Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

ångbåtar barn författare gräl museer politiker resande

[med blyerts: 1891.
Vicke de la
Chapelle]
Åbo torsdag kl. 7 e.m.
Älskade Mamma,
Resan har varit mycket angenäm,
lugnt, soligt och alls ej kallt. Leo
och Celi, Saltzman och fru Ina Lange
ha hållit oläsligt vid magt. Icke
desto mindre är jag ännu alldeles
under intrycket af det ohyggligt
råa uppträdet i förrgår afton.
Jag kan ej smälta den tanke att jag
blifvit behandlad så – och får
troligen aldrig någon slags upprättelse
Helsa Ellan och pojken hjertligt. Jag
skall försöka att få ihop pengar
i Stockholm. Bara jag icke behöfde
tänka på detta nedriga öfverfall –
det plågar mig och hindrar mig att
tänka på annat. – Just nu var
jag med Leo Mechelin hans dotter
och en svensk herre på historiska

museet i slottet Der fins en massa
saker som jag kunde begagna för
mina teckningar bl. a. att par
stöflar från Carl XVIs tid, precis
sådana som jag skulle ha behöft
för Stenbocks kurir. Roliga gung-
stolar från förra seklet – Porthans
gungstol bl. a. mycket saker
visserligen enkla, men karakteristiska
och väl ordnade, ej såsom då Anni
var här.
Nu skall jag ner till ångbåten som
går kl. 1/4 före 8. Jag skrifver detta
på Frenckells boklåda. Helsa alla
kyss och krama min gosse när ni ser
honom. Mera från Stockholm der
jag hoppas att de nedriga hemlands-
minnena något skola skingras.
Tack för all vänlighet – Vi träffas
snart igen.
Eder
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Resan har varit mycket angenäm, lugnt, soligt och alls ej kallt. Leo och Celi, Saltzman och fru Ina Lange ha hållit oläsligt vid magt. Icke desto mindre är jag ännu alldeles under intrycket af det ohyggligt råa uppträdet i förrgår afton. Jag kan ej smälta den tanke att jag blifvit behandlad så – och får troligen aldrig någon slags upprättelse Helsa Ellan och pojken hjertligt. Jag skall försöka att få ihop pengar i Stockholm. Bara jag icke behöfde tänka på detta nedriga öfverfall – det plågar mig och hindrar mig att tänka på annat. –

  Stockholm Victor de la Chapelle (osäker koppling) Erik Edelfelt Leopold Mechelin Fredrik Saltzman Ellan de la Chapelle Ina Lange Cecilia Mechelin
 • Just nu var jag med Leo Mechelin hans dotter och en svensk herre på historiskamuseet i slottet Der fins en massa saker som jag kunde begagna för mina teckningar bl. a. att par stöflar från Carl XVIs tid, precis sådana som jag skulle ha behöft för Stenbocks kurir. Roliga gungstolar från förra seklet – Porthans gungstol bl. a. mycket saker visserligen enkla, men karakteristiska och väl ordnade, ej såsom då Anni var här.

  Alexandra Edelfelt Leopold Mechelin Karl XVI Johan Cecilia Mechelin Magnus Stenbock Henrik Gabriel Porthan Henrik Hammarberg
 • Nu skall jag ner till ångbåten som går kl. 1/4 före 8.

 • Jag skrifver detta på Frenckells boklåda.

 • Helsa alla kyss och krama min gosse när ni ser honom.

  Erik Edelfelt
 • Mera från Stockholm der jag hoppas att de nedriga hemlandsminnena något skola skingras.

  Stockholm Victor de la Chapelle (osäker koppling)
 • Tack för all vänlighet – Vi träffas snart igen.