Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

akademier ångbåtar Årstider drycker ekonomi fartyg flyttning höst mat midsommar rekvisita resande sällskapsliv sjukdomar sommarvillor teater utställningar väderlek värme vinter

Paris 21 juni 91
Älskade Mamma
Jag är ledsen öfver att jag lemnat
Mamma så många dagar under intrycket
af det sista brefvet. det har nu som alltid,
gått bättre än jag trodde och jag finner mig
ganska väl vid tanken att ha ett fast
bo någonstädes i verlden. De la Chapelles
ha någonslags köpplaner på en villa
i Brunnsparken och vi skulle då få bo
der för ringa hyra. – Emellertid tror jag
ej att det är möjligt att vara ensam
halfva året – och jag ser på allt att jag
ännu många år framåt kommer att
vistas här Tanken på alla dessa in-
stallationer har bra mycket plågat mig
de sista åren – då jag dessutom ser att
ingenting kan ställas ekonomiskt, och
att hur jag att vänder mig, mitt lif
bara blir dyrare dag för dag, så är
det ju förlåtligt och man ibland blir
alldeles ur humör. – Det har varit
förfärligt hett här de sista dagarne. Idag
oläsligt det och ser regndigert ut – allt
detta tillsammans har verkat irri-
terande på lynnet Mme Grancher
har påssjukan och porträttet är der
för afbrutet på en vecka Hur

i att verlden skall jag hinna med
allt som jag tagit för mig? Tills
vidare ha vi tänkt att Ellan, pojken
och bonnen skulle resa om en vecka,
eller de sista dagarne af juni härifrån
till Köpenhamn och derifrån per ång-
båt till Finland Ellan hade tänkt
komma först till Haiko för att presen-
tera pojken, men jag tycker det är
bättre hon kommer sedan, då jag är
der – hur trångt det än må bli –
annars får jag alls ej se honom.
Den der villan skulle bli färdig att
flytta i den 1sta September också
skulle vi stanna hösten och vintern
öfver
der – Måtte bara inte denna nya
installation bli alltför hufvudlöst
dyr! Om jag ej kan hushålla så
kan Ellan det ej heller det minsta,
och det är olyckan. När då mitt
arbete skall spisa till för allt, och
måleriet icke går så bra numera
som förr, så vet jag ej hur det
skall sluta
Hela Juli blir jag här – Granchers
porträtt, några de de Snoilkyska

teckningarna och en i Cannes på-
börjad tafla som en amerikanare
vill ha färdig till hösten – Hodges
(Bertha känner honom) har beställt
2 taflor af mig, och 4000 mk
får jag för dem – de skola båda
vara färdiga till Oktober. Den ena
vill jag åtminstone göra färdig
här. – Teckningara till Snoilsky
bli mycket lättare att göra här
för kostymernas skull, åtminstone
den första delen. Le Bargy, har
lofvat mig kostymer från Theatre
francais och det är ju utmärkt bra.
Dagnan stannar här till Augusti.
Meunier likaså – Skulle det bli alltför
hett och obehagligt så kan jag fara
ut till Amic på några dag för
att ej qväfvas här. – I går voro
vi på middag hos Portalis, förtviflat
fint och utsökt – tryffeln och
chand froid de Canard sitta mig ännu
i halsen. –
Jag är trött af mina många jern
i elden och skulle behöfva hvila
mig några dagar – jag får det ej

Hur mår ni på Haiko? Gud
låte vädret nu ha blifvit menskli-
gare än då Mamma sist skref. Någon
talte om influenzan i Norden nu
igen – Måtte ni bli förskonade för
detta ändå – Midsommar aftonen
är jag bjuden på stor reception på
Akademin i London jag tänkte ett
ögonblick fara dit men det blir
väl ej af. – Nu lördag d. 26 och 27
far jag på en dag med en massa
bekanta, bjudna af Yves Guyot,
ministern för allmänna arbetena, till
Hévre äta middag och ligga natten
öfver på en stor atlantångare, en
af de nyaste och komma hit på
Söndagen igen,
Farväl så länge och må nu så
godt som möjligt och försök att vara
friska. Ack hvad det skall bli
roligt att träffa Er och få vara
med Er igen. – Skall jag skicka
2 studier (landskap) från Medelhafvet
till Villmanstrand? Tusen helsningar
till Eder alla från oss genom Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag är ledsen öfver att jag lemnat Mamma så många dagar under intrycket af det sista brefvet. det har nu som alltid, gått bättre än jag trodde och jag finner mig ganska väl vid tanken att ha ett fast bo någonstädes i verlden. De la Chapelles ha någonslags köpplaner på en villa i Brunnsparken och vi skulle då få bo der för ringa hyra. – Emellertid tror jag ej att det är möjligt att vara ensam halfva året – och jag ser på allt att jag ännu många år framåt kommer att vistas här Tanken på alla dessa installationer har bra mycket plågat mig de sista åren – då jag dessutom ser att ingenting kan ställas ekonomiskt, och att hur jag att vänder mig, mitt lif bara blir dyrare dag för dag, så är det ju förlåtligt och man ibland blir alldeles ur humör. –

