Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar banker ekonomi guldbröllop kejsarinnor kolera kungligheter prinsar prinsessor resande resor sällskapsliv sjukdomar telegram tidningspress utställningar

Köpenhamn Måndag 16 maj
1892
Älskade Mamma,
Jag har uppskjutit min resa tills i mor-
gon, tisdag kl. 9 30, då jag i sällskap
med Berndtson och Eliel Aspelin öfver
Berlin far till Paris. B. far till Wiesbaden.
Detta uppskof har gjort att jag haft den
stora glädjen och lyckan att få Mammas
och Kikis bref! Det är ju alldeles förtviflans
fullt med dessa förlorade bref – jag har
skrifvit ofta och långt – nu på den
sista tiden öfver Stockholm. Detta skall
jag då rekommendera – så mycket mer
som jag deri innesluter en autograf
som Svendsen just nu skref mig. Jag har
några brefkort från prins Hans (kungens bror)
och prins Carl kronprinsens 2dra son, men de
komma en annan gång. Aspelin såg jag
händelsevis på gatan i dag då jag var uppe
inne
för att betala min färgräkning. I går höll
jag afskedmiddag för Krohns i Tivoli,
och hoppades att få tillbringa en rigtigt lugn
natt och gå tidigt i säng – jo pytt. Krohn
som verkligen har öfvermenskliga krafter

skickade efter Schous och brodren Johan
Ks och Köbke – och så blef det uppesittan
de igen till 12 Jag reser nu till Paris
icke så mycket för Coquelin, ty i det
flygande flänget blir väl aldrig något
dugligt af, som för att jag sagt att
jag så skulle göra. Jag skall försöka
vara här i gen och måla fru Krag de första
dagarne af Juni. Kunde ej flickorna
komma hit med Ellan i början af
juni – det kostar ju (biljetten) ej mera än
till Stockholm, och Berndtson sade att han
haft en utmärkt resa med Urania 36
timmar!!– Det var så tråkigt att jag
kom till banken i dag just som den
stängdes, jag hade annan skickat
pengar hem – 1° till flickornas resa 2°
åt Ellan, 3° att läggas på banken. – Nu
vet jag ju ej heller om Ellan är i Hangö –
Gunnar Bson visste ej när hon tänkte
resa dit. – Jag är nu utled vid fru
Hs porträtt – jag tror det är elegant
men något konstverk af rang är det
ej. Emellertid äro de (d.vs hennes
man och familj) mycket nöjda, och försäkra
att ingen dansk målare skulle ha gjort

det så 3000 kronor fick jag för det
och det är ju mycket ordentligt för
en pastell. Det var Schou som sade
att jag var "gal, bindegal, tosset
og afsindig" som jag tog ett öre mindre
han tyckte jag skulle ta 5000.
Pasteur är ännu ej här och jag har
ej hört något från honom. från Cham-
bure hade jag telegram deri han bjöd
mig på middag onsdag afton i Paris.
Guldbröllopet blir väl mycket grannt,
men jag har nu engång aftalat med
Coquelin och så
att, med
undantag af
det blir bara
trängsel och gatan – hängande – Krohn
har ett så herrligt plumpapper att
en liten plump ser ut wie figura
zeigt, när den dermed behandlas.
Jag tror för resten plumppappret har
intet annat än den ljusröda färgen af
ordentligt sådant.
Hvad det var roligt att se Kikis ritnin
gar och handskrift. Jag var så
öfverlycklig åt telegrammet i morgse
deri jag såg att alla mådde bra
och att Mammas reumatism
icke blifvit till rigtig sjukdom. Gud
bevare er alla – jag kan ej låta bli att
vara orolig – isynnerhet när jag på
länge ej har haft underrättelser.

Mammas bref, som jag fick i dag, måndag
den 16, är skrifvet för jemnt en vecka
sedan – Det är ju förskräckligt!
Jag träffade i går Zacko, en dansk målare,
som kom begejstrad från Paris och talte
om utställningen i Champ de Mars såsom
mycket god. Prins Carls porträtt lär ta
sig bra ut. Ingen talar om anarkisterna
sade han, och koleran är en myt, uppfunnen
af tyska tidningar.
Nu skall jag begåfva mig på posten med detta
jag måste veta att det kommer rigtigt
fram. Innehållet af de senaste brefven voro
berättelser om Coquelin dagarna här. Cs förtviflan
bekantskapen med prinsessan Marie och
prins Waldemar hos Frans Henningsen. Min förtjusning
öfver prinsessan som tog mig med storm – så
naturlig och intagande var hon! Prinsen mycket enkel
talte om "min syster i Ryssland" såsom en vanlig dödlig.
– Säg Kiki, ifall han ännu är i Hfors. att Mario och
Michaela voro hämyckta öfver hans bref och helsningar
likaså den gamla köksan, som bara längtar efter
"lille Erik" – hon kom i går och sade mig att när Erik
kommer "hertil" så väl vi piger være ligesaa glade
som vores Herrskap" – Våra vänner här i Kbhvn
har för resten för alla fört ut honom som en
så briljant dreng t.o.m för prinsessan Marie
Farväl då för denna gång – Många tusen varma
helsningar härifrån, alla hos Krohns till Eder
alla genom
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Jag har uppskjutit min resa tills i morgon, tisdag kl. 9 30, då jag i sällskap med Berndtson och Eliel Aspelin öfver Berlin far till Paris. B. far till Wiesbaden.

