Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

barn kyla regn sällskapsliv sjukdomar tåg väderlek

Djursholm 19
Älskade Mamma
Depesch: 2 minuter tåget
Stockholm. Tack Annies bref.
omöjligt färdigt porträttet
dag Måste uppskjuta resan
troligen lördag. Grämelse,
leda, förkylning. November-
väder, 12 grader. Omvexlan-
de duggregn och plaskregn.
Urtråkig bjudning Henrik
Palmes lördags. Dito middag
med obekanta Snoilskys i går.
Grefvinnans esprit tänd för-
gäfves. tråkiga, obegripliga
middagsgäster promenad i
regnväder till stranden. Ryd-

bergs porträtt omöjligt slut-
föra innan dagern tillåter
mig se det arbetar i
mörker – kan ej skilja
rödt från grönt i skumrasket.
längtar innerligt härifrån.
hoppas snart få krama pojken
sedan om några dagar Eder
allesamman. Motat gumman
Hermanine som vill komma
från Södertelge för att säga
mig farväl – omöjligt nu
bestämma rendez vous i Stock-
holm. – Laici anse porträttet
bra – ingen annan målare
än Bjorck har sett det –
tusen helsningar till alla från
Mammas Atte.

försök hålla kuraget upp
trots köld, regn, kolera
rabies missväxt och elände!

Oläsligt

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Depesch: 2 minuter tåget Stockholm.

 • Tack Annies bref.

  Alexandra Edelfelt
 • omöjligt färdigt porträttet dag Måste uppskjuta resan troligen lördag. Grämelse, leda, förkylning.

 • Novemberväder, 12 grader. Omvexlande duggregn och plaskregn.

 • Urtråkig bjudning Henrik Palmes lördags. Dito middag med obekanta Snoilskys i går. Grefvinnans esprit tänd förgäfves. tråkiga, obegripliga middagsgäster promenad i regnväder till stranden.

  Carl Snoilsky Henrik Palme Anna Lavonius Ebba Snoilsky
 • Rydbergs porträtt omöjligt slutföra innan dagern tillåter mig se det arbetar i mörker – kan ej skilja rödt från grönt i skumrasket.

  Viktor Rydberg
 • längtar innerligt härifrån.

 • hoppas snart få krama pojken sedan om några dagar Eder allesamman.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt
 • Motat gumman Hermanine som vill komma från Södertelge för att säga mig farväl – omöjligt nu bestämma rendez vous i Stockholm. –

  Stockholm Södertälje Hermania Edelfelt
 • Laici anse porträttet bra – ingen annan målare än Bjorck har sett det –

  Oscar Björck Laici
 • tusen helsningar till alla

 • försök hålla kuraget upp trots köld, regn, kolera rabies missväxt och elände!