Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ekonomi franska revolutionen illustration kungligheter kyla militärer (personer) nationalsånger resande revolutioner sjukdomar sömn telegram utfärder väderlek värme

23 april 1891
HOTEL DU PARADIS, CANNES
Succursales:
THUNERHOF, THUN
Hôtel Stéphane, Baden-Baden
Älskade Mamma,
Tusen tack för Mammas
brefkort och vexeln –
jag är så glad att Mam-
ma ej tagit illa upp mitt telegram och att
bestyret med pengarna tyckes har tagit mindre
besvär att jag tänkt. Men hur är det
med Er och Er helsa Alla mer eller
mindre krassliga, skrifver Mamma utom Annie
Gud låte er bli raska igen och det snart – utan
några sjukdomar såsom influenzan o. d. – Jag läser
i telegram i dagen tidningar att influenzan
rasar förfärligt i New York och Kristiania:
franska skulptören Chapu dog i går
i influenza. – Det otyget tar då aldrig
slut. Ellan och pojken äro mycket raska
nu igen. Den senare är så trind och
glad och fet som före sjukdomen – sofver
som en stock och är på ett briljant
humör. – Vi skynda oss ej till Paris
tror jag – der det haglar, regnar och är
3 à 4 grader varmt intet blad utsprucket
ännu och således fullständigt vinter. Jag
målar på en tafla hos Mme Borget –
och oturen vill att det nu alla dagar
är mulet, då jag började taflan var det
solsken – Cannes badande i aftonsolens
strålar låg i bakgrunden och ljuseffekten
låg der – nu har det sedan tre dagar
varit bara moln och grått och kallt –
d.v.s. 17 grader med stark blåst –
hvilket icke är för varmt då man

sitter och målar på en altan, utsatt
för alla vindar. – Jag tror att värme
rigtig värme är en ren myt – och att
den existerar någonstädes i Indien och
Centralafrika – här vet man då ej deraf.
– Ofta var det tryckande i Ospedaletti
men aldrig för varmt. Amic som rest
i Egypten och Nubien sade att der ej var
på långt när så varmt som en som-
mardag i Paris – och det tror jag.
En dag i förra veckan (det är märker jag,
rysligt länge sedan jag skref sist) var jag
med Amic och Stetten på en dags utfärd
till Grasse, Gourdon och Sant du Loup –
en af de herrligaste dagar jag haft i
mitt lif. Ellan kom ej med, och gjorde
rätt deri, ty det var 5 à 6 timmars bergs-
vandring. Hvilken dag och hvilket land.
Grasse är gudomligt – bakom det börjar
vegetationen att aftaga och så kommer
man till Gourdon – ett verkligt örnbo –
– derifrån tågade vi ned på en halsbrytan-
de väg som heter Chemin du Paradis
till en by som heter Pataca. Der
åto vi frukost och drucko Pataca
vin ett herrligt musserande
hvitt vin, bättre än någon
champagne, ty det smakar
blommor och vår och kostar
1,50 buteljen. – Vi sutto på
en liten terrass omgifven af
blommande syrener och omkring
oss hade vi de skyhöga bergen
Prins Eugen hade varit mycket
förtjust Pataca, och vi skickade
derför ett gladt oläsligt telegram
till honom och fingo ett
mycket tacksamt svar dagen
derpå.
"Merci aimable
depeche rappelant soleil, gaité, vin Pataca, camarades.
Gourdon
Chemin du paradis
Pataca

när vi kommo tillbaka till Grasse, sågo vi
trupper uppstälda längs vägen – chosseurs alpins –
och fingo veta att hennes Britanniska Majestät
skulle passera dessa trupper i revy, just i
minuten vi makade vår vagn åt sidan
och i och med detsamma kom gumman
åkande i djup sorg, som alltid, med prinsessan
Beatrice och Brattenberg; General Sir Ponsonby
gick bredvid – Aj aj aj hvad den gumman
Victora är fet och rödfrasmig – hon påmimte
om Sofie Nordström, försäkrar jag, på håll –
Vi stego upp och helsade och fingo en
mycket vänlig nickning tillbaka, trupper
na skyldrade och musiken spelte God save
the Queen – Hon åkade med sin svit
i 4 vagnar indiska prinsarne i en längs
vägen, fram och tillbaka 3 gånger, och
tre gånger fingo vi således göra vår stor-
artade helsning. Vädret och landskapet voro
lika herrliga
En af hennes
Majestät icke
tjenstgörande
skottar i
paletå.
General Sir Ponsonby och oläsligt

