Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap ateljéer beställningar brev döden ekonomi engelsmän finländare födelsedagar fransmän Gud hederstecken hem herrgårdar karaktärsdrag kläder konst konstkritik kritik kvinnor landsbygd modeller (yrken) personlighet sällskapsliv sommar temperatur tyskar utmärkelsetecken utställningar väderlek vänner världsutställningar

Paris den 13, sedan den 15 Juli!
Älskade Mamma
Hvarje bref från Mamma kommer nu förtiden mitt
blod att svalla – Hvarföre skall jag af ett oblidt öde
hållas här, då jag så gerna ville förkorta tiden för Mamma,
ville hvila ut andligen och lekamligen? Men det låter
sig nu ej göra. Min hemresa är helt och hållit en
question d'a gent" Jag räknar allt fortfarande på
Heimburger. Han har ej förstått min första invit,
och jag skall i morgon ytterligare skrifva till kom-
men om han nu ej har eller vill ge pengar!
ännu vänta, vänta på någon rigtigt böndtur
får t.
igen. Emellertid gör detta, att jag med bästa vilja
komma hem förrän i August. Taflan är
ej kan
påbörjad. Jag har under veckan gjort studier dertill
i Schauf. – Men jag tröstar mig med att man
aldrig väntar för länge, då man väntar på något
godt, och Mamma kan lita på att jag, lika
mycket som Mamma längtar efter ett snart åter
seende. – Strunt i, jag stannar så mycket längre
derhemma, det är hela saken. –
Emellertid är sommaren tack vara Expositioner,
Krohn, de många bekanta från Finland, alls ej olida
ej här. Vädret har varit utmärkt – hvarken
för varmt eller för kallt. Om dagarne har jag
varit ute i feeaux och Fonteney aux Roles
och arbetat i en makalöst vacker dal med
stora präktiga kastanträd, och om aftnarne har jag
kommit in till staden igen. Mille och Berndtson
ha varit der ute med mig 2 ggr. – Jag har gjort
en studie af modellen (densamma som satt för
spanskan och Berndtson, men Krohn vill att jag
skall andra Bs ställning, som han tycker icke
vara originel eller funnen. – Ja, ämnet är
ju icke något särdeles lifligt, allt beror på
huru det görs – men jag föreställer mig att
det kan bli bra. – Ack hvad det är vackert
derute. Jag kan ej neka till att jag ej tycker
om den franska naturen och föredrar den fram

vår. De stora träden, den intensiva grönskan
och det bördiga, rika utseendet behaga mig mycke
och så lämpar den sig mera för målning att
var. Det är lättare har att finna ett litet
stycke, färdigt komposeradt, än hemma, der
man afta har ytterst svårt att passa in
ett tändskap inom ramen af en tafla,
I öfvermorgon får jag ut igen. I onsdag kom-
ma Berndtson och modellen det – och så fortsa
jag har i min atelier under de återstående
dagarne af veckan.
Krohn är en ypperlig kritiker – jag skulle, om
vore en stor målare anställa honom som hof-
kritiker. Han är sköningslös, men fullkomligt
opastisk och har ett känsligt, fint artistiskt sinne
som få. – I dag har jag varit ute på utställan
gen och ätit med Krohn och Schou. Det blir allt
mycket dyrt detta utställningslif, ty alla priser
äro stegrade, och ett mål mot kostar dubbelt
mot hvad man betalar under vanliga förhållar
den – allt annat i proportion.
På utställningen blir jag allt mer och mer betagen
i engelska måleriet. Detta fina, dertinguerade
hyggliga i den engelska konsten tilltalar mig ofantligt
Hvad bryr sig mig om det är hur eller mindre bra
färgen, t. ex. blott att det talar till mig.
Der finnes teckningar och aqvareter framför hvil-
har jag står drömmande långa stunder – de
flytta oss in i en ny verld och gravera sig
outplånligt i minnet – ryskarne apa frans-
mannen, det är tydligt, så alla nationer, utan
engelsmännen, göra så, skilnaden är blott att
de icke ha fransmännens säkra teckning och
goda studier. – Men allt, nästan allt af
den franska skolan, som han hänföras under
rnkriken "le grand art" finner jag nu odräglig
falskt, kompost, kallt. – Det är så roligt

