båda fått
influenzan. Ellan är temmeligen
bra nu igen, men pojken har
fortfarande stark feber och hostar
nätterna igenom. Läkaren (Gud låte
honom duga till något) behandlade
först saken mycket legert, men
har nu börjat undersöka pojken.
Han påstår alldeles säkert att
någon lunginflammation eller
något fel i bröstet icke är för
handen. Sedan 8 dagar ha vi
icke sofvit lugnt en enda natt.
Gud låte den lilla stackarn snart
komma sig – han ligger nu sedan

några dagar – i början sprang han
omkring och lekte – Det var läkarens
uttryckliga tillåtelse som gjorde att
vi ej genast lade honom till
sängs. De der häftiga kräkningarna
på fredags natten (fredag 13de) voro
början till sjukdomen. Att vi
äro oroliga och enerverade, då
Ellan ännu ej är frisk och vi
icke sofvit, är klart. Vädret
är det ohyggligaste man kan
tänka sig, rigtiga naturrevolutioner
med skyhöga vågor och regn och
blåst. Aldrig har jag tyckt om
Ospedaletti och nu börjar jag att
ordentligt hatar det. Här i
hotellet ha varit många fall af
influenza, hufvudsakligast bland

barnen (värdens barn gjorde början) men
sjukdomen har varit godartad.
Det är så synd om lilla Kicki som
är så kirrig och trött. I går
ritade han ännu i sängen. Idag
har han just ej brydt sig om annat
än sagor. – En gammal fransk
fru Mme Loiséan och engelskor-
na Missis Gardes och hennes dotter
ha visat sig mycket snälla – de
ha kommit och frågat om de kunde
vara oss till någon hjelp, skickat
upp leksaker åt gossen o.s.v.
Mamma skall inte vara orolig
för pojken – läkaren säger att det
ej är farligt och han tror att
sjukdomen ej räcker länge.
Gud hjelper oss väl nu som
förr. – Vår resa till Cannes

är naturligtvis uppskjuten på
obestämd tid – Jag far väl dit
i nästan vecka en dag för att ta
emot min tafla som jag låtit
skicka dit.
Den älskade lilla pojken – bara han
nu snart ville bli bra igen så vore
Jag som en fiol, och icke ens mitt
eländiga måleri skulle då kunna
hindra mig att vara glad och
tacksam och lycklig.
Palmsöndagmorgon Gud ske lof febern är
litet mindre nu och pojken är visserligen trött
och orolig, men ändå på bättring, enligt hvad läkaren,
som just var här, sade. – Ellan sofver men bad mig
ställa så till att hennes mor skulle få underrättelsen
om hennes och pojkens helsotillstånd. Bestyr derom och
betona att ingen fara är för handen. – Han hostar visserligen
åtminstone 2 ggr i minuter, men doktorn som i morgse igen
undersökte hans bröst, säger att lungorna äro oangripna och
att hostan sitter i strupen – Skrif hit – Gud vet när
vi kunna tänka på att komma härifrån, och om
jag också skulle resa så komma ändå brefven mig tillhanda.
Vädret är otäckt 70 blåst och regndigert. – Gud vare
med Eder och med oss – Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Vi äro ännu här, som Mamma ser, emedan Ellan och pojken båda fått influenzan. Ellan är temmeligen bra nu igen, men pojken har fortfarande stark feber och hostar nätterna igenom.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Läkaren (Gud låte honom duga till något) behandlade först saken mycket legert, men har nu börjat undersöka pojken. Han påstår alldeles säkert att någon lunginflammation eller något fel i bröstet icke är för handen. Sedan 8 dagar ha vi icke sofvit lugnt en enda natt. Gud låte den lilla stackarn snart komma sig – han ligger nu sedan några dagar – i början sprang han omkring och lekte – Det var läkarens uttryckliga tillåtelse som gjorde att vi ej genast lade honom till sängs. De der häftiga kräkningarna på fredags natten (fredag 13de) voro början till sjukdomen. Att vi äro oroliga och enerverade, då Ellan ännu ej är frisk och vi icke sofvit, är klart.

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Enderlin
 • Vädret är det ohyggligaste man kan tänka sig, rigtiga naturrevolutioner med skyhöga vågor och regn och blåst. Aldrig har jag tyckt om Ospedaletti och nu börjar jag att ordentligt hatar det.

 • Här i hotellet ha varit många fall af influenza, hufvudsakligast bland barnen (värdens barn gjorde början) men sjukdomen har varit godartad.

 • Det är så synd om lilla Kicki som är så kirrig och trött. I går ritade han ännu i sängen. Idag har han just ej brydt sig om annat än sagor. – En gammal fransk fru Mme Loiséan och engelskorna Missis Gardes och hennes dotter ha visat sig mycket snälla – de ha kommit och frågat om de kunde vara oss till någon hjelp, skickat upp leksaker åt gossen o.s.v.

  Erik Edelfelt Loiséan Gardes Gardes
 • Mamma skall inte vara orolig för pojken – läkaren säger att det ej är farligt och han tror att sjukdomen ej räcker länge. Gud hjelper oss väl nu som förr. –

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Vår resa till Cannes är naturligtvis uppskjuten på obestämd tid – Jag far väl dit i nästan vecka en dag för att ta emot min tafla som jag låtit skicka dit.

  Cannes
 • Den älskade lilla pojken – bara han nu snart ville bli bra igen så vore Jag som en fiol, och icke ens mitt eländiga måleri skulle då kunna hindra mig att vara glad och tacksam och lycklig.

  Erik Edelfelt
 • Palmsöndagmorgon Gud ske lof febern är litet mindre nu och pojken är visserligen trött och orolig, men ändå på bättring, enligt hvad läkaren, som just var här, sade. –

  Erik Edelfelt Enderlin
 • Ellan sofver men bad mig ställa så till att hennes mor skulle få underrättelsen om hennes och pojkens helsotillstånd. Bestyr derom och betona att ingen fara är för handen. – Han hostar visserligen åtminstone 2 ggr i minuter, men doktorn som i morgse igen undersökte hans bröst, säger att lungorna äro oangripna och att hostan sitter i strupen –

  Julia de la Chapelle Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Skrif hit – Gud vet när vi kunna tänka på att komma härifrån, och om jag också skulle resa så komma ändå brefven mig tillhanda.

 • Vädret är otäckt 70 blåst och regndigert. –

 • Gud vare med Eder och med oss –