Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

adresser (kommunikation) diplomater eskimåer födelsedagar kläder konfekt museer resande resor ryssar sjukdomar tåg väderlek

Berlin 4 mars 1899 lördag
Hôtel du Nord
Älskade Mamma,
Det var då en rigtigt kär helsning
från hemmet jag fick i Mammas brefkort.
Tusen tack för att Mamma skref och
så bra Mamma skrifver sedan. Jag
ser genom dessa raka och prydliga rader
att Mamma verkligen är på god
bättringsväg, och detta medvetande,
jemte vårvädret och solskenet här, har
gjort att jag varit glittrande glad hela
dagen. Från Pburg togo vi Sleeping, och
hade det briljant till Eydtkuknen. Det
finns numera 2dra klussens sofkupéer som
äro magnifika. Vid tyska gränsen började
besvärligheterna. Först koleraundersökning
gen, som för oss, som kommo från Fin-
land gick temmeligen lätt, men som
var högst bråkig för öfriga ryssar –

alla deras saker togs ut, kastades huller
om buller i karboldränkta kärl och
öfversprutades ytterligare med karbol
af ett tiotal gummor med karbol i
vanliga sifoner, ett garde som då det
tyst och militariskt stäldes upp i ett led
efter
väl
förrättadt värv såg ytterst komiskt
ut. Emellertid fingo vi med Nordenskiöld
stå ungefär en timme i ett skildt uppförd
tält för att vänta på vår tur. Man nöjde
sig bara med att desinfektena våra saker
utanpå. – Och så sutto vi 4
(vi och två tyskar)
i en kupé till
Berlin – Sparre sof men jag fick ej sträcka
ut mig och kunde derför ej få en blund
i mina ögon. – Här är fullständig vår
eller rättare sagdt, sydländsk vinter, ty
kyligt är det i skuggan, fastän det ej
finns tecken till snö mera och menniskorna
gå omkring i vårkläder. Nordenskiöld har

bjudit oss på frukost i morgon. Jag
har talt med honom om Stockholmsresan,
och fastän han alltjemnt varit tillsammans
med Rydberg och Nordenfalk, har han ej hört
dem "puttra" en enda gång. Han ber mig
visserligen komma med för att få ressällskap
men de der kolerahistorierna gjorde att
jag beslöt mig för att först resa till
Paris. Det blir kanske så konstigt att
resa i maj fram och tillbaka, att jag
nu tar det säkra för det oräkra, nu
reser till Paris, via München och försöker
att vara på återväg igen den 30de maj.
I afton skola vi sammanträffa med
Sparres en kusin, en Anckarsvärd, som är
här vid legationen. Nordenskiöld vill gå med
oss på tafvelsamlingen i morgon och har
i gengäld gifvit oss anvisningar på mycket
inteesanta eskimåsaker o. d. i Volkerkunde

museum. I dag är N. på stor middag hos
någon magnat. Hela e. m har jag prome-
nerat i Thiergarten och njutit att gå
på torr mark utan galoscher, lukta jord.
och gräslukt.
Sparre är en mycket bra reskamrat,
med om allt och på godt humör – med stolt-
het har jag konstaterat att jag
han
ändå blir
fortare trött än jag, trots hans träning i
ryska karelen. Nordenskiöld sjunger alltjemnt
fr. Evas lof: det är en sådan präktig flicka
det är slutrefrängen. I morgon skall jag söka
upp Liebermann och Koepping samt gå på
museet. Om måndag resa vi troligen
förlåt det har sammanrafsade brefvet,
gratulera Bertha till hennes födelsedag
och helsa Ellan och pojken tusenfaldt – i
morgon skrifver jag till henne
Gud ske lof för att ni äro friska eller
åtminstone friskare – måtte det nu gå bättre
och bättre. Tusen helsningar till alla genom
Mammas Atte.
P. S. fick Bertha konfekten? – Skrif Avenue de
Villiers 147

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det var då en rigtigt kär helsning från hemmet jag fick i Mammas brefkort. Tusen tack för att Mamma skref och så bra Mamma skrifver sedan. Jag ser genom dessa raka och prydliga rader att Mamma verkligen är på god bättringsväg, och detta medvetande, jemte vårvädret och solskenet här, har gjort att jag varit glittrande glad hela dagen.

