Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

fotografier herrgårdar hotell kyla musik regn sällskapsliv sång sångare sjukdomar väderlek

Stockholm lördag 16 juli 1892
Älskade Mamma,
Hvad det är ledsamt att Ni skall
ha lika förfärligt väder derhemma som
vi här. Jag har blifvit uppehållen med
porträttet just genom vädret. Medelbart
genom den snufva som jag plågats
af under en vecka (men som nu
är öfver) och omedelbart genom
det miserabla ljuset. I går var
det en slags afsyning af porträttet
i det Snoilskys, Montelius, Sven
Scholander och Wåhlin voro der för
att fotograferas i grupp – Nå,
de tycktes alla tycka om taflan –
Sver Scholander uttryckte sin begejstring
genom omfamningar och utrop.
Jag vet bäst hvad som ännu fattas –
uttryck och ställning äro rätt bra, men

jag måste på 2 dagars arbete i
solsken på fonden och det hela.
Detta porträtt är börjadt i solsken
och det solen som spelar in
är just den "raffinerade finhetens
kodill potens" i taflan.
I går ansåg jag mig böra lemna
sällskapet på Djursholm och
Sven Scholanders sång för ett
löfte jag gifvit Karl Langensköld
Jag kunde ej tala med honom
i telefon och reste i plaskregnet
kl. 8 till Stockholm. När jag kom fann
jag L. färdig att gå och lägga sig. –
Mitt lif går åt att gifva förhastade
löften; sedan vara en slaf af dem
och sist finna att jag plågat mig
onödigt. Det regnade så kl. 11 att
jag gick på Hotel Skandia och låg
der öfver natten. – I onsdags

var jag med Wåhlin och alla herrarne från
Nat. Museum på middag hos häradshöfding Montelius
ute på Vermdön. Signe Törnebladhs pappa
bankfullmäktig och alltid på vippen att bli
minister var med – en herre som ser krånglig
ut – jag kan så väl förstå hur han blängde
argt på pojkarna då han var rektor.
Derute var mycket sång. – två doktorer
sjöngo Valerius, Franzén och Bellman – rätt
lustigt att höra alla gamla bords- och dryckesvisor
"goda gosse" o. a. – samt gluntar. – V. Ryd-
berg sade om Valerius och (Bérangerska skolan)
i förhållande till Bellman att de äro
Sepia teckningar – torra och nyktra med en
liten oläsligt i bakgrunden under det
Bellman målar i fulltonig färgskala.
det var ej illa sagdt? I går hörde
jag från 6 till 8 en massa Bellman
deraf igen flere nya, sjungna af Scholander.
Carl Langensköld sade – ja, nog har

Jag hört Scholander sjunga, men jag kan nu inte
sentera den der Bellman – det var rätt
tänkte jag. –
Jag reser kanske på min födelsedag eller
i värsta fall först om lördag 23. Jag
måste arbeta i sol på taflan.
Ja det är ledsamt att det dragit så länge
ut, men då det varit ett så fasligt väder der-
hemma att jag ändå ej kunnat måla ute tröstar
jag mig.
Helsa flickorna hjertligt, likaså tant
Gadd och Etters.
Får se om jag skall få tag i Gubben
Nordenfalk för att få pengar – han
är ute på sin egendom Löfstad och
dit är det långt.
Farväl. Gud vara med Eder allesam
man –
Mammas Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Hvad det är ledsamt att Ni skall ha lika förfärligt väder derhemma som vi här.

 • Jag har blifvit uppehållen med porträttet just genom vädret. Medelbart genom den snufva som jag plågats af under en vecka (men som nuär öfver) och omedelbart genom det miserabla ljuset. I går var det en slags afsyning af porträttet i det Snoilskys, Montelius, Sven Scholander och Wåhlin voro der för att fotograferas i grupp – Nå, de tycktes alla tycka om taflan – Sven Scholander uttryckte sin begejstring genom omfamningar och utrop. Jag vet bäst hvad som ännu fattas – uttryck och ställning äro rätt bra, men jag måste på 2 dagars arbete i solsken på fonden och det hela. Detta porträtt är börjadt i solsken och det solen som spelar in är just den "raffinerade finhetens kodill potens" i taflan.

  Carl Snoilsky Sven Scholander Oscar Montelius Ebba Snoilsky Karl Wåhlin
 • I går ansåg jag mig böra lemna sällskapet på Djursholm och Sven Scholanders sång för ett löfte jag gifvit Karl Langensköld Jag kunde ej tala med honom i telefon och reste i plaskregnet kl. 8 till Stockholm. När jag kom fann jag L. färdig att gå och lägga sig. – Mitt lif går åt att gifva förhastade löften; sedan vara en slaf af dem och sist finna att jag plågat mig onödigt. Det regnade så kl. 11 att jag gick på Hotel Skandia och låg der öfver natten. –

  Hôtel Skandia Viktor Rydberg Sven Scholander Carl Langenskiöld Susen Emilia Rydberg
 • I onsdags var jag med Wåhlin och alla herrarne från Nat. Museum på middag hos häradshöfding Montelius ute på Vermdön. Signe Törnebladhs pappa bankfullmäktig och alltid på vippen att bli minister var med – en herre som ser krånglig ut – jag kan så väl förstå hur han blängde argt på pojkarna då han var rektor. Derute var mycket sång. – två doktorer sjöngo Valerius, Franzén och Bellman – rätt lustigt att höra alla gamla bords- och dryckesvisor "goda gosse" o. a. – samt gluntar. – V. Rydberg sade om Valerius och (Bérangerska skolan) i förhållande till Bellman att de äro Sepia teckningar – torra och nyktra med en liten oläsligt i bakgrunden under det Bellman målar i fulltonig färgskala. det var ej illa sagdt? I går hörde jag från 6 till 8 en massa Bellman deraf igen flere nya, sjungna af Scholander. Carl Langensköld sade – ja, nog har Jag hört Scholander sjunga, men jag kan nu inte sentera den der Bellman – det var rätt tänkte jag. –

  Värmdö Carl Michael Bellman Viktor Rydberg Sven Scholander Pierre-Jean de Béranger Carl Langenskiöld Frans Mikael Franzén Signe Maria Törnebladh Oscar Augustin Montelius (osäker koppling) Karl Wåhlin Ragnar Törnebladh Johan David Valerius
 • Jag reser kanske på min födelsedag eller i värsta fall först om lördag 23. Jag måste arbeta i sol på taflan. Ja det är ledsamt att det dragit så länge ut, men då det varit ett så fasligt väder derhemma att jag ändå ej kunnat måla ute tröstar jag mig.

 • Får se om jag skall få tag i Gubben Nordenfalk för att få pengar – han är ute på sin egendom Löfstad och dit är det långt.

  Löfstad Johan Nordenfalk
 • Farväl. Gud vara med Eder allesamman –