  Brunnsparken Alexandra Edelfelt Victor de la Chapelle Ellan de la Chapelle
 • Det har varit förfärligt hett här de sista dagarne. Idag oläsligt det och ser regndigert ut – allt detta tillsammans har verkat irriterande på lynnet

 • Mme Grancher har påssjukan och porträttet är der för afbrutet på en vecka Hur i att verlden skall jag hinna med allt som jag tagit för mig?

  Grancher
 • Tills vidare ha vi tänkt att Ellan, pojken och bonnen skulle resa om en vecka, eller de sista dagarne af juni härifrån till Köpenhamn och derifrån per ångbåt till Finland Ellan hade tänkt komma först till Haiko för att presentera pojken, men jag tycker det är bättre hon kommer sedan, då jag är der – hur trångt det än må bli – annars får jag alls ej se honom.

  Köpenhamn Haiko Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle N.N.
 • Den der villan skulle bli färdig att flytta i den 1sta September också skulle vi stanna hösten och vintern öfver der – Måtte bara inte denna nya installation bli alltför hufvudlöst dyr! Om jag ej kan hushålla så kan Ellan det ej heller det minsta, och det är olyckan. När då mitt arbete skall spisa till för allt, och måleriet icke går så bra numera som förr, så vet jag ej hur det skall sluta

 • Hela Juli blir jag här – Granchers porträtt, några de de Snoilkyska teckningarna och en i Cannes påbörjad tafla som en amerikanare vill ha färdig till hösten – Hodges (Bertha känner honom) har beställt 2 taflor af mig, och 4000 mk får jag för dem – de skola båda vara färdiga till Oktober. Den ena vill jag åtminstone göra färdig här. – Teckningara till Snoilsky bli mycket lättare att göra här för kostymernas skull, åtminstone den första delen. Le Bargy, har lofvat mig kostymer från Theatre francais och det är ju utmärkt bra.

  Cannes Hodges Grancher Charles le Bargy
 • Dagnan stannar här till Augusti. Meunier likaså – Skulle det bli alltför hett och obehagligt så kan jag fara ut till Amic på några dag för att ej qväfvas här. –

  Henri Amic Pascal Dagnan-Bouveret Jules-Alexis Muenier
 • I går voro vi på middag hos Portalis, förtviflat fint och utsökt – tryffeln och chand froid de Canard sitta mig ännu i halsen. –

  Roger de Portalis
 • Jag är trött af mina många jern i elden och skulle behöfva hvila mig några dagar – jag får det ej

 • Hur mår ni på Haiko? Gud låte vädret nu ha blifvit menskligare än då Mamma sist skref. Någon talte om influenzan i Norden nu igen – Måtte ni bli förskonade för detta ändå –

  Haiko Norden Alexandra Edelfelt
 • Midsommar aftonen är jag bjuden på stor reception på Akademin i London jag tänkte ett ögonblick fara dit men det blir väl ej af. –

  London
 • Nu lördag d. 26 och 27 far jag på en dag med en massa bekanta, bjudna af Yves Guyot, ministern för allmänna arbetena, till Hévre äta middag och ligga natten öfver på en stor atlantångare, en af de nyaste och komma hit på Söndagen igen,

  Le Havre Hévre Yves Guyot
 • Farväl så länge och må nu så godt som möjligt och försök att vara friska. Ack hvad det skall bli roligt att träffa Er och få vara med Er igen. –

 • Skall jag skicka 2 studier (landskap) från Medelhafvet till Villmanstrand?

  Villmanstrand
 • Tusen helsningar till Eder alla från oss