Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

engelska fotografier franska gravyrer hotell läkare mat sjukdomar språk tyska väderlek

Cannes 31 mars 1891
Hôtel du Paradis
Älskade Mamma – Då Mamma nu ser att
jag begifvit mig åstad, är detta ett tydligt
tecken på att pojken nu är mycket bättre
han var uppe i går en stund och fastän han
slog klöfver litet, tycktes han dock mycket
nöjd med att få röra på sig igen. Det
bref från Ellan jag fick i dag var också
lugnande. – I går afton efter en
mycket tråkigt middag vid den tråkiga
och obekanta table d'hôten – der man ej
hör ett ord franska, endast engelska
och tyska – företog jag mig vågstycket
att fara på visit till fru Etter
det är en förfärlig väg dit, ty om
detta ligger som Mossaskogen från
Borgå, så motsvarar Santa Maria "Vade"
på Illbyvägen. Jag vet ej huru länge
det räckte att köra dit – när jag kl.
1/2 9 kom fram var huset alldeles
utdödt – och först efter mycket sökan-
de fick jag tag i fru Etter och Lily.
Mima ligger allt ännu, naturligt-
vis – fru Sofi W. låg också, ännu krasslig
efter ett nytt missfall, Mischa låg
i gulsot och fru Manzey af trötthet

Jo nog ha de fått göra en lustresa!
Fru Etter var mycket intresserad af
alla detaljerna i pojkens sjukdom
och tycktes mycket glad att den nu
var på upphällningen. Med hennes
blinda tro på läkare rådde hon oss
att genast komma hit, ty le dr Rousteu
est si bien. Ack om vi sluppe höra
talas om läkare nu på rigtigt länge!
I morgse då jag vaknade var det
klart men des blåste en mistral-
vind som vi ej känna till i Ospedaletti
der bergen ligga strax bakom hotellet.
Träffade Amic och dejeunerade vid
Golfe Juan hos Dagnans. Han kommer
i morgon hit för att se mina taflor.
Vi äta frukost hos Mme Borget
Amics mor i hennes herrliga, palats-
lika ville vid la Croizette. – Allt detta
gjordes upp i Golfe Juan der jag
såg Dagnans nya taflor – högst
intressanta och med ett förakt för
"les moyens" och "la factuo" som jag
hade godt af att se. – Dagnan
blir allt större konstnär och höjer

sig småningon upp till en ädel och
storslagen stil som gör godt i själen
i denna tid. Amic lär ha för-
hindrat honom att förstöra två
af de bästa sakerna – Mamma ser
att andra, och bättre karlar än jag
kunna vara förtviflade. Jag är ytterst
nyfiken öfver hvad han skall säga
Om Magdalena – då jag fick den
uppspänd i dag gjorde den ett godt
intryck på mig, och jag återfann
något af den känsla som så beherrskade
mig då jag målade taflan – Detaljer
voro ju bristfälliga, det medges, men
det fins dock något i den taflan, något
högre som jag är glad åt.
I dag fick jag Mammas bref der
Mamma talar om Tajtas tredje
lunginflammation. Gud låte henne
gå igenom den – det är alltid så
fruktansvärdt vid hennes ålder. Helsa
henne så hjertligt från mig – Ack
jag ville så gerna höra henne berätta
sagor nu för min pojke, måtte
hon få göra det! Gud låte oss
alla få träffas igen, friska och raska,

i nästa sommar. Pojken talar också
om att komma på Haiko, och hör
gerna på framtidsberättelser om hur
farmor och auntina stå på stranden
och tar emot sin stora långa Kiki och
hur kapten Nykopp säger "sakta framåt".
och maskinen säger putelitta, putelitta,
– Och Bertha som också haft katarr!
Jag tror verkligen att pojken i mångt
och mycket att Berthas natur bl.a.
i denna emottaglighet för influenza och
små krämpor. Att han ofta liknar henne
till det yttre är säkert.
I dag på e.m var jag igen på Santa Maria
och såg nu fru Manzey och fru S. Wolkoff
blek och tärd men upp från sängen.
Alla säga att om fru Etter varit
beundransvärd under denna sjukdoms
period så har Lily varit ändå beundrans
värdare. Mima ligger med ett lamt
ben, men läkarne tro att hon kommer
sig och ej får några sviter. Hon har
blifvit opererad af dr Monod, en
af Paris celebriteter, son till den
berömda protestantiska presten.

