Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

amerikaner ångbåtar ateljéer barn barnskötare drycker emigranter fartyg franska fransmän fyrar greker hamnar hav herrgårdar hetta illustration industri italienare kläder krogar matvaror medaljer ministrar norrmän norska parker politiker resande sjökaptener sjömän sjukdomar sommarvillor språk tåg teknik (metoder) tyskar väderlek verkstäder

Paris 2 juli 1891.
Älskade Mamma
Pojken är frisk och vi tänka nu att det
kanske är bäst för honom att Ellan
ger sig af med den nya engelska och
pojken så snart som möjligt. Om
tre fyra dagar var det af och nästa
onsdag resa de med Guds hjelp från
Köpenhamn till Hangö. Der blifva de några
dagar och så kommer Ellan och presenterar
pojken på Haiko och lemnar honom
kanske der någon dag för att under
tiden se på den omtalade villan i
Brunnsparken – sedan först reser hon
till Saaris. Jag blir här hela juli än-
nu – det är icke att tänka på att
bli färdig på mindre än en månad.
jag har rysligt mycket att göra, och
vet knappt hur jag skall stå ut
med det i sommar hettan. Idag
ser det ut att bli litet fult väder
igen, Gudskelof, ty det har varit
stekhett och gräsligt qvalmigt nu
Sedan en längre tid. Nu, i dessa
dagar, har jag börjat måla Mme
Grancher, som ändtligen luppit sin

påssjuka. Der hos dem äro rummen
jemförelsevis svala – här i ateliern
är det alldeles som i ett drifhus
och termometern står alltjemnt på
28 29 eller 30.
Vår resa till Havre var utmärkt
rolig och lyckad Vi foro med i ministerns
Salongvagn och fortsatte hela tiden
på Kronans fartyg – Yves Guyot
ministern skulle inspektera den nya
elektriska belysningen i Hamnen
och fyrarne vid Havre – och dessutom
visitera några transatlantiska ångare.
Companiet hade bjudit oss på frukost
ombord på la Gascogne, som reste
till Amerika, och vi foro med, en
timmes färd ut i hafvet. Det var
besynnerligt att så der vara med
på lek – Nära 1000 passagerare, deri-
bland 600 emigranter, alla möjliga
typer t.o.m. Syrier och greker – mest
tyskar och italiernare. Bland oläsligt
klassens pasagerare mer fransmän
och amerikanare naturligtvis. Vår
ångbåt, la Republique var på sin post
ute i hafvet – som var temmeligen lugnt,

och så kommo vi lyckligen från vår
stora transatlantångare foro så till
Trouville och sedan till Havre, der
vi för ministerns skull fingo
lof att följa med på Mekaniska
verkstäder och kanongjuterier.
Nog kan Mamma tänka sig Besnard
Jean Beraud, Roll, Cazin, Gervex
och mig inför alla dessa tekniska
märkvärdigheter, komplicerade bak-
laddningssystem o.d. Vi sågo dumma
ut. – Damer voro Mme Yves
Guyot, Mme de Bocandrér (från trans-
atlantiska kompaniet) Mme Besnard
och Mme Guignard – de fingo trycka
på små fjädrar för att få enorma
jernbroar att vända sig, slussar att
öppna sig och jätte kanoner att skjuta
– Så kom middagen ytterst changtil
med en massa damer från Hâvre. –
ombord på "la Champagne", som låg
i hamnen. – Jag var nu lugn, ty
jag hade fått telegram från Ellan
att pojken var bra igen. – På aftonen
var hela hamnen och alla fartygen
illumminerade, alla fyrer, bojar o.d.
brunno och alla sirèner klockor,
nödsignaler och trumpeter förde ett ohyggligt

oväsen under det vi på la Republiqe
seglade omkring till kl. 12 på natten,
förda af en baron Rochemont, ingenieur
on chef – Så supé med en massa
amerikanska drycker Cocktails o.d.
först kl. 1 i säng – följande morgon
kl. 1/2 7 gick jag omkring i Havre.
Jag kände mig så Haikostämd med
alla dessa fartyg, deribland 5, 6.
finska Ofelia från Åland och Libertas
från Åbo – intet från Borgå. Och
norrmän utan ände. Då hvarannan
krogdörr vid hamnen står det:
"här tales norsk" norsk sild, och
Norsk aquavit. – Svenskt Fahlu bränvin
o.s.v. – och namn sådana som Ander-
sen, Pedersen o d – kl. 10 foro vi
ut med en ny ångbåt för att
möta en tredje transatlantångare
la Bourgogne som syntes vid horison-
ten – Det var bland det mest
storartade jag i mina lifsdagar sett
detta panomama: hundratals fartyg
som lågo ute på sjön, spegelblankt,
för att vänta floden och kunna
komma i hamn ångbåtar, bogserare

