Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

ateljéer bibliotek fotografier illustration militärer (personer) modeller (yrken) musik operahus sång sångerskor sjukdomar spårvagnar spiritism väderlek vind

Paris, måndag 20 mars 93
Älskade Mamma,
Tack för det långa och trefliga brefvet jag
fick förrgår. – Jag kan icks nog förarga
mig öfver att flickorna icke hjelpa
Mamma med att skrifva – ty Mamma
var verkligen trött vid slutet af brefvet
och handstilen blef till sist ganska
knagglig. Nu ber jag Mamma rigtigt
allvarligt att ej trötta sig – Skrif bara
några rader för att säga att Mamma mår
bra, och låt flickorna taga den
berättade delen om hand. Var bara
försigtig nu vid vårtiden – rigtigt för-
sigtig, lofvar Mamma det.
Nu har jag modeller till hela nästa
vecka för altartaflan och kan således
säga att jag är i arbetet igen Dagnan
var här i går och såg mina taflor.
Han tycktes tycka om dem och
menade att jag skulle få en god ut-
ställning. Paraske
den stirrande
tyckte han mycket
om, likaså snölandskapet – Strykerskor
na som färg – men annette ansåg han
vara litet för mycket karrikatyr. Björ-

neborgarne, som jag också har här
anslå mycket. Dagnan tyckte rigtigt
om de två Pojkarne – mindre om
truppen bakom. I allmänhet har
jag sällan sett honom så nöjd som
nu. Får se hvad andra komma att
säga. från Stockholm (Wåhlin) har
jag fått bref med anhållan att så
fört som möjligt skicka Björneborgarne
dit. Nordenfalk hade skämtande
sagt till Wåhlin. "Skrif till Edelfelt
att vi gerna förlåter honom hans
osynlighet bara vi få hans trumslagare
I går var jag på middag hos
Mme Artôt. Gumman och jag ha
sympathi för hvarandra, det käns
i luften, och ändå har jag aldrig
hört henne sjunga. Men hon är en
artist "jusqu'aux boute des doigts" och
för resten mycket munter och glad. –
Det höll på att bli rigtigt roligt
der – der sjöngs mycket – en ung
spanska 17 år söt och herrligt röst
tog guitarren och började sjunga
malagueñas och Sevillassas, fröken

Törneblad sjöng litet och så sjöng hela
sällskapet (7 à 8 unga sångerskor
Mme Artôt och 4 unga herrar – några
spanska körer, allt med guitarraccom-
pagnement – så började de unga flickor-
na dansa "spanska" som lössläppta
fålar – men då slog spiritismens
demon i dem och från 11 till 2
höllo de på med sina andar. Shakes-
peare bl. a. var uttråkig, så att
jag misstänker att det ändå intet var
han sjelf – så föll en herre, en spanjor,
i somnambuliskt tillstånd och sade
förestående ting i örat på alla damerna
med den påföljd att den lilla spanskan
började stortjuta – märkvärdigt att
de trodde på allt detta fullt och fast.
Så klättrade sömngångaren på stolsryggen
och rusade genom rummen – alla
nästan mörka, så sade han igen något
i örat på någon – alla damerna voro
mycket uppbyggda, och jag tyckte att
det blef uttråkigt! Fröken Törneblad
har stor prestige inom spiritistiska
verlden för att hon och Gaillard, operans
direktör sett en apparition på samma
minut. Deras beskrifningar äro dock
litet sväfvande. – Jag tycker det

är bra synd med de stackars andarne
Skakespeare, Göthe och sådana der – som
engång varit så kloka och spirituella,
och nu går omkring hvarenda afton
på Spiritistiska seancer och skrifva dum-
eller åtminstone plattheter. Mme Artôt
är ytterst öfvertygad om allt det der.
– Hon har två döttrar 19 o 17 år – den
äldre mycket ful och den andra så ovanligt
söt att jag sällan sett något sötare. pigg,
fiffig, och ett utseende som man aldrig glömmer,
med håret à la Darmstadt och de vida
puffärmarne ser hon ut som någon af tjuser-
skorna från 40 talet – en belgisk kusin har
nyligen målat ett medelmåttigt porträtt
af henne – det är rysligt skada, ty af
det hufvudet kunde man göra
något ypperligt. Hon liknar
fadren, Padilla, fastän han
också är ful. Gumman Artôt
Padilla är icke någon skönhet
som Mamma nog vet. Fröken
Signe Törnblad har skildrat
Haiko såsom ett musikens
förlofvade land, och Mme
Artôt har de högsta tanker
om Mammas och Berthas
musikaliskhet. Jag talade
om för Mme A. att Mamma
sagt sig aldrig ha hört
något bättre, och hon bad
mig specielt helsa Mamma
och tacka derför.

förhållandet mellan Mme Artôt och Signe T.
är det bästa – fr. T. är glad och förhoppinings
full och säga att hon är så lycklig nu
som aldrig förr, då hon fått ett mål
att lefva för och vändt dans och
kurtis ryggen. Hon skall ha gjort stora
framsteg (i går sjöng hon ej mycket ty
hon var hes) och skall debutera vid någon
badort i vår för att i höst möjligen sjunga
på Opera Comique.
Vädret har varit rysligt kallt och blåsigt
de sista dagarna – ändtligen har jag
fått hem kitt för att stoppa igen
de stora springorna på mina fönster – Det
har varit ett drag utan like. –
Anna Ehrnrooth har jag sökt förgäfves en
gång och skall, då jag ändå har
språng i afton söka henne igen.
Sofie Perrot har jag träffat – hon är
sig lik munter i alla lifvets skiften
I allmänhet frapperas man här af
menniskornas hurtighet – le courage –
detta vackra oöfversättliga ord – mod,
lefnadslust, flit, ihärdighet – när
man kommer från Germaniska länder.
Panama har visserligen nedstämt
Parisare, men man talar ändå mycket
mindre derom än man tror utomlands.
Jag fick i dag bref från Audibert som

tackar mig för fotografierna
ber helsa Mamma och säger att han
snart kommer upp till Paris för
att göra min bekantskap – isynnerhet
som han, som han tror, blir utnämnd
till kapten i Tunis i april.
– termometern stiger – det är 10 grader i
skuggan nu, sol och mycket gladt
lif derute – folk som fara ut till Boulogner
skogen, spårvagnar och lass. Jag njuter
obeskrifligt af min goda atelier – så
ljus, så vacker utsigt – allt vore idealt
om jag bara intet vore så långt från
Er – men jag hoppas att Gud håller sin
hand öfver Er – jag sjelf är mycket
förnöjd och vaggar in mig i illusionen
att jag numera skall måla bara
mästerverk – det är roligt att se att
de inte tycka att jag är förlegad eller
gör skräp – Jag går nu till Baude,
Dagnan håller på att måla hans fru. –
Han är mycket förargad på the professional
Beauty, Lady Gray, som ofta låter honom
vänta dagatal. Sargent är sysselsatt
med en stor dekoration för biblioteket i Chicago
för hvilken han får 200,000 frcs, (tvåhundrat
Farväl helsa alla och försök att bli
rigtigt rask och frisk, – Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Tack för det långa och trefliga brefvet jag fick förrgår. – Jag kan icks nog förargamig öfver att flickorna icke hjelpa Mamma med att skrifva – ty Mamma var verkligen trött vid slutet af brefvet och handstilen blef till sist ganska knagglig. Nu ber jag Mamma rigtigt allvarligt att ej trötta sig – Skrif bara några rader för att säga att Mamma mår bra, och låt flickorna taga den berättade delen om hand. Var bara försigtig nu vid vårtiden – rigtigt försigtig, lofvar Mamma det.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt
 • Dagnan var här i går och såg mina taflor. Han tycktes tycka om dem och menade att jag skulle få en god utställning. Paraske den stirrande tyckte han mycket om, likaså snölandskapet – Strykerskorna som färg – men annette ansåg han vara litet för mycket karrikatyr. Björneborgarne, som jag också har här anslå mycket. Dagnan tyckte rigtigt om de två Pojkarne – mindre om truppen bakom. I allmänhet har jag sällan sett honom så nöjd som nu. Får se hvad andra komma att säga.

  Pascal Dagnan-Bouveret
 • från Stockholm (Wåhlin) har jag fått bref med anhållan att så fört som möjligt skicka Björneborgarne dit. Nordenfalk hade skämtande sagt till Wåhlin. "Skrif till Edelfelt att vi gerna förlåter honom hans osynlighet bara vi få hans trumslagare

  Stockholm Karl Wåhlin Johan Nordenfalk
 • I går var jag på middag hos Mme Artôt. Gumman och jag ha sympathi för hvarandra, det käns i luften, och ändå har jag aldrig hört henne sjunga. Men hon är en artist "jusqu'aux boute des doigts" och för resten mycket munter och glad. – Det höll på att bli rigtigt roligt der – der sjöngs mycket – en ung spanska 17 år söt och herrligt röst tog guitarren och började sjunga malagueñas och Sevillassas, frökenTörneblad sjöng litet och så sjöng hela sällskapet (7 à 8 unga sångerskor Mme Artôt och 4 unga herrar – några spanska körer, allt med guitarraccompagnement – så började de unga flickorna dansa "spanska" som lössläppta fålar – men då slog spiritismens demon i dem och från 11 till 2 höllo de på med sina andar. Shakespeare bl. a. var uttråkig, så att jag misstänker att det ändå intet var han sjelf – så föll en herre, en spanjor, i somnambuliskt tillstånd och sade förestående ting i örat på alla damerna med den påföljd att den lilla spanskan började stortjuta – märkvärdigt att de trodde på allt detta fullt och fast. Så klättrade sömngångaren på stolsryggen och rusade genom rummen – alla nästan mörka, så sade han igen något i örat på någon – alla damerna voro mycket uppbyggda, och jag tyckte att det blef uttråkigt!

