Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn barnskötare engelska högtider kyla läkare påsk resande sjukdomar sjukskötare sömn språk väderlek

HAUSER FRÈRES
HOTEL DE LA REINE OSPEDALETTI
HOTEL, PENSION & ETABLISSEMENT HYDROTERAPIQUE, GIESSBACH
HOTEL BEAU-SITE, GIESSBACH, SCHWEITZERHOF, BERNE.
Skärtorsdag 1891
Älskade Mamma,
Doktorn, som just nu gick, var sär-
deles nöjd med pojken. Febern är nu
Så godt som borta, men hostan är
qvar om den också inte återkom-
mer så ofta. Kicki sitter, litet blek
om nosen i sin säng och leker med
sina träsoldater. Doktorn har emellertid
förbjudit oss att alltför mycket tala
med honom och enervera honom.
Den der sjuksköterskan var alldeles
nödvändigt, då pojken skulle svepas
in i de kalla lakanen hvar qvart-
timme – Ellan har derigenom fått
sofva två nätten och börjar bli
menniska igen. – förrän om en vecka
eller mera kunna vi ej tänka på
att resa. Fru Etter skrifver och
ber oss komma få fort som möjligt.
Jag har ej hört ett ord om min

tafla som jag låtit skicka
till Cannes. skall det nu bli
svårigheter, med det också?
Den här mars månad har varit
svår – Vädret är ännu kyligt
och mulet och då är det
mycket svårt för mig att fort-
sätta mina taflor och studier,
alla på började i solsken. Doktorn
har dessutom förbjudit mig att
nu måla denne i källarkaféet,
der det är så fuktigt.
Hvad jag längtar härifrån! Skulle
vädret bara bli bättre så tror
jag det nog skulle gå, men oron,
förvärrad genom görlösheten,
gör mig alldeles ur humör.
Gud ske lof att Kicki nu är
på bättringen. Barn lära alltid
bli så der häftigt sjuka – skräm-
mande ser det ut det är säkert
– I går hade han ett skof af stygg-

het, när doktorn skulle känna på
hans puls – han ville ej och bara
skrek. Men doktorn var nog vilje-
stark att sitta der och vänta, och
Kicki slutade med att bli medgör-
lig. – Han var kanske rädd för
de kalla lakanen som doktorn
ofta satt på honom. – Så sjuk
han var då den främmande sjuk-
sköterskan kom frågade han af Missi
"Who is that?" flere gånger – och
som hon hade en storblommig klädning
tittade han länge på henne innan han
helt matt anmärkte "She has got
flowers on her dress. –
Måtte bara den hostan ge med
sig! Man får väl lof att ha
förtroende för den här doktorn
som lär vara prof. Huguenin's
i Zürich assistent – Ingen medicin
har han gifvit vidare än Calomel
i början.
Nu går posten och jag sänder Eder
alla en påskpuss med de varmaste
helsningar från oss alla –
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Doktorn, som just nu gick, var särdeles nöjd med pojken. Febern är nu Så godt som borta, men hostan är qvar om den också inte återkommer så ofta. Kicki sitter, litet blek om nosen i sin säng och leker med sina träsoldater. Doktorn har emellertid förbjudit oss att alltför mycket tala med honom och enervera honom.

  Erik Edelfelt Enderlin
 • Den der sjuksköterskan var alldeles nödvändigt, då pojken skulle svepas in i de kalla lakanen hvar qvarttimme – Ellan har derigenom fått sofva två nätten och börjar bli menniska igen. –

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle N.N.
 • förrän om en vecka eller mera kunna vi ej tänka på att resa. Fru Etter skrifver och ber oss komma få fort som möjligt.

  Emilie von Etter Erik Edelfelt
 • Jag har ej hört ett ord om min tafla som jag låtit skicka till Cannes. skall det nu bli svårigheter, med det också?

 • Den här mars månad har varit svår – Vädret är ännu kyligt och mulet och då är det mycket svårt för mig att fortsätta mina taflor och studier, alla på började i solsken. Doktorn har dessutom förbjudit mig att nu måla denne i källarkaféet, der det är så fuktigt.

  Erik Edelfelt Enderlin
 • Hvad jag längtar härifrån! Skulle vädret bara bli bättre så tror jag det nog skulle gå, men oron, förvärrad genom görlösheten, gör mig alldeles ur humör.

  Erik Edelfelt
 • Gud ske lof att Kicki nu är på bättringen. Barn lära alltid bli så der häftigt sjuka – skrämmande ser det ut det är säkert

  Erik Edelfelt
 • – I går hade han ett skof af stygghet, när doktorn skulle känna på hans puls – han ville ej och bara skrek. Men doktorn var nog viljestark att sitta der och vänta, och Kicki slutade med att bli medgörlig. – Han var kanske rädd för de kalla lakanen som doktorn ofta satt på honom. –

  Erik Edelfelt Enderlin
 • Så sjuk han var då den främmande sjuksköterskan kom frågade han af Missi "Who is that?" flere gånger – och som hon hade en storblommig klädning tittade han länge på henne innan han helt matt anmärkte "She has got flowers on her dress. –

  Erik Edelfelt N.N. N.N.
 • Måtte bara den hostan ge med sig! Man får väl lof att ha förtroende för den här doktorn som lär vara prof. Huguenin's i Zürich assistent – Ingen medicin har han gifvit vidare än Calomel i början.

  Zürich Erik Edelfelt Enderlin Gustav Huguenin
 • Nu går posten och jag sänder Eder alla en påskpuss med de varmaste helsningar från oss alla