Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer blommor ekonomi hotell kläder läkare restauranger sömn teater utställningar

Paris 12 maj 91
Älskade Mamma
Jag har ej skrifvit och tackat
för Mammas bref och brefkort, emedan
jag under denna sista vecka varit
så trött och utfaren som jag ännu all-
drig varit förr. Allt för Manzeys
porträtt – Jag började måla det sista
torsdags, steg upp kl. 6 de följande
dagarne och gnodde på – Så kommo
Etters-Manzeys – men i stället
för att stanna har öfver d. 15 som
jag hade trott resa de redan i afton –
bortkörda af Mischa som narrat
dem bort från Cannes och nu
stannar här längre än de. Jag
tror jag blir galen af all deras
underlighet. Mischa vill bli af med
dem – alltnog porträttet är
nu färdigt, och det är, skall
jag säga Er, resultatet af en
oerhörd ansträngning – och ändå
fröken Brunow reste samma dag som jag kom och jag fick således ej träffa
henne

är det alldeles "omsonst"
som jag bråkat så ty fru Etter
sade i går att fru Manzey ej har
några pengar mera, ty Mischas
luxuösa installation har tagit
med deras fyrkar. – De ha just
så mycket att de komma hem.
Och nu bo de (Mischas arrangement)
på hôtel Bristol, Place Vendôme,
der endast kungliga personer
brukar bo, och der en kopp kaffe
med doppa kostar 6 frcs. –
Jag har gjort 2 porträtter
af gubben Manzey, som Mamma
vet, – och skall nu föra dem
i vagn (de äro encadrerade redan)
till Place Vendôme. Förgäfves
hade jag låtit göra ateliern
rigtigt fin i går med en
blomsterprakt som var stor
men de måste ut och söka ett
"minnen" åt Buistroff och en
Waterproof åt tjotje Nadja, och

så var min blomsterprakt
alldeles onödig – med Kl. 2
e.m. kommo vi efter fru
Etter – fingo vänta på de
andra till kl ½ 6 – under
hvilken tid fru Etter endast
talade om Mischas nedrighet
så foro vi ut på kommissioner
"Waterproofen) och voro i tusen
butiker. Ellan alldeles forceradt
artig, var ej nöjd förr än vi
hade sett ungefär 10000 regn-
kappor – ingen togs åt tjotje
Nadja. Så bjöd jag fru Etter
och Lilly på middag till Ledoyen
och sedan Lilly och Mima på Teatern
jag är halfgalen af trötthet
nu – Tänk jag har haft sa-
longen dessa dagar, målat
färdig och utstält en ny tafla
skaffat ram o. d. från Valescure
i morgon kl. 9 f.m. kommer
Carnot dit, och till dess skall
Ellan ha en hatt. Hon har

nu Lily på frukost – Gud det om
jag hinner köpa några minnen
åt flickorna och Mamma nu
på e.m. Jag skall göra följande:
fara till Place Vendôme med 2
taflor, föra dessas ramar rue
Bonaparte, fara till Marchand för
att beställa en ecriteau till min
tafla, besöka Vallery Radot, sedan
igen fru Etter och Manzey.
Allt deras rysliga kuschande
för Mischa, deras gråtande på
kammare och vänlighet i salongen
mot denne lurk, gör mig mis-
modig. Jag borde tala om mina
taflor på salongen, men jag or-
kar ej, jag orkar ej tänka, än
mindre skrifva. – De ta sig
bra ut i allmänhet och mest
slår "i skogen" än – Magdalena tar
sig ljus och klar ut – jag tyckte dock
att uttrycket ej var så bra nu.
Jag vet för resten ej. Jag sofver ej
om nätterna – Pojken mår bra.
Snart komma Etters med helsningar
från Eder Atte
Jag orkar ej skrifva mera, förlåt – i redet igen, lastdragare!

