Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

Breven på linjen kommer i kronologisk ordning, börjandes från övre vänster hörn och fortsätter neråt samt åt höger
 • Brev
 • Brev med finsk översättning
 • Det här brevet

äktenskap Årstider barn blommor cigarrer kyla namnsdagar sällskapsliv sjukdomar sommar telegram utställningar väderlek värme växter

d 5 maj 1893
Älskade Mamma
Gratulerar! Jag hoppas Mamma
är så rask att Mamma kan
med behörig ceremoni fira sin namns-
dag och dricka festkaffe och prata
med alla gratulanterna! Jag börjar
nu ändtligen bli bra; benen äro
ännu som bly och arbetslusten är
ingen – jag undrar om det icke är
latmasken som plågar mig. Annies
bref fick jag just nu. tacka henne
för det. Det är alldeles otroligt
att ni ännu, den 1sta maj har snö och is
och snöfall. Här der man steks eller
rättare sagdt lufttorkas, ty torkan är
outhärdlig, erfar man ett viss njutning
vid att föreställa sig ett ordentligt
snöfall. Blommor finns här så det
förslår. Jag begriper ej hvad som
skall bli qvar till sommaren.
Syrenerna äro utblommade, tulpaner-
na likaså. Nu är det pionernas
tid – stora, ljus och mörkröda – liljor,
iris i alla färger från svart till ljusviolett

liljekonvaljer! Jag har framför mig
en stor bukett liljekonvaljer, som
jag i tankarna egnar Mamma på
denna dag. – På Salongen i Ch. de Mars
var jag i går – olofvandes – ty först om
söndag få exponenterna rätt att se utställ-
ningen der. Denna utställning är bra
mycket bättre än den andra. Mina
pessimistiska utgjutelser i brefvet till
Bertha angående konsten i Paris gäller
således bara gamla Salongen. – Mina
taflor föreföllo mig otroligt små
och "obitydand" som alltid då man
ser dem i en kolossal utställnings
sal och ibland stora saker. –
Fru Holmblad från Köpenhamn är här –
hon har passerat vintern i Mentone.
Det är så många jag rätteligen skulle
besöka – men jag skyller min oartig-
het på influenzan – som visserligen
nu är öfverstånden, men som ändå
kan gå som pretext – någon fördel
skall man väl ha af det otyget.
Mycket roligt är det att höra att

ni alla mår bra och att Mamma
verkligen blir fetare. Att Kikuli är
så frisk och rask är en Guds välsignel-
se. Jag kan ej säga huru jag skulle
ha varit förtviflad om han haft
något fel under denna tid.
– Ja min pariservistelse har varit
temmeligen förfelad genom denna
dumma influenza – ingenting är
odrägligare än detta att hvarje dag
vakna med hopp att kunna göra
något, och om några timmar märka
att man ingenting duger till.
Hos Sofi Wolkoff var jag häromdagen.
Hon sitter hela dagen med gossen
i Boulognerskogen – Han är bra vax-
gul, hennes gosse, isynnerhet äro hän-
derna alldeles genomskinliga – Gud
låte honom få lefva ändå – Hon skulle
sörja sig till döds om han togs ifrån henne.
Hennes Mischa är ju rätt vänlig hem-
ma, men otroligt loj och lät. Han
har satt lättjan i system, förklarar
den såsom menniskans förnämsta
rättighet och mål o. d. för resten för-
svarat han all slags reaktion – cen-
sur bl. a. – Jag ger mig aldrig in i

diskussioner med honom – men vår ömse-
sidiga utmärkta artighet gör lifvet oss
emellan mycket drägligt. – Hvarför
hon tvärt emot fadrens vilja tog honom
begriper jag ännu ej – alla andra skäl
har hon lätt kunnat
kull
resonnera, men
detta att utan någon oläsligt och häftig
kärlek, just göra det som hennes far och
bästa vän minst ville – det förstår jag som
sagdt ej. – Der är något obegriptigt, något
af "den grymme turken" som Morbror Gustaf
sade, i detta.
Roligt att Ellan verkligen tilltager i vigt.
800 gram är ej mycket men dock något –
måtte det bara fortfara.
Jag har ej rökt på de sista veckorna och
finner mig ganska väl deraf. Den första dagen
var det svart men sedan dess har det
gått mycket lätt.
Farväl älskade Mamma. Fortfar att
bli raskare och helsa alla hjertligt
från mig. Från Åbo skref Cygnæus
och proponerade prisnedsättning på tavast-
ländska byn. Jag svarade telegrafiskt och
har ännu ej fått något besked. – Björne-
borgarne äro i Stockholm sedan den 4de
tusen helsningar till Alla och tacka Annie
för brefvet
Mammas
Atte.

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll

 • Gratulerar! Jag hoppas Mamma är så rask att Mamma kan med behörig ceremoni fira sin namnsdag och dricka festkaffe och prata med alla gratulanterna!

  Alexandra Edelfelt
 • Jag börjar nu ändtligen bli bra; benen äro ännu som bly och arbetslusten är ingen – jag undrar om det icke är latmasken som plågar mig.

 • Annies bref fick jag just nu. tacka henne för det.

 • Det är alldeles otroligt att ni ännu, den 1sta maj har snö och is och snöfall. Här der man steks eller rättare sagdt lufttorkas, ty torkan är outhärdlig, erfar man ett viss njutning vid att föreställa sig ett ordentligt snöfall. Blommor finns här så det förslår. Jag begriper ej hvad som skall bli qvar till sommaren. Syrenerna äro utblommade, tulpanerna likaså. Nu är det pionernas tid – stora, ljus och mörkröda – liljor, iris i alla färger från svart till ljusviolettliljekonvaljer! Jag har framför mig en stor bukett liljekonvaljer, som jag i tankarna egnar Mamma på denna dag. –

  Alexandra Edelfelt
 • På Salongen i Ch. de Mars var jag i går – olofvandes – ty först om söndag få exponenterna rätt att se utställningen der. Denna utställning är bra mycket bättre än den andra. Mina pessimistiska utgjutelser i brefvet till Bertha angående konsten i Paris gäller således bara gamla Salongen. – Mina taflor föreföllo mig otroligt små och "obitydand" som alltid då man ser dem i en kolossal utställningssal och ibland stora saker. –

 • Fru Holmblad från Köpenhamn är här – hon har passerat vintern i Mentone. Det är så många jag rätteligen skulle besöka – men jag skyller min oartighet på influenzan – som visserligen nu är öfverstånden, men som ändå kan gå som pretext – någon fördel skall man väl ha af det otyget.

  Menton Anna Dorothea Holmblad
 • Mycket roligt är det att höra att ni alla mår bra och att Mamma verkligen blir fetare. Att Kikuli är så frisk och rask är en Guds välsignelse. Jag kan ej säga huru jag skulle ha varit förtviflad om han haft något fel under denna tid.

 • – Ja min pariservistelse har varit temmeligen förfelad genom denna dumma influenza – ingenting är odrägligare än detta att hvarje dag vakna med hopp att kunna göra något, och om några timmar märka att man ingenting duger till.

 • Hos Sofi Wolkoff var jag häromdagen. Hon sitter hela dagen med gossen i Boulognerskogen – Han är bra vaxgul, hennes gosse, isynnerhet äro händerna alldeles genomskinliga – Gud låte honom få lefva ändå – Hon skulle sörja sig till döds om han togs ifrån henne. Hennes Mischa är ju rätt vänlig hemma, men otroligt loj och lät. Han har satt lättjan i system, förklarar den såsom menniskans förnämsta rättighet och mål o. d. för resten försvarat han all slags reaktion – censur bl. a. – Jag ger mig aldrig in i diskussioner med honom – men vår ömsesidiga utmärkta artighet gör lifvet oss emellan mycket drägligt. – Hvarför hon tvärt emot fadrens vilja tog honom begriper jag ännu ej – alla andra skäl har hon lätt kunnat kull resonnera, men detta att utan någon oläsligt och häftig kärlek, just göra det som hennes far och bästa vän minst ville – det förstår jag som sagdt ej. – Der är något obegriptigt, något af "den grymme turken" som Morbror Gustaf sade, i detta.

  Bois de Boulogne Sophie Manzey Gustaf Brandt Nikolaj Nikolajevitj Manzey Michail Sergejevitj Volkov Volkov
 • Roligt att Ellan verkligen tilltager i vigt. 800 gram är ej mycket men dock något – måtte det bara fortfara.

  Ellan de la Chapelle
 • Jag har ej rökt på de sista veckorna och finner mig ganska väl deraf. Den första dagen var det svart men sedan dess har det gått mycket lätt.

 • Farväl älskade Mamma. Fortfar att bli raskare och helsa alla hjertligt från mig.

  Alexandra Edelfelt
 • Från Åbo skref Cygnæus och proponerade prisnedsättning på tavastländska byn. Jag svarade telegrafiskt och har ännu ej fått något besked. – Björneborgarne äro i Stockholm sedan den 4de

  Åbo Stockholm Gustaf Cygnaeus
 • tusen helsningar till Alla och tacka Annie för brefvet

  Alexandra Edelfelt