Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar barn kungligheter måltider matvaror militärer (personer) möbler prinsar slott språk tyska väderlek

Stockholm fredag 16 Okt
91
Älskade Mamma
Jag hoppas att Ni allesamman äro
friska – sedan snart en vecka har
Jag varit utan underrättelser från
Eder. Ni ha väl fått mitt telegram
och det bref till Ellan der jag talte
Om det prinsliga porträttet. Jag har
redan haft 2 Seancer – det går som
en dans, tror jag, ty han är mycket
tyst och stilla (t.f. af döfheten som
verkligen är mycket stor) förändrar ej
uttryck, har ett markeradt ansigte
Och sitter 3 à 4 timmar med 2
10 minuters raster. – De två gånger
na jag har varit der har jag ätit
frukost med dem på en qvart tim-
me. I dag voro vi bara på tre-
man hand. – Det är väl allt som
Mamma kan önska af kunglighet
här är fortfarande förtjusande vackert och varmt

ga gestalten, uniformen, stöflarna
påminner mig om Carl XVI. Den
yngre brodren är mycket vänlig
mot honom och tar synnerlig
vård om hans helsa. Eugen är
mycket gladare. Prins Carl
talte i dag om Vanja Etter, som
uppvaktadt honom i Moskva. Han
sade att han var "intelligent och
väluppfostrad" och frågade hvar han
tjenade och om han redan var stabs-
kapten o.s.v. Jag hoppas få
porträttet färdigt till d. 27.
I dag har jag bytt om rum
att måla i – och befinner mig
mycket bättre i en ljus, öfver-
gifven och förfallen mellan vå-
ning der dagern kommer från
alla sidor. – Svårt är att
konversera under seancerne då
han är så döf, men han vill

för min räkning att jag sitter
som tredje man vid deras (för resten
otroligt enkla) frukostbord – De
ha ägg, litet uppskuret salt
kött och kalfkött och kaffe eller
thé – nichts weiter. Detta äter de
kl. 10. Prins Carl är en mycket
mycket lång herre, längre tror jag
att Paul Etter – han är bestämdt
sjuklig, ty han ser ibland så gräsligt
vemodig och hopfallen ut – fastän
han morskar upp sig hvar gång
jag ser på honom. Han är mycket
allvarlig – hans sängkammare är
enkel som Carl XVIs tält – en
jernsäng och blågula uniforms-
rockar som hänga på stolkarmarna.
Ofvanom sängen står broderadt:
Befall Herranom din väg –" och oläsligt
"Så älskade Gud verlden att han
utgaf sin enda son" o.s.v. Den gängli-

ej ha något sällskap säger han
"för det skulle bara distrahera herr
Edelfelt" säger han. Jag gör honom
nästan i helprofil, så tar han tar han sig
bäst ut, en mycket vacker
och kraftig
profil, har han.
Nu skall jag på middag till Celsings
med de två prinsarne. Dessa
vilja nödvändigt ha mig ut
till Drottningholm, som de älska
så mycket. – De låta restaurera
der allt hvad de hinna.
Med denna ångbåt skickar jag
kringlorna. Måtte jag snart
få bref och goda underrättelser
helsa Ellan och läs detta för henne.
försök att muntra upp henne litet
ifall hon är melankolisk och
krama min älskade lilla gosse
hjertinnerligt. tusen helsningar
till Alla från
Mammas
Atte
I förrgår var jag bjuden på middag på
Kavalleri skolan af Reinhold Gust. Leuhusen

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag hoppas att Ni allesamman äro friska – sedan snart en vecka har Jag varit utan underrättelser från Eder.

 • Ni ha väl fått mitt telegram och det bref till Ellan der jag talte Om det prinsliga porträttet. Jag har redan haft 2 Seancer – det går som en dans, tror jag, ty han är mycket tyst och stilla (t.f. af döfheten som verkligen är mycket stor) förändrar ej uttryck, har ett markeradt ansigte Och sitter 3 à 4 timmar med 2 10 minuters raster. –

  Carl Ellan de la Chapelle
 • De två gångerna jag har varit der har jag ätit frukost med dem på en qvart timme. I dag voro vi bara på treman hand. – Det är väl allt som Mamma kan önska af kunglighet för min räkning att jag sitter som tredje man vid deras (för resten otroligt enkla) frukostbord – De ha ägg, litet uppskuret salt kött och kalfkött och kaffe eller thé – nichts weiter. Detta äter de kl. 10.

  Alexandra Edelfelt Eugen
 • Prins Carl är en mycket mycket lång herre, längre tror jag att Paul Etter – han är bestämdt sjuklig, ty han ser ibland så gräsligt vemodig och hopfallen ut – fastän han morskar upp sig hvar gång jag ser på honom. Han är mycket allvarlig – hans sängkammare är enkel som Carl XVIs tält – en jernsäng och blågula uniformsrockar som hänga på stolkarmarna. Ofvanom sängen står broderadt: Befall Herranom din väg –" och oläsligt "Så älskade Gud verlden att han utgaf sin enda son" o.s.v. Den gängliga gestalten, uniformen, stöflarna påminner mig om Carl XVI. Den yngre brodren är mycket vänlig mot honom och tar synnerlig vård om hans helsa. Eugen är mycket gladare.

  Carl Paul von Etter Eugen Karl XII
 • Prins Carl talte i dag om Vanja Etter, som uppvaktadt honom i Moskva. Han sade att han var "intelligent och väluppfostrad" och frågade hvar han tjenade och om han redan var stabskapten o.s.v.

  Moskva Carl Johan Emil (Ivan) von Etter
 • Jag hoppas få porträttet färdigt till d. 27. I dag har jag bytt om rum att måla i – och befinner mig mycket bättre i en ljus, öfvergifven och förfallen mellan våning der dagern kommer från alla sidor. – Svårt är att konversera under seancerne då han är så döf, men han villej ha något sällskap säger han "för det skulle bara distrahera herr Edelfelt" säger han. Jag gör honom nästan i helprofil, så tar han tar han sig bäst ut, en mycket vacker och kraftig profil, har han.

  Carl
 • Nu skall jag på middag till Celsings med de två prinsarne. Dessa vilja nödvändigt ha mig ut till Drottningholm, som de älska så mycket. – De låta restaurera der allt hvad de hinna.

  Drottningholm Carl Eugen Gustaf Herman Celsing Ulrika Amalia Fredrika Virginia Celsing
 • Med denna ångbåt skickar jag kringlorna. Måtte jag snart få bref och goda underrättelser helsa Ellan och läs detta för henne. försök att muntra upp henne litet ifall hon är melankolisk och krama min älskade lilla gosse hjertinnerligt. tusen helsningar till Alla

  Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • I förrgår var jag bjuden på middag på Kavalleri skolan af Reinhold Gust. Leuhusen

  Gustaf Leuhusen
 • här är fortfarande förtjusande vackert och varmt