Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

gudstjänst högtider klimat påsk resande sjukdomar väderlek värme

Påskagen kl. 12 Middag
Älskade Mamma,
Inbäddadt bland granna påskägg. som
fru Hauser skickat upp till Kicki, kom
Mammas kära bref i morgse, såsom
det bästa påskägget och den bästa påsk
helsningen. Vädret är vackert, pojken
är bättre, min tafla har kommit till
Cannes och jag reser dit på två dagar
i morgon – allting är således så bra
och lyckligt som möjligt. Jag var
i Gudstjensten i dag, men satte mig
så att jag ej skulle se presten, pastor
Beyerhaus, som jag icke kan med –
och när jag kunde glömma honom
så var det mycket bättre och jag kunde
få en rigtigt ordentlig påskstämning
öfver mig.
Jo, pojken sitter nu i sin säng med
öppna fönster (19 grader i dag här på verandan,
i skuggan).

afmagrad och svag och retlig visserligen
men ändå betydligt muntrare än i
går. Han skulle få stiga upp på
en stund i går, men brydde sig
ej derom – hans lilla hand darrar
när han tar i sina leksaker, så att
man nog ser att sjukdomen tagit
på honom dugtigt. – På en vecka
kunna vi ej tänka på att resa –
doktorn är alldeles bestämd i den
vägen. Ledsamt att hostan ännu ej
är borta. – Om vädret nu ändtligen
ville stadga sig. Hotellvärdarna och
menniskorna här säga att mars
månad varit ryslig, ovanligt svår –
men Mme Loyseau, som alltid
vistas i Italien, Sydfrankrike eller
Algier säger att mars alltid är just
så här – alltid ytterst farligt för
sjukdomar, alltid blåsig och regnig
vid dagjemningstiden.

bra roligt är det att se att Bertha
och Tajta kommit sig efter katarren
Då jag ej på länge fått bref, och
Mamma redan sist omnämde att
de båda vara krassliga, så hade jag
gjort upp mig till rigtig ångest
för Eder. Naturligtvis är jag
också nervös genom oron för
pojken och egen förkylning –
båda ge sig nu. –
Min tafla, krogscenen, får jag
ej fortsätta nu åtminstone – Doktorn
anser det farligt för mig att
måla dernere medan jag är för-
kyld. Jag tar taflan med mig
för att visa den för Dagnan – Jag
misstänker dock att han kommer
att tycka lagom om den, ty jag har
till den grad bråkat med den att
teckningen blifvit alldeles slö,
färgen må jag ej tala om. – Dagnans

och Mueniers ha skrifvit mycket
vänliga bref till oss nu under pojkens
sjukdom – Mme Mueniers långa bref var
verkligen utmärkt snällt och rörde oss. Deras
gosse har också haft halsröta nu –
sjukliga tyckes det vara öfverallt
Influenzan grasserar i Amerika –
när skall denna nya landsplåga upp-
höra? – Gud låte vår lilla pojke
komma undan den utan långa sviter
det önska vi innerligt.
Jag börjar att tvifla absolut på
helsosamma klimat. Behöfde vi
komma så här lång väg för att få
vår pojke sjuk? När, huru och hvart
vi komma att resa vet jag ej ännu,
och vågar knappt tänka derpå.
Farväl och helsa alla hjertligt
från oss genom Mammas
Atte
Skrif hit

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Inbäddadt bland granna påskägg. som fru Hauser skickat upp till Kicki, kom Mammas kära bref i morgse, såsom det bästa påskägget och den bästa påsk helsningen.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Hauser
 • Vädret är vackert, pojken är bättre, min tafla har kommit till Cannes och jag reser dit på två dagar i morgon – allting är således så bra och lyckligt som möjligt.

  Cannes
 • Jag var i Gudstjensten i dag, men satte mig så att jag ej skulle se presten, pastor Beyerhaus, som jag icke kan med – och när jag kunde glömma honom så var det mycket bättre och jag kunde få en rigtigt ordentlig påskstämning öfver mig.

  Beyerhaus
 • Jo, pojken sitter nu i sin säng med öppna fönster (19 grader i dag här på verandan, i skuggan) afmagrad och svag och retlig visserligen men ändå betydligt muntrare än i går. Han skulle få stiga upp på en stund i går, men brydde sig ej derom – hans lilla hand darrar när han tar i sina leksaker, så att man nog ser att sjukdomen tagit på honom dugtigt. – På en vecka kunna vi ej tänka på att resa – doktorn är alldeles bestämd i den vägen. Ledsamt att hostan ännu ej är borta. –

  Erik Edelfelt Enderlin
 • Om vädret nu ändtligen ville stadga sig. Hotellvärdarna och menniskorna här säga att mars månad varit ryslig, ovanligt svår – men Mme Loyseau, som alltid vistas i Italien, Sydfrankrike eller Algier säger att mars alltid är just så här – alltid ytterst farligt för sjukdomar, alltid blåsig och regnig vid dagjemningstiden.

  Alger Sydfrankrike Hauser Loiséan Hauser
 • bra roligt är det att se att Bertha och Tajta kommit sig efter katarren Då jag ej på länge fått bref, och Mamma redan sist omnämde att de båda vara krassliga, så hade jag gjort upp mig till rigtig ångest för Eder. Naturligtvis är jag också nervös genom oron för pojken och egen förkylning – båda ge sig nu. –

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Erik Edelfelt Fredrika Snygg
 • Min tafla, krogscenen, får jag ej fortsätta nu åtminstone – Doktorn anser det farligt för mig attmåla dernere medan jag är förkyld. Jag tar taflan med mig för att visa den för Dagnan – Jag misstänker dock att han kommer att tycka lagom om den, ty jag har till den grad bråkat med den att teckningen blifvit alldeles slö, färgen må jag ej tala om. –

  Pascal Dagnan-Bouveret Enderlin
 • Dagnans och Mueniers ha skrifvit mycket vänliga bref till oss nu under pojkens sjukdom – Mme Mueniers långa bref var verkligen utmärkt snällt och rörde oss. Deras gosse har också haft halsröta nu – sjukliga tyckes det vara öfverallt Influenzan grasserar i Amerika – när skall denna nya landsplåga upphöra? – Gud låte vår lilla pojke komma undan den utan långa sviter det önska vi innerligt. Jag börjar att tvifla absolut på helsosamma klimat. Behöfde vi komma så här lång väg för att få vår pojke sjuk?

  Amerika Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Erik Edelfelt Marie Muenier Jules-Alexis Muenier Pierre-Alexis Muenier
 • När, huru och hvart vi komma att resa vet jag ej ännu, och vågar knappt tänka derpå.

  Erik Edelfelt
 • Skrif hit