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har ej skrifvit och tackat för Mammas bref och brefkort, emedan jag under denna sista vecka varit så trött och utfaren som jag ännu alldrig varit förr. Allt för Manzeys porträtt – Jag började måla det sista torsdags, steg upp kl. 6 de följande dagarne och gnodde på – Så kommo Etters-Manzeys – men i stället för att stanna har öfver d. 15 som jag hade trott resa de redan i afton – bortkörda af Mischa som narrat dem bort från Cannes och nu stannar här längre än de. Jag tror jag blir galen af all deras underlighet. Mischa vill bli af med dem – alltnog porträttet är nu färdigt, och det är, skall jag säga Er, resultatet af en oerhörd ansträngning – och ändå är det alldeles "omsonst" som jag bråkat så ty fru Etter sade i går att fru Manzey ej har några pengar mera, ty Mischas luxuösa installation har tagit med deras fyrkar. – De ha just så mycket att de komma hem. Och nu bo de (Mischas arrangement) på hôtel Bristol, Place Vendôme, der endast kungliga personer brukar bo, och der en kopp kaffe med doppa kostar 6 frcs. – Jag har gjort 2 porträtter af gubben Manzey, som Mamma vet, – och skall nu föra dem i vagn (de äro encadrerade redan) till Place Vendôme.

  Cannes Place Vendôme Hôtel Bristol Alexandra Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Emilia (Emilie) von Etter Emilia Lerche Alexandrine Manzey Michail Sergejevitj Volkov
 • Förgäfves hade jag låtit göra ateliern rigtigt fin i går med en blomsterprakt som var stor men de måste ut och söka ett "minnen" åt Buistroff och en Waterproof åt tjotje Nadja, och så var min blomsterprakt alldeles onödig – med Kl. 2 e.m. kommo vi efter fru Etter – fingo vänta på de andra till kl ½ 6 – under hvilken tid fru Etter endast talade om Mischas nedrighet så foro vi ut på kommissioner "Waterproofen) och voro i tusen butiker. Ellan alldeles forceradt artig, var ej nöjd förr än vi hade sett ungefär 10000 regnkappor – ingen togs åt tjotje Nadja. Så bjöd jag fru Etter och Lilly på middag till Ledoyen och sedan Lilly och Mima på Teatern

  Nadine Armfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sophie Manzey Nikolaj Ivanovitj Bystrov Emilia (Emilie) von Etter Emilia Lerche Michail Sergejevitj Volkov Ellan de la Chapelle
 • jag är halfgalen af trötthet nu – Tänk jag har haft salongen dessa dagar, målat färdig och utstält en ny tafla skaffat ram o. d. från Valescure i morgon kl. 9 f.m. kommer Carnot dit, och till dess skall Ellan ha en hatt. Hon har nu Lily på frukost – Gud det om jag hinner köpa några minnen åt flickorna och Mamma nu på e.m. Jag skall göra följande: fara till Place Vendôme med 2 taflor, föra dessas ramar rue Bonaparte, fara till Marchand för att beställa en ecriteau till min tafla, besöka Vallery Radot, sedan igen fru Etter och Manzey. Allt deras rysliga kuschande för Mischa, deras gråtande på kammare och vänlighet i salongen mot denne lurk, gör mig mismodig.

  Valescure Place Vendôme Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Emilie von Etter Alexandra Ivanovna Manzey Sadi Carnot Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter René Vallery-Radot Michail Sergejevitj Volkov Ellan de la Chapelle Marchand
 • Jag borde tala om mina taflor på salongen, men jag orkar ej, jag orkar ej tänka, än mindre skrifva. – De ta sig bra ut i allmänhet och mest slår "i skogen" än – Magdalena tar sig ljus och klar ut – jag tyckte dock att uttrycket ej var så bra nu.

 • Jag vet för resten ej. Jag sofver ej om nätterna – Pojken mår bra. Snart komma Etters med helsningar

  Emilie von Etter Erik Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter
 • Jag orkar ej skrifva mera, förlåt – i redet igen, lastdragare!

 • fröken Brunow reste samma dag som jag kom och jag fick således ej träffa henne

  Karin Brunou