Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

banker beställningar dans ekonomi fransmän hotell italienare kungligheter resande sjukdomar tåg tävlingar telegram tullar universitet utställningar väderlek

Ospedaletti 12 april 91
Älskade Mamma,
I morgon resa vi till Cannes, Hôtel Para-
dis Som jag haft otur med en pennin-
geförsändning från Paris, som genom
något missförstånd uteblifvit, ser
jag mig nödsakad att i morgon
telegrafera till Mamma för att be Mam-
ma vara så god och ta ut hvad
som ännu återstår af mina pengar
(Jag tror 1000 mk) och telegrafiskt
skicka mig dem. Crédit Lyonnais
tar nog emot ordres, och denna
Bank har ett stort kontor i Cannes.
Mina taflor äro nu, med Guds hjelp
i Paris. Jag har arbetat som en galning
denna sista vecka på Elisabettas figur –
och vet just ej om den blifvit så
mycket bättre. Karlarna äro bra, men
taflans färg har blifvit tung och
subbig till följd af detta eviga
öfvermålande. Under dessa sista dagar
har jag målat några goda landskap
och är ledsen att ej ha kunnat måla
något från San Remo. Men vi måste
ge oss af innan pengarna äro alldeles
slut – det är nog minsann knappt redan

2 taflor "Smultron" och I skogen,
har jag sålt för underpris i Paris
bara för att få pengar strax, och
nu har det redan gått 14 dagar sedan
det förtorflade beslutet, och ändå
har jag ej fått någonting.
Ledsamt blir det att lemna detta
herrliga land, nu då vädret efter all
Sannolikhet igen blir vackert. De
3 sista dagarna ha vi haft en grym
blåst igen. – Pojken är nu Gud
ske lof bra igen, så när som på
natt skriket. Ellan ser ganska usel
ut – måtte hon bli bättre i Cannes
der klimatet är mindre upprifvande
för nerverna. Det här hafvets omedel-
bara närhet, drifhusvärmen och den
ständiga blåsten är ej bra för nervena
tror jag. Man blir så underligt ömsom
dålig och irritabel.
Med glädje skall jag lemna det här
hotellet och herr Hauser – Måtte
han bara ej komma med efterräkningar
som med Lady Barington – då är jag
såld. – I går förde jag min tafla
till Mentone för att derifrån expediera
den till Paris och derigenom undgå

de eviga och odrägliga trakasserierna vid
gränsen. Som italienarna gör allt för att
förtreta fransmännen har det händt att
blommor skickade af sjelfva drottningen
af Italien till bekanta i Paris, fått ligga
3 dagar i Vientimiglia, andras sändnin
gar må man ej tala om. Tågena ha
med flit stälts så att man måste
vänta 1 ofta 2 timmar vid gränsen
och tullbehandlingen verkälles bara när
det faller vaktmästarne in så fick
dr Lambert vänta öfver ett tåg härom da-
gen bara för att de lurkarne inte ides
se igenom hans saker under frukosttimmen.
– Från Mentone gick jag till Vintimiglia
8 verst, men en så gudomligt vacker
väg att man ej märker distansen – jag
gjorde några skizzer under vägen.
Så underbart och så glädjande att
gumman Tajta kom sig efter sin
lunginflammation. Jag kan så väl tänka
mig Er förtviflan då Holmberg sade att
det var slut med henne. Måtte ni nu
bara alla få vara friska, och måtte
vi få råkas alla i sommar, det är
min innerliga längtan
Hvad är det för dumheter med priset
för universitets täflingen – Beställa de

af mig så skall jag också få priset
eller en del deraf – annan är det
ju ett misstroende votum som icke
kan annat än nedsätta mig i publikens
ögon. I en täfling der skizzerna blifvit
godkända måste priset ges ut – ut
förandet är ju sedan en helt annan
sak. Berthas beskrifning om Runebergs
och Franzéns mazurka roade mig
mycket. Jag har rysligt mycket
att packa in – mina målarsaker
och mina tusen papperslappar, aqva-
reller o teckningar ha tornat sig upp
till ett berg
Godnatt och må väl Måtte jag
få goda underrättlser om mina
taflor i Paris – så här i ensamheten
bli man så misströstande och jag förestäl-
ler mig icke allenast att de äro dåliga,
men också att de kommo fram för sent
eller med stora skråmor och rispor,
Helsa alla tusenfaldt från Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I morgon resa vi till Cannes, Hôtel Paradis Som jag haft otur med en penningeförsändning från Paris, som genom något missförstånd uteblifvit, ser jag mig nödsakad att i morgon telegrafera till Mamma för att be Mamma vara så god och ta ut hvad som ännu återstår af mina pengar (Jag tror 1000 mk) och telegrafiskt skicka mig dem. Crédit Lyonnais tar nog emot ordres, och denna Bank har ett stort kontor i Cannes.

