Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ateljéer ekonomi födelsedagar hotell kejsare kejsarinnor kungligheter läkare mediciner sjukdomar

Paris 23 Juli 91
Älskade Mamma,
"Att ensam vara, i egentlig mening"
är att sitta snufvig och trött i ett
helt litet, naket hotellrum i Paris
och veta med sig att alla ens bekanta
äro långt borta. "Den förening som är
vårt väsens grund" får sig försöka att
åstadkomma genom brefskrifveri, och
det vore att nog så godt surrogat
för sällskap om jag hade någon ut
sigt att få svar på hvad jag skrifver.
Ellan har ännu ej skrifvit sedan an-
komsten till Hangö – Jag hoppas dock hon
och pojken må bra – det vore alltför
svårt att veta dem vara sjuka. På
min födelsedag gick jag till doktorn
och frågade hvad min pigsjuka egentli-
gen var för något – (Nordau hade afto-
nen förut förklarat det vara influenza
och han kom till det resultat att
det var en "courbatture" med feber och
dessutom en släng af min gastrite från
i fjol. Han bad mig ta in antipyrin
och åtskilligt annat samt hvila mig
d. v. s. låta bli att måla, ty han
trodde att det onda kommit af öfveran-
strängning. Jag skulle få gå ut och

det är dock för väl, ty att ligga
här i den här lilla kättan är
icke något roligt. Emile har visser-
ligen entraget bedt mig komma
till ateliern och bo der, men då
jag ännu ej fått pengar för att betala
här på hotellet är jag så illa tvun-
gen att stanna här.
Emellertid har jag, efter två dagars
absolut hvila börjat måla Mme
Grancher igen. Gud vet när
det blir färdigt. Jag börjar miss-
trösta om allt bli klar den 1sta
Augusti. Det är jemnt en vecka
qvar, och t.o.m. om jag vore mycket
väl disponead skulle det vara svårt
att få en så stor tafla, som just
är ebaucherad färdigmålad på 8
dagar. –
Rysligt mycket skulle jag ha att
tänka på och bestyra om, men jag
orkar inte nu, en del sakers sändan-
de till Finland, åtskilliga uppköp för de
Snoilskyska teckningarna, den allra sista
retoushen på det andra af Manzeys por-
trätt m. m Men jag kan
icke nu. – Inga kläder har jag beställt

ingenting har jag köpt af det myckna
jag skulle köpa, allt af samma
orsak. Jag är icke sjuk precis
men jag är lallig och blir trött af
det minsta. Jag ids icke ens oroa
mig för de Snoilskyska teckningarna, som
dock äro bra vigtiga att åtminstone
få fråbörjade efter modell och kostymer
här.
Det ser ut som jag ej skulle komma hem
till Kejsarbesöket heller, och det kom-
mer visst att göra fru Etter sorg men
jag frågar mig
hvad jag
egentligen skulle haft att
göra der. Jag vet knappt om jag
får några af mina taflor dit numera.
Det skall bli bra skönt att kom-
ma hem till Haiko och få hvila
ut. Jag vågar ännu ej tänka på
denna stora lycka. – Jag är så arg
åt min ynklighet och jag ber Mam-
ma att icke ta dessa mina utgjutelser
för annat än det de egentligen
äro d v.s mina vanliga klagovisor
som Mamma, Gud nå's så visst, fått
höra så ofta
Enckell är nu den enda landsman
Jag kan räkna på i nästa vecka. Ru-
nebergs (som jag för resten ej såg till mycket)
reser) Vallgren likaså – Dagnan, Muenier

Courtois o a. resa i dagarne.
Lyckligtvis är här icke varmt –
och min atelier, der jag arbetar om
morgnarna, är således uthärdlig.
Jag ångrar nu att jag icke for
till hafvet den 14 (och stannade
der några dagar i Luc-sur Mer, der Anna
Knorring är i stället för att gå,
och förkyla mig så der kapitalt hos
Amic, men jag hade ju lika lätt
kunnat förkyla mig vid hafvet, isynner
het som det forcerade arbetet
i hettan, före d. 11 ändå var rigtiga
orsaken till förkylningen.
Måtte ni allesamman få vara
friska och raska. Skrif i alla fall
svar på detta – det kunde ju hända
att jag ännu icke är kommen åstad
om tre dagar.
Gud vare med Er – jag längtar
så innerligt att få träffa Er snart.
farväl och många helsningar från
Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • "Att ensam vara, i egentlig mening" är att sitta snufvig och trött i ett helt litet, naket hotellrum i Paris och veta med sig att alla ens bekanta äro långt borta. "Den förening som är vårt väsens grund" får sig försöka att åstadkomma genom brefskrifveri, och det vore att nog så godt surrogat för sällskap om jag hade någon utsigt att få svar på hvad jag skrifver. Ellan har ännu ej skrifvit sedan ankomsten till Hangö – Jag hoppas dock hon och pojken må bra – det vore alltför svårt att veta dem vara sjuka.