  Alexandra Edelfelt
 • Från Pburg togo vi Sleeping, och hade det briljant till Eydtkuknen. Det finns numera 2dra klussens sofkupéer som äro magnifika. Vid tyska gramen började besvärligheterna. Först koleraundersökninggen, som för oss, som kommo från Finland gick temmeligen lätt, men som var högst bråkig för öfriga ryssar – alla deras saker togs ut, kastades huller om buller i karboldränkta kärl och öfversprutades ytterligare med karbol af ett tiotal gummor med karbol i vanliga sifoner, ett garde som då det tyst och militariskt stäldes upp i ett led efter väl förrättadt värv såg ytterst komiskt ut. Emellertid fingo vi med Nordenskiöld stå ungefär en timme i ett skildt uppförd tält för att vänta på vår tur. Man nöjde sig bara med att desinfektena våra saker utanpå. – Och så sutto vi 4 (vi och två tyskar) i en kupé till Berlin – Sparre sof men jag fick ej sträcka ut mig och kunde derför ej få en blund i mina ögon. –

  Sankt Petersburg Eydtkuhnen / Tjernysjevskoje Adolf Erik Nordenskiöld Louis Sparre
 • Här är fullständig vår eller rättare sagdt, sydländsk vinter, ty kyligt är det i skuggan, fastän det ej finns tecken till snö mera och menniskorna gå omkring i vårkläder.

 • Nordenskiöld har bjudit oss på frukost i morgon. Jag har talt med honom om Stockholmsresan, och fastän han alltjemnt varit tillsammans med Rydberg och Nordenfalk, har han ej hört dem "puttra" en enda gång. Han ber mig visserligen komma med för att få ressällskap men de der kolerahistorierna gjorde att jag beslöt mig för att först resa till Paris. Det blir kanske så konstigt att resa i maj fram och tillbaka, att jag nu tar det säkra för det oräkra, nu reser till Paris, via München och försöker att vara på återväg igen den 30de maj.

  Paris Stockholm München Adolf Erik Nordenskiöld Viktor Rydberg Johan Nordenfalk
 • I afton skola vi sammanträffa med Sparres en kusin, en Anckarsvärd, som är här vid legationen.

  Louis Sparre Anckarsvärd
 • Nordenskiöld vill gå med oss på tafvelsamlingen i morgon och har i gengäld gifvit oss anvisningar på mycket inteesanta eskimåsaker o. d. i Volkerkunde museum.

  Altes Museum / Gamla museet Volkerkunde Museum Adolf Erik Nordenskiöld Louis Sparre
 • I dag är N. på stor middag hos någon magnat.

  Adolf Erik Nordenskiöld
 • Hela e. m har jag promenerat i Thiergarten och njutit att gå på torr mark utan galoscher, lukta jord. och gräslukt.

  Tiergarten
 • Sparre är en mycket bra reskamrat, med om allt och på godt humör – med stolthet har jag konstaterat att jag han ändå blir fortare trött än jag, trots hans träning i ryska karelen.

  Ryska Karelen Louis Sparre
 • Nordenskiöld sjunger alltjemnt fr. Evas lof: det är en sådan präktig flicka det är slutrefrängen.

  Eva Mannerheim-Sparre Adolf Erik Nordenskiöld
 • I morgon skall jag söka upp Liebermann och Koepping samt gå på museet.

  Altes Museum / Gamla museet Max Liebermann Koepping
 • Om måndag resa vi troligen

  Louis Sparre
 • förlåt det har sammanrafsade brefvet, gratulera Bertha till hennes födelsedag och helsa Ellan och pojken tusenfaldt – i morgon skrifver jag till henne Gud ske lof för att ni äro friska eller åtminstone friskare – måtte det nu gå bättre och bättre. Tusen helsningar till alla

  Berta Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • P. S. fick Bertha konfekten? – Skrif Avenue de Villiers 147

  Berta Edelfelt