  Cannes Hôtel Paradis
 • Mina taflor äro nu, med Guds hjelp i Paris. Jag har arbetat som en galning denna sista vecka på Elisabettas figur – och vet just ej om den blifvit så mycket bättre. Karlarna äro bra, men taflans färg har blifvit tung och subbig till följd af detta eviga öfvermålande.

  Paris Elisabetta N.N. N.N.
 • Under dessa sista dagar har jag målat några goda landskap och är ledsen att ej ha kunnat måla något från San Remo. Men vi måste ge oss af innan pengarna äro alldeles slut – det är nog minsann knappt redan 2 taflor "Smultron" och I skogen, har jag sålt för underpris i Paris bara för att få pengar strax, och nu har det redan gått 14 dagar sedan det förtorflade beslutet, och ändå har jag ej fått någonting. Ledsamt blir det att lemna detta herrliga land, nu då vädret efter all Sannolikhet igen blir vackert. De 3 sista dagarna ha vi haft en grym blåst igen. –

  San Remo / Sanremo
 • Pojken är nu Gud ske lof bra igen, så när som på natt skriket. Ellan ser ganska usel ut – måtte hon bli bättre i Cannes der klimatet är mindre upprifvande för nerverna. Det här hafvets omedelbara närhet, drifhusvärmen och den ständiga blåsten är ej bra för nervena tror jag. Man blir så underligt ömsom dålig och irritabel. Med glädje skall jag lemna det här hotellet och herr Hauser – Måtte han bara ej komma med efterräkningar som med Lady Barington – då är jag såld. –

  Cannes Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle Alicia Georgette Barrington Hauser
 • I går förde jag min tafla till Mentone för att derifrån expediera den till Paris och derigenom undgå de eviga och odrägliga trakasserierna vid gränsen. Som italienarna gör allt för att förtreta fransmännen har det händt att blommor skickade af sjelfva drottningen af Italien till bekanta i Paris, fått ligga 3 dagar i Vientimiglia, andras sändningar må man ej tala om. Tågena ha med flit stälts så att man måste vänta 1 ofta 2 timmar vid gränsen och tullbehandlingen verkälles bara när det faller vaktmästarne in så fick dr Lambert vänta öfver ett tåg härom dagen bara för att de lurkarne inte ides se igenom hans saker under frukosttimmen.

  Paris Menton Ventimiglia Lambert Margherita
 • – Från Mentone gick jag till Vintimiglia 8 verst, men en så gudomligt vacker väg att man ej märker distansen – jag gjorde några skizzer under vägen.

  Menton Ventimiglia
 • Så underbart och så glädjande att gumman Tajta kom sig efter sin lunginflammation. Jag kan så väl tänka mig Er förtviflan då Holmberg sade att det var slut med henne. Måtte ni nu bara alla få vara friska, och måtte vi få råkas alla i sommar, det är min innerliga längtan

  Fredrika Snygg Axel Fredrik Holmberg
 • Hvad är det för dumheter med priset för universitets täflingen – Beställa de af mig så skall jag också få priset eller en del deraf – annan är det ju ett misstroende votum som icke kan annat än nedsätta mig i publikens ögon. I en täfling der skizzerna blifvit godkända måste priset ges ut – ut förandet är ju sedan en helt annan sak.

 • Berthas beskrifning om Runebergs och Franzéns mazurka roade mig mycket.

  Berta Edelfelt Runeberg Franzén
 • Jag har rysligt mycket att packa in – mina målarsaker och mina tusen papperslappar, aqvareller o teckningar ha tornat sig upp till ett berg

 • Godnatt och må väl

 • Måtte jag få goda underrättlser om mina taflor i Paris – så här i ensamheten bli man så misströstande och jag föreställer mig icke allenast att de äro dåliga, men också att de kommo fram för sent eller med stora skråmor och rispor,

  Paris
 • Helsa alla tusenfaldt