Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer barn barnskötare födelsedagar hav illustration kejsare kejsarinnor kungligheter modeller (yrken) resande sjukdomar telegram utställningar väderlek värme

20 Juli 91
Älskade Mamma,
Tack för Mammas kära födelse-
dagsbref jag fick det redan i går.
Ack ja, ej det är ingenting att
fira minsann – jag har flere grå
hår än Mamma och känner
mig i bland få lastgammal
likvisst med mycket lefnadslustig
mellanskof. För närvarande är jag
förkyld och förargad öfver att ej
få fortsätta Mme Granchers por-
trätt för än d 23 När i verlden
kan jag bli klar på detta sätt.
Här i ateliern arbetar jag med
gaslampa (eldeffekt) på en tafla
som måste bli färdig för att jag
skall få litet pengar och med
27 grader i ateliern förut är
det en temperatur som på röda
hafvet. Gudskelof att denna

taflan blir färdig i morgon. På
Snoilsky kan jag ej tänka nu.
Jag är så trött, så trött efter detta
forcerade målande för brödfödan
och min hjerna behöfver hvila
jag vet ej om allas hjernor äro
så beskaffade, men min säger
åtminstone i bland absolut stopp.
Det skulle nog vara bättre om
Jag ej vore så grundförkyld. I
det här eviga svettbadet går det
så lätt att späda på förkylningen.
Om Mamma träffar Ellan så säg
henne att jag i dag skrifvit till
Hangö för att säga att fru Rune-
berg är ytterst oroligt för hur det
skall gå för den af Emelie Antell
engagerade engelskan som hon, fru
R. skulle ta med sig. Hon har hvar-
ken fått definitivt svar ej eller res pen-
gar, och Runebergs resa d. 28.
Hon ville derför ha telegrafiskt svar
och dessutom säkerhet för denna
unga flicka om en fristad till den

15 september, då Antells skulle ta henne.
Flickans föräldrar (en gammal artist)
äro mycket nedslagna då de nu
tro att detta engagement ej är
"sérieux" – och fru Runeberg som
gjort aftalet är i en svår mellan-
hand, det kan man förstå.
Jag har skickat alla mina taflor
till München utom ett landskap från
södern – det skickar jag jemte
aqvarellerna till Finland eller
tar dem med mig om jag har ut-
sigt att komma dit innan kejsar
besöket i Willmanstrand. Nog
är det, den 8de icke sant Skrif
genast och svara på detta, söta
Mamma. Jag skall försöka
att svänga till Mme Grancher
på en vecka, från den 23 till den
30de och så lemnar jag allt-
sammans och kommer de första
dagarne af augusti. – Huru jag skall
göra Snoilsky teckningarna hemma,
utan kostymer, utan modeller vet
Jag ej – nu som alltid har jag stält

eller rättare låtit ställa till det så
idiotiskt för mig som möjligt.
Om jag bara vore hemma snart –
här blir det olidligt i ensamheten
Dagnan reser om några dagar, Cham-
bure har rest alla börja dra sig
till badorter och hafvet.
Från Pinakoteket i München ha
de skrifvit och bedt mig sälja
den studie som Zorn gifvit mig –
svar pligtkollision ty jag får aldrig
något så bra i stället af Zorn, och
skulle ändå ej vilja sätta mig absolut
mot köpet om som Zorn ser sin fördel
deri.
Gud vare med Er alla Helsa Ellan,
min lilla älskade pojke, systrarna
tant Gadd och Etters hjertligt
från
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack för Mammas kära födelsedagsbref jag fick det redan i går. Ack ja, ej det är ingenting att fira minsann – jag har flere grå hår än Mamma och känner mig i bland få lastgammal likvisst med mycket lefnadslustig mellanskof.

  Alexandra Edelfelt
 • För närvarande är jag förkyld och förargad öfver att ej få fortsätta Mme Granchers porträtt för än d 23 När i verlden kan jag bli klar på detta sätt.

  Grancher
 • Här i ateliern arbetar jag med gaslampa (eldeffekt) på en tafla som måste bli färdig för att jag skall få litet pengar och med 27 grader i ateliern förut är det en temperatur som på röda hafvet. Gudskelof att denna taflan blir färdig i morgon.

  Röda havet
 • På Snoilsky kan jag ej tänka nu. Jag är så trött, så trött efter detta forcerade målande för brödfödan och min hjerna behöfver hvila jag vet ej om allas hjernor äro så beskaffade, men min säger åtminstone i bland absolut stopp. Det skulle nog vara bättre om Jag ej vore så grundförkyld. I det här eviga svettbadet går det så lätt att späda på förkylningen.

  Carl Snoilsky
 • Om Mamma träffar Ellan så säg henne att jag i dag skrifvit till Hangö för att säga att fru Runeberg är ytterst oroligt för hur det skall gå för den af Emelie Antell engagerade engelskan som hon, fru R. skulle ta med sig. Hon har hvarken fått definitivt svar ej eller res pengar, och Runebergs resa d. 28. Hon ville derför ha telegrafiskt svar och dessutom säkerhet för denna unga flicka om en fristad till den 15 september, då Antells skulle ta henne. Flickans föräldrar (en gammal artist) äro mycket nedslagna då de nu tro att detta engagement ej är "sérieux" – och fru Runeberg som gjort aftalet är i en svår mellanhand, det kan man förstå.

  Hangö Lina Runeberg Kasten Antell Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Emelie Antell N.N. N.N. N.N.
 • Jag har skickat alla mina taflor till München utom ett landskap från södern – det skickar jag jemte aqvarellerna till Finland eller tar dem med mig om jag har utsigt att komma dit innan kejsar besöket i Willmanstrand. Nog är det, den 8de icke sant Skrif genast och svara på detta, söta Mamma.

  Finland München Villmanstrand Alexandra Edelfelt Maria Fjodorovna Alexander III
 • Jag skall försöka att svänga till Mme Grancher på en vecka, från den 23 till den 30de och så lemnar jag alltsammans och kommer de första dagarne af augusti. –

  Grancher
 • Huru jag skall göra Snoilsky teckningarna hemma, utan kostymer, utan modeller vet Jag ej – nu som alltid har jag stält eller rättare låtit ställa till det så idiotiskt för mig som möjligt.

  Carl Snoilsky
 • Om jag bara vore hemma snart – här blir det olidligt i ensamheten Dagnan reser om några dagar, Chambure har rest alla börja dra sig till badorter och hafvet.

  Emile de Chambure Pascal Dagnan-Bouveret
 • Från Pinakoteket i München ha de skrifvit och bedt mig sälja den studie som Zorn gifvit mig – svar pligtkollision ty jag får aldrig något så bra i stället af Zorn, och skulle ändå ej vilja sätta mig absolut mot köpet om som Zorn ser sin fördel deri.

  München Pinakothek München Anders Zorn
 • Gud vare med Er alla Helsa Ellan, min lilla älskade pojke, systrarna tant Gadd och Etters hjertligt

  Berta Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter Ellan de la Chapelle