I morgon skall jag föra Manzeys
porträtt dit. Jag har näml. på
ensliga stunder börjat det, ehuru
fotografin som jag har är så dålig.
fru Manzey gör sig inga illusioner om
porträttet – de nästan decouragera
mig med den der hopplösheten an-
gående likheten. Jag tycker ändå
att mitt porträtt är likare än foto-
grafin, ty det ser gladare och vänli-
gare på åskådaren.
I öfvermorgon tänkte jag fara till
Valescure för att se hur det ser
ut och helsa på Lady Barington –
här är det ej värdt att bli för
oss, ty här är det blåsigt och
dammigt – åtminstone har det i
dag varit fasligt, just ett väder
för mikrober. Det har hotellet,
som Dr Lambert rekommenderat
oss så varmt, ligger alldeles utom
staden, alldeles för långt från allt.
– Lily Etter har fått litet mera mod,
tycker jag och har ett så trefligt

och naturligt sätt. Hon talar litet
mera nu äro förr. I morgon skall
jag äta middag der. Mamma
ser att jag snålar mig till mat
lite hvarstans.
Om fredag far jag tillbaka till Ospedaletti
och i nästan veckas början hoppas
jag, med Guds hjelp att vi alla
må kunna byta om högqvarter.
Jag är så led åt Ospedaletti, egentli-
gen åt hotellet der, att jag
gerna skulle taga ett mindre konfor-
tabelt men gladare i stället.
Hvad allt är annorlunda här – så
franskt och så elegant – nästan för
elegant för oss, fattiglappar.
Rysligt ledsamt, är det med
fotografierna från Nyblin – isyn-
nerhet för att jag så stormodigt
lofvade Baude att bestyra om
saken – får se om han ids gravera
taflan nu, och om kan hinner
göra det mera.
Måtte Ni få vara friska och raska
alla – Gud vara med Er –
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Då Mamma nu ser att jag begifvit mig åstad, är detta ett tydligt tecken på att pojken nu är mycket bättre han var uppe i går en stund och fastän han slog klöfver litet, tycktes han dock mycket nöjd med att få röra på sig igen. Det bref från Ellan jag fick i dag var också lugnande. –

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I går afton efter en mycket tråkigt middag vid den tråkiga och obekanta table d'hôten – der man ej hör ett ord franska, endast engelska och tyska – företog jag mig vågstycket att fara på visit till fru Etter det är en förfärlig väg dit, ty om detta ligger som Mossaskogen från Borgå, så motsvarar Santa Maria "Vade" på Illbyvägen. Jag vet ej huru länge det räckte att köra dit – när jag kl. 1/2 9 kom fram var huset alldeles utdödt – och först efter mycket sökande fick jag tag i fru Etter och Lily. Mima ligger allt ännu, naturligtvis – fru Sofi W. låg också, ännu krasslig efter ett nytt missfall, Mischa låg i gulsot och fru Manzey af trötthet Jo nog ha de fått göra en lustresa!

  Borgå Mossaskogen Santa Maria Illby Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Emilia Lerche Michail Sergejevitj Volkov
 • Fru Etter var mycket intresserad af alla detaljerna i pojkens sjukdom och tycktes mycket glad att den nu var på upphällningen. Med hennes blinda tro på läkare rådde hon oss att genast komma hit, ty le dr Rousteu est si bien. Ack om vi sluppe höra talas om läkare nu på rigtigt länge!

  Emilie von Etter Erik Edelfelt Roustau
 • I morgse då jag vaknade var det klart men des blåste en mistralvind som vi ej känna till i Ospedaletti der bergen ligga strax bakom hotellet.

