Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap barn dramatik engelska resande resor sällskapsliv sjukdomar skådespelare språk teater

Köpenhamn 13 maj 92
Älskade Mamma,
I ett brefkort från Ellan läste jag, till min
stora ledsnad, att Mamma varit sjuk, haft
ett anfall af gikt som ju lära vara bland
det smärtsammaste som fins till. Gud ske
lof för att det nu är öfver! Det är
så ledsamt att vara så här långt borta
från Er, isynnerhet då man vet någon
vara på minsta sätt opasslig. – Mitt
Köpenhamnsuppehåll 'sjunger på sista versen
nu, ty om söndag i öfvermorgon beger
jag mig af, öfver Hamburg, och är då
i Paris tisdag morgon. Fru Holmblads
porträtt är nu i glas och ram och de
äro mycket förnöjda, tycks det.
Med fru Krag har jag också börjat –
d. v. s. gjort teckningar så att jag
på återvägen kan svänga till det
porträttet på 8 dagar. Jag är dugtigt
trött af det forcerade arbetet här
af det ständiga resandet ut och in
och enerverad af Krohns oändliga bråk
och brådska – som jag ändå måste beundra

ty något mera oigennyttigt har
jag aldrig sett. Hans balett, tableaux
vivants i Comertpalatset, fackeldansen
af officerarna, allt arrangeras af honom
Mest är det synd om honom sjelf,
men han älskar nu engång denna febrila
verksamhet, och skulle vantrifvas utan
den. Ändå värre är det för frun och
barnen, som nästan aldrig få se honom.
Att han icke öfveranstränger sig är
och blir en gåta för mig, att han
kan hålla ut i dagar månader och
år – I förrgår afton var jag på
oläsligt och såg Estmanns nya stycke
den Kjære familie – en satir öfver Köpen-
hamnssförhållanden. Stycket är ej så
mördande satiriskt som Otto Benzons
brukar vara, men mycket underhållande,
utan spår af anspråk på problem under debatt.
Men speladt! Så mästerligt på alla händer,
att jag ej kan tänka mig något bättre
Olof Paulsen, fru Hennings fru Bloch
den sistnämnde talade så naturligt, att
jag aldrig hört något sådant på scenen.

Nu skall jag till Frans Henningsen –
Vi äro ditbjudna i afton, och det
är 3/4 timmar väg. – Som jag nu
slutat mitt ordentliga arbete kan
jag antaga bjudningar, så tröttande
det än är. Björck är här i staden
på genomresa till München. Han säger
att prins Eugen är i Paris och kommer
att stanna der till 1sta juni Kröyer
med fru resa samtidigt med mig.
Vädret är nu gudomligt.
Nu måste jag sluta, fru Krohn
väntar. De bedja alla helsa
nästa bref till Paris.
Tusen helsningar – Måtte Mamma
bli frisk snart, rigtigt kry som
förr – helsa flickorna och säg dem
att jag har några nya autografer
åt Annie. Helsa Ellan och pojken
tusenfaldt från Mammas
Atte.
in a hurry

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • I ett brefkort från Ellan läste jag, till min stora ledsnad, att Mamma varit sjuk, haft ett anfall af gikt som ju lära vara bland det smärtsammaste som fins till. Gud ske lof för att det nu är öfver! Det är så ledsamt att vara så här långt borta från Er, isynnerhet då man vet någon vara på minsta sätt opasslig. –

  Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Mitt Köpenhamnsuppehåll 'sjunger på sista versen nu, ty om söndag i öfvermorgon beger jag mig af, öfver Hamburg, och är då i Paris tisdag morgon.

  Paris Hamburg
 • Fru Holmblads porträtt är nu i glas och ram och de äro mycket förnöjda, tycks det.

  Anna Dorothea Holmblad Andreas Julius Lauritz Holmblad
 • Med fru Krag har jag också börjat – d. v. s. gjort teckningar så att jag på återvägen kan svänga till det porträttet på 8 dagar.

  Frederike Krag
 • Jag är dugtigt trött af det forcerade arbetet här af det ständiga resandet ut och in och enerverad af Krohns oändliga bråk och brådska – som jag ändå måste beundraty något mera oigennyttigt har jag aldrig sett. Hans balett, tableaux vivants i Comertpalatset, fackeldansen af officerarna, allt arrangeras af honom Mest är det synd om honom sjelf, men han älskar nu engång denna febrila verksamhet, och skulle vantrifvas utan den. Ändå värre är det för frun och barnen, som nästan aldrig få se honom. Att han icke öfveranstränger sig är och blir en gåta för mig, att han kan hålla ut i dagar månader och år –

  Pietro Krohn Emilie Krohn Mario Krohn Michaela Krohn
 • I förrgår afton var jag på oläsligt och såg Estmanns nya stycke den Kjære familie – en satir öfver Köpenhamnssförhållanden. Stycket är ej så mördande satiriskt som Otto Benzons brukar vara, men mycket underhållande, utan spår af anspråk på problem under debatt. Men speladt! Så mästerligt på alla händer, att jag ej kan tänka mig något bättre Olof Paulsen, fru Hennings fru Bloch den sistnämnde talade så naturligt, att jag aldrig hört något sådant på scenen.

  Otto Benzon Betty Hennings Estmann Olof Paulsen Anna Bloch
 • Nu skall jag till Frans Henningsen – Vi äro ditbjudna i afton, och det är 3/4 timmar väg. – Som jag nu slutat mitt ordentliga arbete kan jag antaga bjudningar, så tröttande det än är.

  Frants Henningsen
 • Björck är här i staden på genomresa till München. Han säger att prins Eugen är i Paris och kommer att stanna der till 1sta juni Kröyer med fru resa samtidigt med mig.

  Paris München Eugen Peder Severin Krøyer Oscar Björck Marie Krøyer
 • Vädret är nu gudomligt.

 • Nu måste jag sluta, fru Krohn väntar. De bedja alla helsa

  Emilie Krohn
 • nästa bref till Paris. Tusen helsningar – Måtte Mamma bli frisk snart, rigtigt kry som förr – helsa flickorna och säg dem att jag har några nya autografer åt Annie. Helsa Ellan och pojken tusenfaldt

  Paris Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • in a hurry