  Paris Berlin Wiesbaden Gunnar Berndtson Eliel Aspelin-Haapkylä
 • Detta uppskof har gjort att jag haft den stora glädjen och lyckan att få Mammas och Kikis bref! Det är ju alldeles förtviflansfullt med dessa förlorade bref – jag har skrifvit ofta och långt – nu på den sista tiden öfver Stockholm. Detta skall jag då rekommendera – så mycket mer som jag deri innesluter en autograf som Svendsen just nu skref mig. Jag har några brefkort från prins Hans (kungens bror) och prins Carl kronprinsens 2dra son, men de komma en annan gång.

  Stockholm Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Frederik VIII Johan Svendsen Hans Carl / Håkon VII
 • Aspelin såg jag händelsevis på gatan i dag då jag var uppe inne för att betala min färgräkning.

  Eliel Aspelin-Haapkylä
 • I går höll jag afskedmiddag för Krohns i Tivoli, och hoppades att få tillbringa en rigtigt lugn natt och gå tidigt i säng – jo pytt. Krohn som verkligen har öfvermenskliga krafterskickade efter Schous och brodren Johan Ks och Köbke – och så blef det uppesittande igen till 12

  Tivoli Pietro Krohn Emilie Krohn Schou Johan Krohn Schou Casper Berndt Købke
 • Jag reser nu till Paris icke så mycket för Coquelin, ty i det flygande flänget blir väl aldrig något dugligt af, som för att jag sagt att jag så skulle göra.

  Paris Benoît Constant Coquelin
 • Jag skall försöka vara här i gen och måla fru Krag de första dagarne af Juni. Kunde ej flickorna komma hit med Ellan i början af juni – det kostar ju (biljetten) ej mera än till Stockholm, och Berndtson sade att han haft en utmärkt resa med Urania 36 timmar!! –

  Berta Edelfelt Gunnar Berndtson Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle Frederike Krag
 • Det var så tråkigt att jag kom till banken i dag just som den stängdes, jag hade annan skickat pengar hem – 1° till flickornas resa 2° åt Ellan, 3° att läggas på banken. –

  Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • Nu vet jag ju ej heller om Ellan är i Hangö – Gunnar Bson visste ej när hon tänkte resa dit. –

  Hangö Gunnar Berndtson Ellan de la Chapelle
 • Jag är nu utled vid fru Hs porträtt – jag tror det är elegant men något konstverk af rang är det ej. Emellertid äro de (d.vs hennes man och familj) mycket nöjda, och försäkra att ingen dansk målare skulle ha gjort det så 3000 kronor fick jag för det och det är ju mycket ordentligt för en pastell. Det var Schou som sade att jag var "gal, bindegal, tosset og afsindig" som jag tog ett öre mindre han tyckte jag skulle ta 5000.

  Schou Anna Dorothea Holmblad Andreas Julius Lauritz Holmblad
 • Pasteur är ännu ej här och jag har ej hört något från honom.

  Jean Baptiste Pasteur
 • från Chambure hade jag telegram deri han bjöd mig på middag onsdag afton i Paris.

  Paris Emile de Chambure
 • Guldbröllopet blir väl mycket grannt, men jag har nu engång aftalat med Coquelin och så att, med undantag af det blir bara trängsel och gatan – hängande –

 • Krohn har ett så herrligt plumpapper att en liten plump ser ut wie figura zeigt, när den dermed behandlas. Jag tror för resten plumppappret har intet annat än den ljusröda färgen af ordentligt sådant.

  Pietro Krohn
 • Hvad det var roligt att se Kikis ritningar och handskrift.

  Erik Edelfelt
 • Jag var så öfverlycklig åt telegrammet i morgse deri jag såg att alla mådde bra och att Mammas reumatism icke blifvit till rigtig sjukdom. Gud bevare er alla – jag kan ej låta bli att vara orolig – isynnerhet när jag på länge ej har haft underrättelser. Mammas bref, som jag fick i dag, måndag den 16, är skrifvet för jemnt en vecka sedan – Det är ju förskräckligt!

  Alexandra Edelfelt
 • Jag träffade i går Zacko, en dansk målare, som kom begejstrad från Paris och talte om utställningen i Champ de Mars såsom mycket god. Prins Carls porträtt lär ta sig bra ut. Ingen talar om anarkisterna sade han, och koleran är en myt, uppfunnen af tyska tidningar.

  Paris Champ de Mars Christian Zacho
 • Nu skall jag begåfva mig på posten med detta jag måste veta att det kommer rigtigt fram. Innehållet af de senaste brefven voro berättelser om Coquelin dagarna här. Cs förtviflan bekantskapen med prinsessan Marie och prins Waldemar hos Frans Henningsen. Min förtjusning öfver prinsessan som tog mig med storm – så naturlig och intagande var hon! Prinsen mycket enkel talte om "min syster i Ryssland" såsom en vanlig dödlig.

  Ryssland Maria Fjodorovna Marie Benoît Constant Coquelin Frants Henningsen Valdemar
 • – Säg Kiki, ifall han ännu är i Hfors. att Mario och Michaela voro hämyckta öfver hans bref och helsningar likaså den gamla köksan, som bara längtar efter "lille Erik" – hon kom i går och sade mig att när Erik kommer "hertil" så väl vi piger være ligesaa glade som vores Herrskap" – Våra vänner här i Kbhvn har för resten för alla fört ut honom som en så briljant dreng t.o.m för prinsessan Marie

  Helsingfors Marie Erik Edelfelt Mario Krohn Michaela Krohn N.N.
 • Farväl då för denna gång – Många tusen varma helsningar härifrån, alla hos Krohns till Eder

  Pietro Krohn Emilie Krohn Mario Krohn Michaela Krohn