Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ångbåtar blommor folkdräkter författare hotell kameror landsbygd resande resor restauranger sällskapsliv storm telegram väderlek

Djursholm tisdag morgon
28/6 92
adress Djursholm, restaurationen
Älskade Mamma,
Det är en händelse som ser
ut som en (ful) tanke att, då
jag nu för första gånger på så
länge skrifver till Mamma,
det då skall bli ett så telegrafiskt
och lakoniskt bref, som under
den värsta Pariser-joro. Och att
då borde jag ju vara lugn och i
ro här på landet. Saken är att
jag stigit sent upp och just nu
fick veta att brefvet skall afgå
kl. 11 för att hinna till Finland
med båten i afton.
Först och främst vill jag tacka
Mamma hjertligt för att Mam-

ma lät flickorna komma
hit och helsa på mig. Det
piggade upp mig obeskrifligt.
Visserligen har Mamma fått sitta
ensam och ha ledsamt i det
fula vädret, men då de nu
äro der med alla berättelserna
så tänker väl Mamma icke mera
på de tråkiga 10 dagarna.
Jag antager, af flickornas
telegram som jag fick kl. 12
således en timme sedan det afsän-
des från Åbo att de stackrar-
na varit dugtigt sjösjuka
Här blåste det friskt på
natten. Måtte bara inte Bertha
ha suttit upp hela natten.
– Jag har det mycket bra

härute – ett stort rum och
vänliga menniskor hvart jag
vänder mig. I Söndags var
jag på middag hos Elin Palme-
Berger numera. Hon tycktes
vara alldeles förtjust öfver
flickornas visit – Hon har trott
nu under 3 år, snart 4, att
vi Haikobor hade något emot
henne, att Hanna förtalat
henne och vi trott derpå etc.
etc. – I går var jag inne
i staden för att får den der
fotografiapparaten af den Sven Scholander
och åt middag i all enslighet
på Hamburger Börs – midt
emot mig sutto Liss Olof Larsson
och hans Gumma båda i full
dalkostym. – I dag kl. 5 skall

jag vara hos Snoilskys med
Osbahr och Ekström – von
Otter har reste till Marstrand i går –
alla dessa detaljer kunna
intressera flickorna.
Jag har rigtigt vältaligt
tackat Rydbergs Snoilskys & Elin
Berger får deras vänlighet mot
flickorna. Hos faster Hermanine
var jag på lördag afton med en
vacker bukett, som jag lemnade
i flickornas namn.
Rydbergs porträtt går mera
långsamt än säkert framåt
Helsa tusenfaldt flickorna och
tante Gadd
Etters och Haiko från
Mammas
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det är en händelse som ser ut som en (ful) tanke att, då jag nu för första gånger på så länge skrifver till Mamma, det då skall bli ett så telegrafiskt och lakoniskt bref, som under den värsta Pariser-joro. Och att då borde jag ju vara lugn och i ro här på landet. Saken är att jag stigit sent upp och just nu fick veta att brefvet skall afgå kl. 11 för att hinna till Finland med båten i afton.

  Finland Paris Alexandra Edelfelt
 • Först och främst vill jag tacka Mamma hjertligt för att Mamma lät flickorna komma hit och helsa på mig. Det piggade upp mig obeskrifligt. Visserligen har Mamma fått sitta ensam och ha ledsamt i det fula vädret, men då de nu äro der med alla berättelserna så tänker väl Mamma icke mera på de tråkiga 10 dagarna.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Jag antager, af flickornas telegram som jag fick kl. 12 således en timme sedan det afsändes från Åbo att de stackrarna varit dugtigt sjösjuka Här blåste det friskt på natten. Måtte bara inte Bertha ha suttit upp hela natten.

  Åbo Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • – Jag har det mycket bra härute – ett stort rum och vänliga menniskor hvart jag vänder mig.

 • I Söndags var jag på middag hos Elin Palme-Berger numera. Hon tycktes vara alldeles förtjust öfver flickornas visit – Hon har trott nu under 3 år, snart 4, att vi Haikobor hade något emot henne, att Hanna förtalat henne och vi trott derpå etc.etc. –

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Hanna von Born Alexandra Edelfelt Elin Augusta Palme
 • I går var jag inne i staden för att får den der fotografiapparaten af den Sven Scholander och åt middag i all enslighet på Hamburger Börs – midt emot mig sutto Liss Olof Larsson och hans Gumma båda i full dalkostym. –

  Hamburger Börs Sven Scholander Liss Olof Larsson Larsson
 • I dag kl. 5 skall jag vara hos Snoilskys med Osbahr och Ekström – von Otter har reste till Marstrand i går – alla dessa detaljer kunna intressera flickorna.

  Marstrand Carl Snoilsky Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Per Ekström (osäker koppling) Ebba Snoilsky Osbahr von Otter
 • Jag har rigtigt vältaligt tackat Rydbergs Snoilskys & Elin Berger får deras vänlighet mot flickorna. Hos faster Hermanine var jag på lördag afton med en vacker bukett, som jag lemnade i flickornas namn.

  Carl Snoilsky Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Viktor Rydberg Hermania Edelfelt Elin Augusta Palme Ebba Snoilsky Susen Emilia Rydberg
 • Rydbergs porträtt går mera långsamt än säkert framåt

  Viktor Rydberg
 • Helsa tusenfaldt flickorna och tante Gadd Etters och Haiko

  Haiko Berta Edelfelt Emilie von Etter Adelaide Gadd Alexandra Edelfelt Emilia (Emilie) von Etter