Drottningen ser mycket rask ut för att
vara 72 år. Hon lär vara alldeles okäns
lig för köld och oläsligt alla sofrummen i
hotellet i Grasse för varma – inredde
derför till sin sängkammare ett litet
Serveringsrum åt norr, der ligger hon
med öppna fönster – –
Grasse besågo vi Fragonards hus – nu
tillfälligt ett oläsligt original. Amic
som känner honom (han känner alla)
lagade så att vi fingo komma in.
Der finnes en trappa och en hel sal
målade af Fragonard – De ha bjudit 300 tusen
francs för dessa målningar, men originalet
egaren, vill nu ej sälja dem, ehuru han ej
är rik. – Trappan har sin egen historia
oläsligt Fragonard, en inbiten royalist och Mme
Du Barrys protegé flydde 1792 hit till Grasse
sin födelsestad – men för att få vara i
fred för Grasse's Jacobiner målade han
trappan alldeles i la terrèurs smak:
bara republikanska emblem med oläsligt
mössor och slikt – alltsammans oläsligt
de i l'apotheore de la Loy". Det var
ynkligt och löjligt att se – Men målnin-
garna i Salongen voro magnifika, och
så friska som om de varit målade i går.
hela 1700 talet låg i dessa två rum –
salongen och trappan. Versailles och
Trianon med herdar och Mme du Barryska
herdinnor – och Place de la revolution
med guillotinen och la "Loy' –
Nu måste jag gå och måla Gud låte Er få vara
friska. Jag är rigtigt orolig innan jag
får bref igen. Tack, tack för att ni
skrifver. Helsa alla hjertligt från
oss genom
Atte.
Roligt att Bertha gjorde så god figur.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tusen tack för Mammas brefkort och vexeln – jag är så glad att Mamma ej tagit illa upp mitt telegram och att bestyret med pengarna tyckes har tagit mindre besvär att jag tänkt.

 • Men hur är det med Er och Er helsa Alla mer eller mindre krassliga, skrifver Mamma utom Annie Gud låte er bli raska igen och det snart – utan några sjukdomar såsom influenzan o. d. – Jag läser i telegram i dagen tidningar att influenzan rasar förfärligt i New York och Kristiania: franska skulptören Chapu dog i går i influenza. – Det otyget tar då aldrig slut.

  New York Kristiania Alexandra Edelfelt Henri Chapu Alexandra Edelfelt
 • Ellan och pojken äro mycket raska nu igen. Den senare är så trind och glad och fet som före sjukdomen – sofver som en stock och är på ett briljant humör. –

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vi skynda oss ej till Paris tror jag – der det haglar, regnar och är 3 à 4 grader varmt intet blad utsprucket ännu och således fullständigt vinter.

  Paris
 • Jag målar på en tafla hos Mme Borget – och oturen vill att det nu alla dagar är mulet, då jag började taflan var det solsken – Cannes badande i aftonsolens strålar låg i bakgrunden och ljuseffekten låg der – nu har det sedan tre dagar varit bara moln och grått och kallt – d.v.s. 17 grader med stark blåst – hvilket icke är för varmt då mansitter och målar på en altan, utsatt för alla vindar. – Jag tror att värme rigtig värme är en ren myt – och att den existerar någonstädes i Indien och Centralafrika – här vet man då ej deraf. – Ofta var det tryckande i Ospedaletti men aldrig för varmt. Amic som rest i Egypten och Nubien sade att der ej var på långt när så varmt som en sommardag i Paris – och det tror jag.