som oläsligt emellan dem och långt
borta den enorma "la Bourgogne –
den kom närmare och vi började oläsligt
om den – Passagerarna som ej sett folk
och ej land sedan 8 dygn voro glada
att se oss, tycktes det – och vi foro så
nära den stora kolossen att vi kunde
tala med dem. – Efter ett ömt far-
väl foro vi uppåt kusten till Dieppe
stannade utanför alla badorter
sågo likörfabriken (oläsligt) i oläsligt
och beundrade naturen – frukost
uppe på däck – jag fick ta Mme
Yves Guyot till bords var det ej
stor heder för mig. – Så Dieppe der
vi sågo på de badande och der sous-
prefeten och alla notabiliteter voro
och uppvaktade ministern – så middag
och så afresa kl. 7 – kl 11 Paris –
bra trötta det måste jag säga. Oläsligt
oläsligt Hâvre följde med. Han
blef mot slutet af dagen
dugtigt full, gubben, och
särdeles öm – Jag fick lofva
honom heligt att komma
till Hâvre och bo hos honom.
Han och kaptenen på vår

ångbåt voro sådana hem sjökapten
typer, eldröda i synen och trygga
och fyrkantiga, att jag var förvånad
hvar gång de öppnade munnen och
talade franska – jag tyckte att de
borde ha talat samma språk
som gubben Mattson eller Nykopp.
– Nykopp var ändå en landtkrabba
och en stadssprätt i bredd med dessa
två rigtiga sjöbjörnar – båda med
hederslegionen för räddning af jag
vet ej hur många besättningar och
menniskolif – och hvad de kände
till Helsingfors och Finland och alla
verldens sjökaptener, alla obekanta stor-
heter för mig. – Det var en rolig
resa – för att tacka Yves Guyot ge
vi honom alla ett album nu – och
ett herrligt land denna Normandiska
kust, och ett herrligt haf sedan och
friskt och stort – Gervex var sjösjuk
Nej nu måste jag sluta. Flickornas
hattar äro köpta – Ni träffar snart
Ellan och får då höra mera från
pojkens sörjande och ensam blifne fader
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Pojken är frisk och vi tänka nu att det kanske är bäst för honom att Ellan ger sig af med den nya engelska och pojken så snart som möjligt. Om tre fyra dagar var det af och nästa onsdag resa de med Guds hjelp från Köpenhamn till Hangö. Der blifva de några dagar och så kommer Ellan och presenterar pojken på Haiko och lemnar honom kanske der någon dag för att under tiden se på den omtalade villan i Brunnsparken – sedan först reser hon till Saaris.

  Brunnsparken Köpenhamn Hangö Haiko Saaris Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle N.N.
 • Jag blir här hela juli ännu – det är icke att tänka på att bli färdig på mindre än en månad. jag har rysligt mycket att göra, och vet knappt hur jag skall stå ut med det i sommar hettan. Idag ser det ut att bli litet fult väder igen, Gudskelof, ty det har varit stekhett och gräsligt qvalmigt nu Sedan en längre tid.

 • Nu, i dessa dagar, har jag börjat måla Mme Grancher, som ändtligen luppit sin påssjuka. Der hos dem äro rummen jemförelsevis svala – här i ateliern är det alldeles som i ett drifhus och termometern står alltjemnt på 28 29 eller 30.

 • Vår resa till Havre var utmärkt rolig och lyckad Vi foro med i ministerns Salongvagn och fortsatte hela tiden på Kronans fartyg – Yves Guyot ministern skulle inspektera den nya elektriska belysningen i Hamnen och fyrarne vid Havre – och dessutom visitera några transatlantiska ångare. Companiet hade bjudit oss på frukost ombord på la Gascogne, som reste till Amerika, och vi foro med, en timmes färd ut i hafvet. Det var besynnerligt att så der vara med på lek – Nära 1000 passagerare, deribland 600 emigranter, alla möjliga typer t.o.m. Syrier och greker – mest tyskar och italiernare. Bland oläsligt klassens pasagerare mer fransmän och amerikanare naturligtvis.