  Ospedaletti
 • Träffade Amic och dejeunerade vid Golfe Juan hos Dagnans. Han kommer i morgon hit för att se mina taflor. Vi äta frukost hos Mme Borget Amics mor i hennes herrliga, palatslika ville vid la Croizette. – Allt detta gjordes upp i Golfe Juan der jag såg Dagnans nya taflor – högst intressanta och med ett förakt för "les moyens" och "la factuo" som jag hade godt af att se. – Dagnan blir allt större konstnär och höjer sig småningon upp till en ädel och storslagen stil som gör godt i själen i denna tid. Amic lär ha förhindrat honom att förstöra två af de bästa sakerna – Mamma ser att andra, och bättre karlar än jag kunna vara förtviflade. Jag är ytterst nyfiken öfver hvad han skall säga Om Magdalena – då jag fick den uppspänd i dag gjorde den ett godt intryck på mig, och jag återfann något af den känsla som så beherrskade mig då jag målade taflan – Detaljer voro ju bristfälliga, det medges, men det fins dock något i den taflan, något högre som jag är glad åt.

  Golfe Juan Anne-Marie Dagnan-Bouveret Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret Borget
 • I dag fick jag Mammas bref der Mamma talar om Tajtas tredje lunginflammation. Gud låte henne gå igenom den – det är alltid så fruktansvärdt vid hennes ålder. Helsa henne så hjertligt från mig – Ack jag ville så gerna höra henne berätta sagor nu för min pojke, måtte hon få göra det! Gud låte oss alla få träffas igen, friska och raska,i nästa sommar. Pojken talar också om att komma på Haiko, och hör gerna på framtidsberättelser om hur farmor och auntina stå på stranden och tar emot sin stora långa Kiki och hur kapten Nykopp säger "sakta framåt". och maskinen säger putelitta, putelitta, –

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Fredrika Snygg Nykopp
 • Och Bertha som också haft katarr! Jag tror verkligen att pojken i mångt och mycket att Berthas natur bl.a. i denna emottaglighet för influenza och små krämpor. Att han ofta liknar henne till det yttre är säkert.

  Berta Edelfelt Erik Edelfelt
 • I dag på e.m var jag igen på Santa Maria och såg nu fru Manzey och fru S. Wolkoff blek och tärd men upp från sängen. Alla säga att om fru Etter varit beundransvärd under denna sjukdoms period så har Lily varit ändå beundrans värdare. Mima ligger med ett lamt ben, men läkarne tro att hon kommer sig och ej får några sviter. Hon har blifvit opererad af dr Monod, en af Paris celebriteter, son till den berömda protestantiska presten.

  Santa Maria Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Emilia Lerche Adolphe Monod Monod
 • I morgon skall jag föra Manzeys porträtt dit. Jag har näml. på ensliga stunder börjat det, ehuru fotografin som jag har är så dålig. fru Manzey gör sig inga illusioner om porträttet – de nästan decouragera mig med den der hopplösheten angående likheten. Jag tycker ändå att mitt porträtt är likare än fotografin, ty det ser gladare och vänligare på åskådaren.

  Alexandra Ivanovna Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • I öfvermorgon tänkte jag fara till Valescure för att se hur det ser ut och helsa på Lady Barington – här är det ej värdt att bli för oss, ty här är det blåsigt och dammigt – åtminstone har det i dag varit fasligt, just ett väder för mikrober. Det har hotellet, som Dr Lambert rekommenderat oss så varmt, ligger alldeles utom staden, alldeles för långt från allt.

  Valescure Alicia Georgette Barrington Lambert
 • – Lily Etter har fått litet mera mod, tycker jag och har ett så trefligtoch naturligt sätt. Hon talar litet mera nu äro förr. I morgon skall jag äta middag der. Mamma ser att jag snålar mig till mat lite hvarstans.

  Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter
 • Om fredag far jag tillbaka till Ospedaletti och i nästan veckas början hoppas jag, med Guds hjelp att vi alla må kunna byta om högqvarter. Jag är så led åt Ospedaletti, egentligen åt hotellet der, att jag gerna skulle taga ett mindre konfortabelt men gladare i stället. Hvad allt är annorlunda här – så franskt och så elegant – nästan för elegant för oss, fattiglappar.

  Ospedaletti
 • Rysligt ledsamt, är det med fotografierna från Nyblin – isynnerhet för att jag så stormodigt lofvade Baude att bestyra om saken – får se om han ids gravera taflan nu, och om kan hinner göra det mera.

  Charles Baude Daniel Nyblin
 • Måtte Ni få vara friska och raska alla – Gud vara med Er –