  Paris Egypten Ospedaletti Indien Centralafrika Nubien Henri Amic Borget
 • En dag i förra veckan (det är märker jag, rysligt länge sedan jag skref sist) var jag med Amic och Stetten på en dags utfärd till Grasse, Gourdon och Sant du Loup – en af de herrligaste dagar jag haft i mitt lif. Ellan kom ej med, och gjorde rätt deri, ty det var 5 à 6 timmars bergsvandring. Hvilken dag och hvilket land.Grasse är gudomligt – bakom det börjar vegetationen att aftaga och så kommer man till Gourdon – ett verkligt örnbo – – derifrån tågade vi ned på en halsbrytande väg som heter Chemin du Paradis till en by som heter Pataca. Der åto vi frukost och drucko Pataca vin ett herrligt musserande hvitt vin, bättre än någon champagne, ty det smakar blommor och vår och kostar 1,50 buteljen. – Vi sutto på en liten terrass omgifven af blommande syrener och omkring oss hade vi de skyhöga bergen Prins Eugen hade varit mycket förtjust Pataca, och vi skickade derför ett gladt oläsligt telegram till honom och fingo ett mycket tacksamt svar dagen derpå. "Merci aimable depeche rappelant soleil, gaité, vin Pataca, camarades.

  Grasse Gourdon Saint du Loup Chemin du Paradis Pataca Henri Amic Eugen Carl von Stetten
 • När vi kommo tillbaka till Grasse, sågo vi trupper uppstälda längs vägen – chosseurs alpins – och fingo veta att hennes Britanniska Majestät skulle passera dessa trupper i revy, just i minuten vi makade vår vagn åt sidan och i och med detsamma kom gumman åkande i djup sorg, som alltid, med prinsessan Beatrice och Brattenberg; General Sir Ponsonby gick bredvid – Aj aj aj hvad den gumman Victora är fet och rödfrasmig – hon påmimte om Sofie Nordström, försäkrar jag, på håll – Vi stego upp och helsade och fingo en mycket vänlig nickning tillbaka, trupperna skyldrade och musiken spelte God save the Queen – Hon åkade med sin svit i 4 vagnar indiska prinsarne i en längs vägen, fram och tillbaka 3 gånger, och tre gånger fingo vi således göra vår storartade helsning. Vädret och landskapet voro lika herrliga Drottningen ser mycket rask ut för att vara 72 år. Hon lär vara alldeles okänslig för köld och oläsligt alla sofrummen i hotellet i Grasse för varma – inredde derför till sin sängkammare ett litet Serveringsrum åt norr, der ligger hon med öppna fönster – –

  Grasse Alfred (osäker koppling) Victoria Edvard VII (osäker koppling) Beatrice Henry Ponsonby Sofie Nordström Arthur (osäker koppling) Leopold (osäker koppling)
 • Grasse besågo vi Fragonards hus – nu tillfälligt ett oläsligt original. Amic som känner honom (han känner alla) lagade så att vi fingo komma in. Der finnes en trappa och en hel sal målade af Fragonard – De ha bjudit 300 tusen francs för dessa målningar, men originalet egaren, vill nu ej sälja dem, ehuru han ej är rik. – Trappan har sin egen historia oläsligt Fragonard, en inbiten royalist och Mme Du Barrys protegé flydde 1792 hit till Grasse sin födelsestad – men för att få vara i fred för Grasse's Jacobiner målade han trappan alldeles i la terrèurs smak: bara republikanska emblem med oläsligt mössor och slikt – alltsammans oläsligt de i l'apotheore de la Loy". Det var ynkligt och löjligt att se – Men målningarna i Salongen voro magnifika, och så friska som om de varit målade i går. hela 1700 talet låg i dessa två rum – salongen och trappan. Versailles och Trianon med herdar och Mme du Barryska herdinnor – och Place de la revolution med guillotinen och la "Loy' –

  Versailles Trianon Grasse Place de la Revolution Henri Amic Jean-Honoré Fragonard Jeanne du Barry
 • Nu måste jag gå och måla Gud låte Er få vara friska. Jag är rigtigt orolig innan jag får bref igen. Tack, tack för att ni skrifver.

 • Helsa alla hjertligt från oss

 • Roligt att Bertha gjorde så god figur.

  Berta Edelfelt