Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

barn bibliotek föräldraskap författare förläggare gräl hotell kläder kyla måltider musik opera (konstart) politiker sällskapsliv sång sångare sömn teater väderlek

Stockholm lördag kl. 4 e.m
[med blyerts: 1891]
Älskade Mamma
Jag skrifver ej till Ellan denna gång, emedan
jag har endast en halftimme på mig tills jag
skall sammanträffa med Palmes och äta middag
med dem – Mamma får delgifva Ellan
detta brefs innehåll och säga att jag här –
näst skall skrifva till henne. – I går afton
hade Wieselgren sagt till en tiotal herrar
att sammanträffa på hôtel Phoenix för att
höra en ung Scholander (son till arkitekten) sjunga
Bellman. Sedan jag ätit middag med Saltzman
gick jag dit upp, och träffade der W. Runeberg,
Wieselgren, Nordenskiöld, H Hildebrand, Rein
hold Willebrand,
Börjeson
en dr Stolpe, dr Nyström (icke
Anton) mfl – Och så började Scholander
sjunga. Han accompagnerar sig på en
rigtig Bellmans cittra,
hvilket instrument
som han fullkomligt
beherrskar. I början var jag ej så förtjust
i hans sång, men sedan blef jag alldeles
galen deri. Isynnerhet de dramatiskt
burleska gjorde han ypperligt – spelade

traditionelt Bellmanskt accompagnement
med imitation af alla möjliga instru-
ment o.s.v. Inom kort hade Bellman
Snille farit af med oss allesamman
och så var stämningen rigtigt hög och
lifvad. Så sjöng Börjeson, Dr Stolpe och
R. Willebrand (den sista sämst) också
igen Scholander, som isynnerhet brillerade
i Movits, i afton står baln – som han
sjöng idealiskt. Alltnog från kl. 8
till 2 på natten bara Bellman, med
oläsligt någon fransk (gammal) eller italiensk
visa som intermezzo. Så var der en dr
Leffler som spelade bra piano och accom-
pagnerade Stolpe. Det var en rigtigt
rolig qväll. Jag är så glad att jag engång
fått höra Bellman sjungen bra af
en Stockholmare. Mollbergs paradering
så den var bra också – han sjöng 20,
30, 40. Så sjöngo de Magistraten uti
Tilze med grymt accomgragnement –
helt annorlunda och urfånig så här.

Allt efter traditioner i Scholanderska
slägten der dennes morfars far
känt och hört Bellman och sagt
till sin son, arkitekten Nyström, huru han
accompagnerade vid den och den takten.
Då och då kom minnet af det
förfärligt obehagliga uppträdet i Hfors
och förstörde hela glädjen för mig
och sist kom tröttheten ty jag hade
ej sofvit en natt på tre dygn.
I dag morgse Snoilsky. Han var artig
säflig och petig med den historiska
troheten, sedan Geber som tycke mycket
om illustrationerna och bad mig icke höra
för mycket på S. – Emellertid är jag
glad att jag kom hit ty här på
bebliotheket finnes mycket som kan
användas alldeles direkt och Snoilsky
är sjelf så intresserad att han rotar
i böckerna för mig, jag behöfver bara
kopiera. Sedan kl. 3 då jag skildes
från Geber har jag träffat Carl Cronstedt
Otto Schauman (hemkommen från Berlin)
Ing. Nordman och unge Hoving alla

på Carl XIIIs torg. Nu just träffade jag
fru Palme, som kom från Millets.
I afton gå vi på teatern – om måndag
går jag och Don Juan på Op'ran
Hvad Bertha skulle ha haft roligt
i går! Om tisdag middag hos Snoilsky
om onsdag hos Geber.
Nu måste jag sluta ty Palmes
vänta mig på hôtel du Nord. –
Jag bor på Skandia och betalar
250 för ett stort, snyggt rum åt
Drottninggatan – visserligen i 4de våningen
men medgif att det ej är dyrt. Jag
är glad att ha mina 4 paletåer
med – Jag har redan gått i de 3
tunnare. Vädret som varit herrligt
ser ut att bli förstördt nu – det små
regnar.
Helsa hjertligt alla stora från mig
och kyss och krama min älskade gosse
från hans "Pappuli" – Jag skrifver
mera i morgon. – Fru Ina Lange
var mycket djup med mig på ångbåten
hon hotar att skrifva om vårt
samtal jag bäfvar för den soppan –
hon är svår! Helsa som sagdt alla från
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag skrifver ej till Ellan denna gång, emedan jag har endast en halftimme på mig tills jag skall sammanträffa med Palmes och äta middag med dem – Mamma får delgifva Ellan detta brefs innehåll och säga att jag här – näst skall skrifva till henne. –