hän
u
tans
litet
der
a
en
bor
träl
at
och
att bakom färgen och skickligheten finna ett
ga som ser
hjerta som här ett oförderfvadt.
och uppfattar. Detta saknar jag i dessa eviga
Cabanelska och Bouguerianska taflor – hvad
de menniskorna äro för ena skojare och pösörer
i bottnen – ingen känsla, intet hjerta – blott
ett visst savoir faire som slår blå dunster
i ögonen på halfartister och borgare. – De verkligt
store i den franska skolan: Meissonier, Lan-
rens, Delaunay, Gerôm och så många andra,
beundrar jag nu snartar mera än förr – men
de som vilja representera det storslagna målerien
ärt mig så odrägliga som möjligt.
I går var jag hos Madame Jacquinot. Paulin
är i "le Vesenet" en by såra St Germain, der
hon bor hos Mme (s svägerska Mme Perrot, mor
till Henri Perrot. –
Densamma Jules Comte som skrifvit om min
Blanca, har nu i vanliga, berömmande ordalag
talat om min Carl IX och säger att den har en
légitime succès. – Med allt detta sitter
jag nu har park eller så godt som pank, då
jag ej kan köpa mig kläder, betala några skräp
skulder och resa hem. – Jag har arbetat på
den farvetegning" som Herschsprung ville ha
af Blanca, men ovan som jag är vid aqvareller
blir det en förfärligt möja af
I nästan vecka flyttar Krohn upp till Ross
atelier, Bd Cliche. Han ville ej ta men, eme-
dan han trodde, att det skulle bli för varmt
att sofva här i augusti och september. Hittill
har det då ej varit det, och jag har nog min-
sam öfvertalat honom, men han har sett
hufvud för sig.
Ack hvad det roar mig att Mamma
i sitt bref ber mig be rad af Krohn om kapp-
säckar o.d., emedan han är praktisk karl!!

Jo, jag tackar jag – Jag har nästan pretention
på att vara mera praktisk än han. – Han
har smak, omdöme och ovanliga kunskaper
och är således obetalbar som rådgifvare, äfven
vid ett tillfälle som verldsutställningen, men
praktisk – nej.
I dag om en vecka fyller jag 24 år! – Hvad
blir gammal. Det värsta är att jag ständigt
jag
tror mig vara 20 år. Tänk om ett är passerar
lingen, och är fullkomligt giftasvuxen. Och
Tå blir jag snart gammal – nej det är förtvif
hvad den tiden går. Nog skulle jag gerna ha
kunna haft en belöning på Salongen innan
jag fyller 24 år – det hade varit i sin ordning
men denna gång ville ödet det annorlunda
Jag känner mig alltid ung då jag är friskt och
nu känner jag mig frisk och stark, Gud vara lof
huru annorlunda är det ej mot i fjol, då följde
na af tyfus och Ellens död lagt en sourdin på mig
ungdomsglädje och mitt mod.
Mamma har nu en gammal karl till son, en
lång rakel med 24 år på nacken – ack om Mamma
äfven hade en duglig, energisk, arbetsam son, som
kunde göra Mamma glädje och förtjena pengar! –
Hvad det är förargligt att Mamma nu skall
sitta der ensam på Hendhår. Hvad i all verlds
hindrade tante Gadd att stanna der hela sommare
Mamma har på länge ej salt om Morbror Gusta
Hur är det med honom nu.
Helsa hjertligt småflickorna, Tajta, Mari, Boe
herrskapet och alla andra bekanta
Hvilken är Mammas handsknummer 6 12 eller 6?
Tusen kyssar till Mamma och systrarne
från
Atte

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Alexandra Edelfelts brev väcker hemlängtan hos Edelfelt; hans hemresa är helt beroende av om han får in pengar; Heimbürger förstod inte hans första invit, Edelfelt skall skriva på nytt och fråga om möjligheten till ett förskott; i annat fall får han vänta på riktigt bondtur igen; han kommer hem tidigast i augusti.

  Alexandra Edelfelt Carl Heimbürger
 • Edelfelt har påbörjat tavlan, under veckan har han gjort studier i Sceaux.

  Sceaux
 • Edelfelt tröstar sig med att om man väntar på något gott väntar man aldrig för länge; Alexandra Edelfelt kan vara säker att han längtar lika mycket som hon på att ses.

  Alexandra Edelfelt
 • Tack vare expositionen [världsutställningen], Pietro Krohn och de många bekanta från Finland är sommaren inte olidlig; vädret har varit utmärkt, inte för varmt och inte för kallt.

  Finland Pietro Krohn
 • Edelfelt har varit ute i Sceaux och Fontenay aux Roses och arbetat i en makalöst vacker dal med stora präktiga kastanjträd; Mille (Emil) Cedercreutz och Gunnar Berndtson har varit med honom två gånger; Edelfelt har gjort en studie av Berndtson och modellen (densamma som satt för spanskan); Pietro Krohn vill ändra Berndtsons ställning på tavlan.

