Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

Årstider barn franska konstkritik kyla lantdag lantdagsmän musik översättning (informationsrelaterat skapande) politik sagor sällskapsliv sång sommar sommarvillor sömn språk svenska tidningspress väderlek värme

31 maj 1891
Älskade Mamma,
I dag igen ett bref – Berthas fick
jag för några dagar sedan tack, tack
för att ni tänker på mig och för att
Ni är friska. I dag ha vi haft or-
dentligt varmt igen, men qvalmigt
och tungt. Pojken är omöjlig att
få att somna – han sparkar af sig
täcket och Ellan håller nu på att berätta
sagor för honom sedan jag sjungit alla
mina visor för honom. Gubben Noack
och den tappre landssoldat äro hans favorit-
visor. Mamma kan ej tänka sig hur
söt han är, der han ligger och sprattlar
med de små tjocka benen i vädret
En liten vänlig själ är han. Han har
halsat och klappat mig alltjemnt i afton
och kallat mig "lilla bror" och "söta
pappa", om hvartannat.
Vallery Radots pojke är snart färdig
ehuru munnen ännu ej är rigtigt lik
Han har varit mycket krånglig och

orolig de sista dagarne och gjort
mig alldeles nervös med sitt dåliga
sittande. – Som Mamma ser af
de medföljande kritikerna finnas
ändå många som sätta värde på
min Magdalena. Kritiken i Journal
des Debats är isynnerhet betydelsefull
genom tidningens och kritikerns värde
och prestige. – Det kunde vara
skäl att få den och några andra
såsom Wolffs i Figaro (ifall den ej redan
varit citerad) in i våra tidningar.
I så fall vore det bäst om Annie
skulle vilja vara få god och öfversätta
dem, annars får man några ryslig
heter och omeningar, det kan man
vara säker på.
Nästa vecka har jag en del middagar
och andra corvéer – om måndag om
en vecka 8 juni äro vi hos M. Marcel,
(hvars porträtt är utstäldt nu) på middag.
Aldrig har jag sett så litet till

skandinaver här i Paris som nu,
troligen emedan jag är så strängt
sysselsatt, och skandinaverna samlas
omkring sysslolösheten som korparne
om åtelen.
Hur går det med Er Haikoflyttning?
Är den redan genomförd då detta
kommer? Af tidningarna ser jag att
det är mycket varmt i Moskva,
och att ni i det hela haft varma-
re än vi här under denna sista tid.
De franska tidningarne börja litet
släppa efter kurtisen för Ryssland
nu. De sista dagarne har denna
vändning varit alldeles ögonskenlig.
De flesta tala här om l'alliance
franco russe såsom en fint för att
skrämma Tyskland ingen tror i
grunden derpå vidare än kanske Mme
Adam och hennes anhang.
Gud låte inga nya olyckor drabba
vårt land till följd af uppträdena
vid landtdagen. Var denna Bornska

protest af behofvet på kallad?
Det är ändå naivt att tro på den
absoluta rättens seger i detta lifvet.
Godnatt snälla älskade Mamma –
Helsa flickorna och Tante Gadd,
och bed de förra förlåta mig
mitt slarfviga skrifvande. – Berndt-
son har bedt mig underteckna en
skrifvelse till Konstföreningen jemte
Gallén, Järnefelt o. a. – den är
Så illa stiliserad att jag ej begriper
hvad som är meningen. Aldrig har
Jag läst så dålig och kånkig svenska
och jag har ändå läst våra tidningar
under en lång följd af år.
Måtte Ni och vi alla få vara
friska – ringa är allt annat sen. Gud
vare med er
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I dag igen ett bref – Berthas fick jag för några dagar sedan tack, tack för att ni tänker på mig och för att Ni är friska.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt
 • I dag ha vi haft ordentligt varmt igen, men qvalmigt och tungt. Pojken är omöjlig att få att somna – han sparkar af sig täcket och Ellan håller nu på att berätta sagor för honom sedan jag sjungit alla mina visor för honom. Gubben Noack och den tappre landssoldat äro hans favoritvisor. Mamma kan ej tänka sig hur söt han är, der han ligger och sprattlar med de små tjocka benen i vädret En liten vänlig själ är han. Han har halsat och klappat mig alltjemnt i afton och kallat mig "lilla bror" och "söta pappa", om hvartannat.

  Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Vallery Radots pojke är snart färdig ehuru munnen ännu ej är rigtigt lik Han har varit mycket krånglig ochorolig de sista dagarne och gjort mig alldeles nervös med sitt dåliga sittande. –

  René Vallery-Radot Louis Vallery-Radot
 • Som Mamma ser af de medföljande kritikerna finnas ändå många som sätta värde på min Magdalena. Kritiken i Journal des Debats är isynnerhet betydelsefull genom tidningens och kritikerns värde och prestige. – Det kunde vara skäl att få den och några andra såsom Wolffs i Figaro (ifall den ej redan varit citerad) in i våra tidningar. I så fall vore det bäst om Annie skulle vilja vara få god och öfversätta dem, annars får man några rysligheter och omeningar, det kan man vara säker på.

  Alexandra Edelfelt Alexandra Edelfelt Albert Wolff
 • Nästa vecka har jag en del middagar och andra corvéer – om måndag om en vecka 8 juni äro vi hos M. Marcel, (hvars porträtt är utstäldt nu) på middag.

  Henri Marcel
 • Aldrig har jag sett så litet till skandinaver här i Paris som nu, troligen emedan jag är så strängt sysselsatt, och skandinaverna samlas omkring sysslolösheten som korparne om åtelen.

 • Hur går det med Er Haikoflyttning? Är den redan genomförd då detta kommer? Af tidningarna ser jag att det är mycket varmt i Moskva, och att ni i det hela haft varmare än vi här under denna sista tid.

  Moskva Haiko
 • De franska tidningarne börja litet släppa efter kurtisen för Ryssland nu. De sista dagarne har denna vändning varit alldeles ögonskenlig. De flesta tala här om l'alliance franco russe såsom en fint för att skrämma Tyskland ingen tror i grunden derpå vidare än kanske Mme Adam och hennes anhang. Gud låte inga nya olyckor drabba vårt land till följd af uppträdena vid landtdagen. Var denna Bornska protest af behofvet på kallad? Det är ändå naivt att tro på den absoluta rättens seger i detta lifvet.

  Ryssland Juliette Adam Viktor Magnus von Born
 • Godnatt snälla älskade Mamma – Helsa flickorna och Tante Gadd, och bed de förra förlåta mig mitt slarfviga skrifvande. –

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt