Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

barn franska läkare musik sällskapsliv sång sångerskor sjukdomar sjukhus spanjorer språk teater tjänstefolk utställningar

Paris 14 april 1893
Älskade Mamma
Det ser ut, efter Ellans sista bref, som
om hon verkligen skulle ha beslutat
sig för isoleringskuren. Måtte denna
barbariska afspärrning tjena till
något! Jag hyser visa dubier
och kan ej begripa att det ytterst
lugna och beqväma lif hon kunde
ha fört på villan icke skulle ha
varit lika hygieniskt. Hela denna
gödnings och isoleringskur har alltid
haft något revolterande för mig.
det är likasom man afsade sig god-
villigt sina menskliga rättigheter,
gaf asked temporärt, åt det bästa
vi ega, tanken och själen. Efter

som nu Homén gifvit detta ultima-
tum, så måste man väl underkasta
sig. Min instinkt, som sällan bedra-
ger mig säger att det kommer
att tjena till intet, och då har
hon pinat sig onödigtvis i 5, fem
veckor, utom afvänjningstiden. Jag
skulle bli galen af något sådant.
Men jag är också frisk och kan
ej tänka mig något förfärligare än
att bara ligga och icke arbeta,
icke tänka.
Gå emellertid, om Mamma kan,
till pojken, den lilla stackarn,
eller skicka flickorna dit. Jag
såge ogerna att han helt och
hållet skulle glömma att han är
en Edelfelt. – Stackars pojke!
När jag tänker på allt dett för mig
absolut främmande som kommer

att omgifva honom under hans
lif, blir jag helt dyster till mods.
– Soiréen hos Mme Artôt var mycket
tröttande – ett ändlöst program, alla
hennes elever – af dessa hade fr.
Törnebladh visserligen ej den bästa
rösten, men hon sjöng mest musikaliskt
Möjligt att jag tyckte det för att
alla hennes visor voro gamla
bekanta "Solveigs sang. o. a.
Der var en ytterst brokig samlinga –
Millet med fru, Due, duchesse de Pomar
Ehrenborg, Blasco en massa underliga
spanjorer och mycket extravaganta spanskor.
I allmänhet förebrår man Mme
Artôt att ej kunna välja in salong
hon släpper in rigtiga äfventyrare
och äfventyrerskor och detta, jemte
hennes nära relationer med
hofvet i Berlin under Wilhelm Ista de tid
äro ett hinder för hennes elevers
carrière. Hennes rival, Mme
Marchesi är tio gånger mera "faiseuse"
Mme Artôt förefaller naiv i allt sådant

der verldsligt. Der var, som sagdt, spanjo-
rer som sågo ut så att man tog
ofrivilligt åt klockan och plånboken.
fr. Törnebladh lider rätt mycket af detta
Fru As man, Padilla, är icke "la distinction
même, loin de là, – Blasco ogillar
på det högsta deras sätt att debutera
i Paris. – Emellertid fick jag höra
Mme A. sjunga i en trio med fröken
T. och en ung spanska som har en magni-
fik röst. Man kände la "griffe de lion"
vid första tonen.
I morgon skickar jag mina taflor. Vinter-
landskapet och tvätterskorna behaga
alla, af de mest olikartade trosbekän-
nelser inom konsten – I går var jag
på middag hos Volkoffs – Bouchard säger
att pojken är bättre nu. Vi gingo på Teatern
men midt i andra takten fick Sofi V. ett
bref från Anna Griser, som kallade henne hem –
pojken hade vaknat och skrek. Mischa
gör ingenting här, har inga intressen och
tiden blir honom lång. Stackars liten.
Vädret har slagit om och blifvit ruskigt.
Ni har det bestämdt varmare i Helsingfors.
Farväl och helsa alla tusenfaldt
från Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Det ser ut, efter Ellans sista bref, som om hon verkligen skulle ha beslutat sig för isoleringskuren. Måtte denna barbariska afspärrning tjena till något! Jag hyser visa dubier och kan ej begripa att det ytterst lugna och beqväma lif hon kunde ha fört på villan icke skulle ha varit lika hygieniskt. Hela denna gödnings och isoleringskur har alltid haft något revolterande för mig. det är likasom man afsade sig godvilligt sina menskliga rättigheter, gaf asked temporärt, åt det bästa vi ega, tanken och själen. Eftersom nu Homén gifvit detta ultimatum, så måste man väl underkasta sig. Min instinkt, som sällan bedrager mig säger att det kommer att tjena till intet, och då har hon pinat sig onödigtvis i 5, fem veckor, utom afvänjningstiden. Jag skulle bli galen af något sådant. Men jag är också frisk och kan ej tänka mig något förfärligare än att bara ligga och icke arbeta, icke tänka.

  Ellan de la Chapelle Ernst Alexander Homén
 • Gå emellertid, om Mamma kan, till pojken, den lilla stackarn, eller skicka flickorna dit. Jag såge ogerna att han helt och hållet skulle glömma att han är en Edelfelt. – Stackars pojke! När jag tänker på allt dett för mig absolut främmande som kommer att omgifva honom under hans lif, blir jag helt dyster till mods.

  Alexandra Edelfelt Berta Edelfelt Alexandra Edelfelt Erik Edelfelt Ellan de la Chapelle
 • – Soiréen hos Mme Artôt var mycket tröttande – ett ändlöst program, alla hennes elever – af dessa hade fr.Törnebladh visserligen ej den bästa rösten, men hon sjöng mest musikaliskt Möjligt att jag tyckte det för att alla hennes visor voro gamla bekanta "Solveigs sang. o. a. Der var en ytterst brokig samlinga – Millet med fru, Due, duchesse de Pomar Ehrenborg, Blasco en massa underliga spanjorer och mycket extravaganta spanskor. I allmänhet förebrår man Mme Artôt att ej kunna välja in salong hon släpper in rigtiga äfventyrare och äfventyrerskor och detta, jemte hennes nära relationer med hofvet i Berlin under Wilhelm Ista de tid äro ett hinder för hennes elevers carrière. Hennes rival, Mme Marchesi är tio gånger mera "faiseuse" Mme Artôt förefaller naiv i allt sådantder verldsligt. Der var, som sagdt, spanjorer som sågo ut så att man tog ofrivilligt åt klockan och plånboken. fr. Törnebladh lider rätt mycket af detta Fru As man, Padilla, är icke "la distinction même, loin de là, – Blasco ogillar på det högsta deras sätt att debutera i Paris. – Emellertid fick jag höra Mme A. sjunga i en trio med fröken T. och en ung spanska som har en magnifik röst. Man kände la "griffe de lion" vid första tonen.

  Berlin Désirée Artôt Wilhelm I Eusebio Blasco Signe Maria Törnebladh Sigurd Ehrenborgh Mathilde Marchesi Frederik Georg Knut Due Millet (osäker koppling) Millet (osäker koppling) Mariano Padilla y Ramos de Pomar
 • I går var jag på middag hos Volkoffs – Bouchard säger att pojken är bättre nu. Vi gingo på Teatern men midt i andra takten fick Sofi V. ett bref från Anna Griser, som kallade henne hem – pojken hade vaknat och skrek. Mischa gör ingenting här, har inga intressen och tiden blir honom lång. Stackars liten.

  Sophie Manzey Bouchard Michail Sergejevitj Volkov Volkov Anna Grieser
 • Vädret har slagit om och blifvit ruskigt. Ni har det bestämdt varmare i Helsingfors.

 • Farväl och helsa alla tusenfaldt