  Sceaux Fontenay-aux-Roses Pietro Krohn Gunnar Berndtson Emil Cedercreutz Antonia Bonjean
 • Edelfelt föredrar den franska naturen framför den finländska; de stora träden, den intensiva grönskan och det bördiga, rika utseendet lämpar sig bättre för målning, det är mera färdigt komponerat än hemma.

 • I övermorgon åker Edelfelt ut igen; på onsdag kommer Gunnar Berndtson och modellen; Edelfelt fortsätter i sin ateljé resten av veckan.

  Gunnar Berndtson Antonia Bonjean
 • Pietro Krohn är en ypperlig kritiker; han är skoningslös, men fullkomligt opartisk och har ett känsligt, fint artistiskt sinne.

  Pietro Krohn
 • Edelfelt har varit på världsutställningen och ätit med Pietro Krohn och Schou.

  Pietro Krohn Schou
 • Utställningslivet blir mycket dyrt, då priserna är högre än vanligt.

 • Edelfelt blir mer och mer betagen i det engelska måleriet.

 • Tyskarna apar fransmännen, det gör alla utom engelsmännen; skillnaden är bara att de övriga inte har fransmännens säkra teckning och goda studier.

 • Nästan allt av den franska skolan som kallas "le grand art" [stor konst] finner Edelfelt nu odrägligt falskt, pompöst och kallt; i de Cabanelska och Bouguereauska tavlorna saknar han ett hjärta som slår och ett ofördärvat öga som ser och uppfattar; han beundrar mer än förr de verkligt stora i den franska skolan, Ernest Meissonier, Jean Paul Laurens, Louis Delaunay och Jean-Léon Gérôme.

  Louis Delaunay Jean-Léon Gérôme Jean Paul Laurens Ernest Meissonier Alexandre Cabanel William Bouguereau
 • Föregående dag var Edelfelt hos Madame Jacquinot; Pauline Ahlberg är i le Vesinet, en by nära St Germain, där hon bor hos Madame Jacquinots svägerska Madame Perrot, mor till Henri Perrot.

  Saint-Germain-en-Laye Le Vésinet Pauline Ahlberg Jacquinot Henri Perrot Perrot
 • Jules Comte som tidigare skrivit vänligt om Blanca har nu också i berömmande ordalag talat om Carl IX.

  Karl IX Jules Comte Blanka
 • Edelfelt sitter ändå så gott som pank; han kan inte köpa kläder, betala skulder eller resa hem.

 • Edelfelt har arbetat på den "farvtegning" [färgteckning] av Blanca, som Heinrich Hirschsprung ville ha; Edelfelt är ovan med akvarellmålning och det blir en förfärlig smörja.

  Heinrich Hirschsprung Pauline Hirschsprung Blanka
 • Följande veckar flyttar Pietro Krohn till Christian Meyer Ross ateljé; Krohn ville inte ta Edelfelts ateljé då han trodde det skulle bli för varmt att sova där i augusti och september.

  Pietro Krohn Christian Meyer Ross
 • Det roar Edelfelt att Alexandra Edelfelt skrivit att Pietro Krohn är en praktisk karl då hon uppmanat Edelfelt att be honom om råd med en kappsäck; Krohn har smak, omdöme och ovanliga kunskaper, men han är inte praktisk.

  Alexandra Edelfelt Pietro Krohn
 • Edelfelt fyller 24 år om en vecka; nästa år passerar han linjen och är fullkomligt giftasvuxen; han skulle gärna ha haft en belöning på Salongen före han fyllde 24 år, men ödet ville annorlunda.

 • Edelfelt känner sig ung då han är frisk, vilket han Gud ske lov är nu; det är annorlunda mot föregående år då följderna av tyfus och Ellen Edelfelts död lade sordin på hans ungdomsglädje och mod.

  Ellen Edelfelt
 • Alexandra Edelfelt ha nu en lång räkel med 24 år på nacken till son; Edelfelt hoppas att hon även hade en duglig, energisk och arbetsam son, som kunde vara Mamma till glädje och förtjäna pengar.

  Alexandra Edelfelt
 • Det är förargligt att Alexandra Edelfelt skall sitta ensam på Hindhår; varför stannade tante Adèle Gadd inte där hela sommaren?

  Hindhår gård Alexandra Edelfelt Adelaide Gadd
 • Alexandra Edelfelt har inte nämnt Morbror Gustaf Brandt på länge.

  Alexandra Edelfelt Gustaf Brandt
 • Edelfelt hälsar till småflickorna, Tajta (Fredrika Snygg), Mari och Boesällskapet.

  Boe Berta Edelfelt Vivica af Björksten Alexandra Edelfelt Fredrika Snygg Fanny af Björksten Mari / Marie
 • Edelfelt undrar vilken handskstorlek Alexandra Edelfelt har.

  Alexandra Edelfelt