  Amerika Le Havre Yves Guyot
 • Vår ångbåt, la Republique var på sin post ute i hafvet – som var temmeligen lugnt, och så kommo vi lyckligen från vår stora transatlantångare foro så till Trouville och sedan till Havre, der vi för ministerns skull fingo lof att följa med på Mekaniska verkstäder och kanongjuterier. Nog kan Mamma tänka sig Besnard Jean Beraud, Roll, Cazin, Gervex och mig inför alla dessa tekniska märkvärdigheter, komplicerade bakladdningssystem o.d. Vi sågo dumma ut. – Damer voro Mme Yves Guyot, Mme de Bocandrér (från transatlantiska kompaniet) Mme Besnard och Mme Guignard – de fingo trycka på små fjädrar för att få enorma jernbroar att vända sig, slussar att öppna sig och jätte kanoner att skjuta –

  Le Havre Trouville Alexandra Edelfelt Henri Gervex Jean Béraud Jean Charles Cazin Alfred Roll Albert Besnard Guignard Yves Guyot Guyot de Bocandrér Besnard
 • Så kom middagen ytterst changtil med en massa damer från Hâvre. – ombord på "la Champagne", som låg i hamnen. – Jag var nu lugn, ty jag hade fått telegram från Ellan att pojken var bra igen. –

  Le Havre Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • På aftonen var hela hamnen och alla fartygen illumminerade, alla fyrer, bojar o.d. brunno och alla sirèner klockor, nödsignaler och trumpeter förde ett ohyggligt oväsen under det vi på la Republiqe seglade omkring till kl. 12 på natten, förda af en baron Rochemont, ingenieur on chef – Så supé med en massa amerikanska drycker Cocktails o.d. först kl. 1 i säng –

  Le Havre Rochemont
 • följande morgon kl. 1/2 7 gick jag omkring i Havre. Jag kände mig så Haikostämd med alla dessa fartyg, deribland 5, 6. finska Ofelia från Åland och Libertas från Åbo – intet från Borgå. Och norrmän utan ände. Då hvarannan krogdörr vid hamnen står det: "här tales norsk" norsk sild, och Norsk aquavit. – Svenskt Fahlu bränvin o.s.v. – och namn sådana som Andersen, Pedersen o d –

  Åland Åbo Borgå Haiko Le Havre
 • kl. 10 foro vi ut med en ny ångbåt för att möta en tredje transatlantångare la Bourgogne som syntes vid horisonten – Det var bland det mest storartade jag i mina lifsdagar sett detta panomama: hundratals fartyg som lågo ute på sjön, spegelblankt, för att vänta floden och kunna komma i hamn ångbåtar, bogserare som oläsligt emellan dem och långt borta den enorma "la Bourgogne – den kom närmare och vi började oläsligt om den – Passagerarna som ej sett folk och ej land sedan 8 dygn voro glada att se oss, tycktes det – och vi foro så nära den stora kolossen att vi kunde tala med dem. –

 • Efter ett ömt farväl foro vi uppåt kusten till Dieppe stannade utanför alla badorter sågo likörfabriken (oläsligt) i oläsligt och beundrade naturen – frukost uppe på däck – jag fick ta Mme Yves Guyot till bords var det ej stor heder för mig. – Så Dieppe der vi sågo på de badande och der sousprefeten och alla notabiliteter voro och uppvaktade ministern – så middag och så afresa kl. 7 – kl 11 Paris – bra trötta det måste jag säga.

  Dieppe Guyot
 • Oläsligt oläsligt Hâvre följde med. Han blef mot slutet af dagen dugtigt full, gubben, och särdeles öm – Jag fick lofva honom heligt att komma till Hâvre och bo hos honom. Han och kaptenen på vår ångbåt voro sådana hem sjökapten typer, eldröda i synen och trygga och fyrkantiga, att jag var förvånad hvar gång de öppnade munnen och talade franska – jag tyckte att de borde ha talat samma språk som gubben Mattson eller Nykopp. – Nykopp var ändå en landtkrabba och en stadssprätt i bredd med dessa två rigtiga sjöbjörnar – båda med hederslegionen för räddning af jag vet ej hur många besättningar och menniskolif – och hvad de kände till Helsingfors och Finland och alla verldens sjökaptener, alla obekanta storheter för mig.

  Helsingfors Finland Le Havre Mattsson Nykopp
 • Det var en rolig resa – för att tacka Yves Guyot ge vi honom alla ett album nu – och ett herrligt land denna Normandiska kust, och ett herrligt haf sedan och friskt och stort – Gervex var sjösjuk

  Normandie Henri Gervex Yves Guyot
 • Nej nu måste jag sluta. Flickornas hattar äro köpta – Ni träffar snart Ellan och får då höra mera från pojkens sörjande och ensam blifne fader

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle