Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn beställningar kyla resande sjukdomar väderlek

Cannes 1sta april 91
Älskade Mamma –
I dag har jag fått goda under-
rättelser om pojken – han får föras
ut första lugna dag. Frukost åt
jag med Dagnans hos Mme Borget
på Villa des Bambous, så gick D. till
dom Pedro och kom mycket desillusion-
nerad derifrån – Je le Soupronne d'être
ne faux Savant sade han – och så
kommo D. och Amic hit och sågo
på mina taflor. Magdalena – som
Jag endast kunde var i trädgården, ty
inne var det gräsliga tapeter – tyckte
han mycket om som helhet – han
bad mig ej röra hufvudena men
förlänga Kristi kjortel och ta bort
de röda banden från Magdalenas
hufvud – båda förändringarna gjor-
des genast och taflan vann
obeskrifligt. Stämningen tyckte
Här är bra vackert men kallt. Oläsligt alldeles olikt Italien, oläsligt
annorlunda.

både Amic och han mycket om –
och de förstodo båda allt det
jag velat säga. De prisade land-
skapet mycket – jag var nöjd
naturligtvis – ehuru jag vid
närmare efterseende och med minnet
af Dagnans måleri fann teckningen
så utsusel. – Men D. tröstade mig
med den gamla satsen i "un chef.
d'oeuvre n'est pas une ouevre sans
defauts – och sade notre art
ne consiste pas à faire du
trompe-l'oeuil, mais à evoquer
une émotion. – Mamma ser att
det ej just är några ultra realistiska
principer han har. – Hvad min
förtviflade Ospedaletti tafla beträffar
bad han mig göra om henne –
han fann hennes hufvud för stort –
och det är sant, hennes förklade för
rödt och hennes öra illa placeradt
deremot tyckte han mycket om

karlarna. Han rådde mig derför
att ta taflan med mig till O.
och måla om henne på 2 dagar –
"tu la sais maintenant et tu la
ferar très vite" –
Hvad det är roligt att ha att
göra med Dagnan – så klar, och
tillika så konstnärlig och så
förstående. Jag sade honom
att jag ej tyckte han var sträng
nog, just derför att han förstår
så bra och tout comprendre est
tout pardonner, men han gaf
sitt parole d'honner på att han
sade mig hvad han tänkte. Tre af
mina 9 aqvareller fr. O. bad han
mig ställa ut – Bl. a en marin
med höga vågor, som jag målade
med gråten i halsen och förtviflad
i hjertat den dag pojken var som
värst sjuk – Den fick ett tragiskt
tycke derigenom – man ser intet
land bara mörkgrönt, skumfräsande

haf. – Ett landskap i olja, en gam-
mal oljeqvarn, tyckte han om.
Han uppmuntrade mig så mycket
han kunde och menade att jag
hvarken gått tillbaka eller blifvit
försoffad. –
På e.m. förde jag Manzeys påbörjade
porträtt till Santa Maria – fru M. och
fru S.V. greto och funno det mycket
likt, endast litet för rödt – alla
sade att de ej väntat sig något så
bra – Olyckligtvis är det bara en
undermålning med terpentin – måtte
jag ej förstöra likheten vid utförandet.
Mischa var mycket ämabel – gul-
soten måste ha mjukat upp hans
hårda hjerta. – Middag åts der, och
fru Etter och jag kommo in på Haiko-
historier om Heidens och Olbedinskys –
det var precis som på Haiko. T.o.m.
fru Etters vänlighet att placera enor-
ma bitar på min tallrik och Lillis att
hälla mitt glas bräddfullt fr var
precis som på Haiko. Mima är
bättre och sitter nu i sängen. – I mor-
gon far jag till Valescure för att träffa Lady
B. och i öfvermorgon afton tillbaka till O.
Måtte ni alla få vara friska, och vi med – helsningar från Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I dag har jag fått goda underrättelser om pojken – han får föras ut första lugna dag.

  Erik Edelfelt
 • Frukost åt jag med Dagnans hos Mme Borget på Villa des Bambous, så gick D. till dom Pedro och kom mycket desillusionnerad derifrån – Je le Soupronne d'être ne faux Savant sade han –

  Villa des Bambous Anne-Marie Dagnan-Bouveret Pascal Dagnan-Bouveret Borget
 • och så kommo D. och Amic hit och sågo på mina taflor. Magdalena – som Jag endast kunde var i trädgården, ty inne var det gräsliga tapeter – tyckte han mycket om som helhet – han bad mig ej röra hufvudena men förlänga Kristi kjortel och ta bort de röda banden från Magdalenas hufvud – båda förändringarna gjordes genast och taflan vann obeskrifligt. Stämningen tyckte både Amic och han mycket om – och de förstodo båda allt det jag velat säga. De prisade landskapet mycket – jag var nöjd naturligtvis – ehuru jag vid närmare efterseende och med minnet af Dagnans måleri fann teckningen så utsusel. – Men D. tröstade mig med den gamla satsen i "un chef.d'oeuvre n'est pas une ouevre sans defauts – och sade notre art ne consiste pas à faire du trompe-l'oeuil, mais à evoquer une émotion. – Mamma ser att det ej just är några ultra realistiska principer han har. –

  Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret Kristus Maria Magdalena
 • Hvad min förtviflade Ospedaletti tafla beträffar bad han mig göra om henne – han fann hennes hufvud för stort – och det är sant, hennes förklade för rödt och hennes öra illa placeradt deremot tyckte han mycket om karlarna. Han rådde mig derför att ta taflan med mig till O. och måla om henne på 2 dagar – "tu la sais maintenant et tu la ferar très vite" –Hvad det är roligt att ha att göra med Dagnan – så klar, och tillika så konstnärlig och så förstående. Jag sade honom att jag ej tyckte han var sträng nog, just derför att han förstår så bra och tout comprendre est tout pardonner, men han gaf sitt parole d'honner på att han sade mig hvad han tänkte.

  Ospedaletti Pascal Dagnan-Bouveret Elisabetta
 • Tre af mina 9 aqvareller fr. O. bad han mig ställa ut – Bl. a en marin med höga vågor, som jag målade med gråten i halsen och förtviflad i hjertat den dag pojken var som värst sjuk – Den fick ett tragiskt tycke derigenom – man ser intet land bara mörkgrönt, skumfräsande haf. – Ett landskap i olja, en gammal oljeqvarn, tyckte han om. Han uppmuntrade mig så mycket han kunde och menade att jag hvarken gått tillbaka eller blifvit försoffad. –

  Ospedaletti Pascal Dagnan-Bouveret Erik Edelfelt
 • På e.m. förde jag Manzeys påbörjade porträtt till Santa Maria – fru M. och fru S.V. greto och funno det mycket likt, endast litet för rödt – alla sade att de ej väntat sig något så bra Olyckligtvis är det bara en undermålning med terpentin – måtte jag ej förstöra likheten vid utförandet.

  Santa Maria Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Mischa var mycket ämabel – gulsoten måste ha mjukat upp hans hårda hjerta. – Middag åts der, och fru Etter och jag kommo in på Haikohistorier om Heidens och Olbedinskys –det var precis som på Haiko. T.o.m. fru Etters vänlighet att placera enorma bitar på min tallrik och Lillis att hälla mitt glas bräddfullt fr var precis som på Haiko. Mima är bättre och sitter nu i sängen. –

  Haiko Emilie von Etter Elisabeth Nikolajevna Heyden Albedinskij Emilia (Emilie) von Etter Fjodor Logginovitj Heyden Emilia Lerche Michail Sergejevitj Volkov
 • I morgon far jag till Valescure för att träffa Lady B. och i öfvermorgon afton tillbaka till O.

  Ospedaletti Alicia Georgette Barrington
 • Måtte ni alla få vara friska, och vi med

 • Här är bra vackert men kallt. Oläsligt alldeles olikt Italien, oläsligt annorlunda.