  Hangö Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • På min födelsedag gick jag till doktorn och frågade hvad min pigsjuka egentligen var för något – (Nordau hade aftonen förut förklarat det vara influenza och han kom till det resultat att det var en "courbatture" med feber och dessutom en släng af min gastrite från i fjol. Han bad mig ta in antipyrin och åtskilligt annat samt hvila mig d. v. s. låta bli att måla, ty han trodde att det onda kommit af öfveransträngning. Jag skulle få gå ut ochdet är dock för väl, ty att ligga här i den här lilla kättan är icke något roligt. Emile har visserligen entraget bedt mig komma till ateliern och bo der, men då jag ännu ej fått pengar för att betala här på hotellet är jag så illa tvungen att stanna här.

  Max Nordau
 • Emellertid har jag, efter två dagars absolut hvila börjat måla Mme Grancher igen. Gud vet när det blir färdigt. Jag börjar misströsta om allt bli klar den 1sta Augusti. Det är jemnt en vecka qvar, och t.o.m. om jag vore mycket väl disponead skulle det vara svårt att få en så stor tafla, som just är ebaucherad färdigmålad på 8 dagar. –

  Grancher
 • Rysligt mycket skulle jag ha att tänka på och bestyra om, men jag orkar inte nu, en del sakers sändande till Finland, åtskilliga uppköp för de Snoilskyska teckningarna, den allra sista retoushen på det andra af Manzeys porträtt m. m Men jag kan icke nu. – Inga kläder har jag beställtingenting har jag köpt af det myckna jag skulle köpa, allt af samma orsak. Jag är icke sjuk precis men jag är lallig och blir trött af det minsta. Jag ids icke ens oroa mig för de Snoilskyska teckningarna, som dock äro bra vigtiga att åtminstone få fråbörjade efter modell och kostymer här.

  Finland Carl Snoilsky Nikolaj Nikolajevitj Manzey
 • Det ser ut som jag ej skulle komma hem till Kejsarbesöket heller, och det kommer visst att göra fru Etter sorg men jag frågar mig hvad jag egentligen skulle haft att göra der. Jag vet knappt om jag får några af mina taflor dit numera.

  Maria Fjodorovna Emilie von Etter Alexander III
 • Det skall bli bra skönt att komma hem till Haiko och få hvila ut. Jag vågar ännu ej tänka på denna stora lycka. – Jag är så arg åt min ynklighet och jag ber Mamma att icke ta dessa mina utgjutelser för annat än det de egentligen äro d v.s mina vanliga klagovisor som Mamma, Gud nå's så visst, fått höra så ofta

  Haiko Alexandra Edelfelt
 • Enckell är nu den enda landsman Jag kan räkna på i nästa vecka. Runebergs (som jag för resten ej såg till mycket) reser) Vallgren likaså – Dagnan, Muenier Courtois o a. resa i dagarne.

  Lina Runeberg Gustave Courtois Pascal Dagnan-Bouveret Walter Runeberg Ville Vallgren Jules-Alexis Muenier Magnus Enckell
 • Lyckligtvis är här icke varmt – och min atelier, der jag arbetar om morgnarna, är således uthärdlig.

 • Jag ångrar nu att jag icke for till hafvet den 14 (och stannade der några dagar i Luc-sur Mer, der Anna Knorring är i stället för att gå, och förkyla mig så der kapitalt hos Amic, men jag hade ju lika lätt kunnat förkyla mig vid hafvet, isynnerhet som det forcerade arbetet i hettan, före d. 11 ändå var rigtiga orsaken till förkylningen.

  Luc-sur-Mer Henri Amic Anna Ehrnrooth
 • Måtte ni allesamman få vara friska och raska. Skrif i alla fall svar på detta – det kunde ju hända att jag ännu icke är kommen åstad om tre dagar.

 • Gud vare med Er – jag längtar så innerligt att få träffa Er snart. farväl och många helsningar