  Désirée Artôt William Shakespeare Signe Maria Törnebladh
 • Fröken Törneblad har stor prestige inom spiritistiska verlden för att hon och Gaillard, operans direktör sett en apparition på samma minut. Deras beskrifningar äro dock litet sväfvande. – Jag tycker det är bra synd med de stackars andarne Skakespeare, Göthe och sådana der – som engång varit så kloka och spirituella, och nu går omkring hvarenda afton på Spiritistiska seancer och skrifva dum- eller åtminstone plattheter. Mme Artôt är ytterst öfvertygad om allt det der. –

  Operan i Paris Désirée Artôt William Shakespeare Johann Wolfgang von Goethe Signe Maria Törnebladh Gaillard
 • Hon har två döttrar 19 o 17 år – den äldre mycket ful och den andra så ovanligt söt att jag sällan sett något sötare. pigg, fiffig, och ett utseende som man aldrig glömmer, med håret à la Darmstadt och de vida puffärmarne ser hon ut som någon af tjuserskorna från 40 talet – en belgisk kusin har nyligen målat ett medelmåttigt porträtt af henne – det är rysligt skada, ty af det hufvudet kunde man göra något ypperligt. Hon liknar fadren, Padilla, fastän han också är ful. Gumman Artôt Padilla är icke någon skönhet som Mamma nog vet.

  Alexandra Edelfelt Désirée Artôt Dolores Artôt de Padilla Mariano Padilla y Ramos Artôt de Padilla
 • Fröken Signe Törnblad har skildrat Haiko såsom ett musikens förlofvade land, och Mme Artôt har de högsta tanker om Mammas och Berthas musikaliskhet. Jag talade om för Mme A. att Mamma sagt sig aldrig ha hört något bättre, och hon bad mig specielt helsa Mamma och tacka derför.

  Haiko Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Désirée Artôt Signe Maria Törnebladh
 • förhållandet mellan Mme Artôt och Signe T. är det bästa – fr. T. är glad och förhoppinings full och säga att hon är så lycklig nu som aldrig förr, då hon fått ett mål att lefva för och vändt dans och kurtis ryggen. Hon skall ha gjort stora framsteg (i går sjöng hon ej mycket ty hon var hes) och skall debutera vid någon badort i vår för att i höst möjligen sjunga på Opera Comique.

  Opéra-Comique Désirée Artôt Signe Maria Törnebladh
 • Vädret har varit rysligt kallt och blåsigt de sista dagarna – ändtligen har jag fått hem kitt för att stoppa igen de stora springorna på mina fönster – Det har varit ett drag utan like. –

 • Anna Ehrnrooth har jag sökt förgäfves en gång och skall, då jag ändå har språng i afton söka henne igen.

  Anna Ehrnrooth
 • Sofie Perrot har jag träffat – hon är sig lik munter i alla lifvets skiften I allmänhet frapperas man här af menniskornas hurtighet – le courage – detta vackra oöfversättliga ord – mod, lefnadslust, flit, ihärdighet – när man kommer från Germaniska länder. Panama har visserligen nedstämt Parisare, men man talar ändå mycket mindre derom än man tror utomlands.

  Panama Sophie Perrot
 • Jag fick i dag bref från Audibert som tackar mig för fotografierna ber helsa Mamma och säger att han snart kommer upp till Paris för att göra min bekantskap – isynnerhet som han, som han tror, blir utnämnd till kapten i Tunis i april.

  Tunis Alexandra Edelfelt Audibert
 • – termometern stiger – det är 10 grader i skuggan nu, sol och mycket gladt lif derute – folk som fara ut till Boulogner skogen, spårvagnar och lass. Jag njuter obeskrifligt af min goda atelier – så ljus, så vacker utsigt – allt vore idealt om jag bara intet vore så långt från Er – men jag hoppas att Gud håller sin hand öfver Er – jag sjelf är mycket förnöjd och vaggar in mig i illusionen att jag numera skall måla bara mästerverk – det är roligt att se att de inte tycka att jag är förlegad eller gör skräp –

  Bois de Boulogne
 • Jag går nu till Baude, Dagnan håller på att måla hans fru. – Han är mycket förargad på the professional Beauty, Lady Gray, som ofta låter honom vänta dagatal.

  Charles Baude Pascal Dagnan-Bouveret Baude Gray
 • Sargent är sysselsatt med en stor dekoration för biblioteket i Chicago för hvilken han får 200,000 frcs, (tvåhundrat

  Chicago John Singer Sargent
 • Farväl helsa alla och försök att bli rigtigt rask och frisk,