  Alexandra Edelfelt Hanna von Born Ellan de la Chapelle Sven Palme
 • I går afton hade Wieselgren sagt till en tiotal herrar att sammanträffa på hôtel Phoenix för att höra en ung Scholander (son till arkitekten) sjunga Bellman. Sedan jag ätit middag med Saltzman gick jag dit upp, och träffade der W. Runeberg, Wieselgren, Nordenskiöld, H Hildebrand, Reinhold Willebrand, Börjeson en dr Stolpe, dr Nyström (icke Anton) mfl –

  Hotel Phoenix Carl Michael Bellman Adolf Erik Nordenskiöld Walter Runeberg Sven Scholander John Börjeson Fredrik Wilhelm Scholander Hans Hildebrand Pehr Theodor Stolpe (osäker koppling) Fredrik Saltzman Reinhold von Willebrand Harald Wieselgren Nyström Anton Nyström
 • Och så började Scholander sjunga. Han accompagnerar sig på en rigtig Bellmans cittra, hvilket instrument som han fullkomligt beherrskar. I början var jag ej så förtjust i hans sång, men sedan blef jag alldeles galen deri. Isynnerhet de dramatiskt burleska gjorde han ypperligt – spelade traditionelt Bellmanskt accompagnement med imitation af alla möjliga instrument o.s.v. Inom kort hade Bellman Snille farit af med oss allesamman och så var stämningen rigtigt hög och lifvad. Så sjöng Börjeson, Dr Stolpe och R. Willebrand (den sista sämst) också igen Scholander, som isynnerhet brillerade i Movits, i afton står baln – som han sjöng idealiskt. Alltnog från kl. 8 till 2 på natten bara Bellman, med oläsligt någon fransk (gammal) eller italiensk visa som intermezzo. Så var der en dr Leffler som spelade bra piano och accompagnerade Stolpe. Det var en rigtigt rolig qväll. Jag är så glad att jag engång fått höra Bellman sjungen bra af en Stockholmare. Mollbergs paradering så den var bra också – han sjöng 20, 30, 40. Så sjöngo de Magistraten uti Tilze med grymt accomgragnement – helt annorlunda och urfånig så här. Allt efter traditioner i Scholanderska slägten der dennes morfars far känt och hört Bellman och sagt till sin son, arkitekten Nyström, huru han accompagnerade vid den och den takten.

  Carl Michael Bellman Sven Scholander John Börjeson Pehr Theodor Stolpe (osäker koppling) Reinhold von Willebrand Lorentz Mollberg Axel Nyström Axel Fredrik Nyström Anders Nyström
 • Då och då kom minnet af det förfärligt obehagliga uppträdet i Hfors och förstörde hela glädjen för mig och sist kom tröttheten ty jag hade ej sofvit en natt på tre dygn.

  Helsingfors Victor de la Chapelle (osäker koppling)
 • I dag morgse Snoilsky. Han var artig säflig och petig med den historiska troheten, sedan Geber som tycke mycket om illustrationerna och bad mig icke höra för mycket på S. – Emellertid är jag glad att jag kom hit ty här på bebliotheket finnes mycket som kan användas alldeles direkt och Snoilsky är sjelf så intresserad att han rotar i böckerna för mig, jag behöfver bara kopiera.

  Carl Snoilsky Hugo Geber
 • Sedan kl. 3 då jag skildes från Geber har jag träffat Carl Cronstedt Otto Schauman (hemkommen från Berlin) Ing. Nordman och unge Hoving alla på Carl XIIIs torg.

  Berlin Carl XIIIs torg Carl Cronstedt Hugo Geber Nordman Otto Schauman Hoving
 • Nu just träffade jag fru Palme, som kom från Millets. I afton gå vi på teatern – om måndag går jag och Don Juan på Op'ran Hvad Bertha skulle ha haft roligt i går! Om tisdag middag hos Snoilsky om onsdag hos Geber. Nu måste jag sluta ty Palmes vänta mig på hôtel du Nord. –

  Hôtel du Nord Carl Snoilsky Berta Edelfelt Hanna von Born Don Juan Sven Palme Millet Millet
 • Jag bor på Skandia och betalar 250 för ett stort, snyggt rum åt Drottninggatan – visserligen i 4de våningen men medgif att det ej är dyrt.

  Hôtel Skandia
 • Jag är glad att ha mina 4 paletåer med – Jag har redan gått i de 3 tunnare. Vädret som varit herrligt ser ut att bli förstördt nu – det småregnar.

 • Helsa hjertligt alla stora från mig och kyss och krama min älskade gosse från hans "Pappuli" –

 • Jag skrifver mera i morgon. –

 • Fru Ina Lange var mycket djup med mig på ångbåten hon hotar att skrifva om vårt samtal jag bäfvar för den soppan – hon är svår!

  Ina Lange
 • Helsa som sagdt alla