Albert Edelfelts brev

En djupdykning i Albert Edelfelts liv och konstnärliga arbete genom hans brev till sin mor Alexandra Edelfelt 1867−1901

ateljéer barn konstkritik läkare sjukdomar tidningspress utställningar

Paris fredag. Jag har återigen börjat arbeta och finnes mig ypperligt deraf
efter dessa dagars rörliga lif. fortfarande får jag mycket berömman
de tidningsartiklar, och också några förfrågningar om priser
på Strykerskorna – utan att det derför ännu ledt till något
resultat. – Jag var bjuden på middag till Volkoffs i dag, men fröken
Grieser var just nu här och bad mig komma före middagen
nu på dagen, emedan gossen, som i tisdag var jemförelsevis bra,
nu blödt så mycket igen att läkaren beredt dem på det värsta
om blödningen började i natt igen. Det är rysligt synd om dem.
Hans ådror lära aldrig ha varit rigtigt nomala – att de äro ytterst sköra
och att der redan finnes en lesion någonstans, är klart. Den stackars
stackars Sofi V. – Kanske emellertid detta går öfver som de tidigare an-
fallen – Skrif ej något till fru Etter i alla fall. – Jag vet icke huru
Jag skall tacka Gud för att ha en så frisk liten gossen jag – utan fel och
skavank, tills vidare åtminstone – Sparre kommer i morgon och
skall bo här i ateliern. Jag blir rätt nöjd att ha något sällskap
under den korta tid jag ännu är här. När jag tänker på Djursholm
och Rs porträtt igen får jag qväljningar – Fru Holmblad hade igår
en slags festfrukost för mig och jag reste på aftonen till Pasteur för att
få rättighet för dessa damer att se oläsligt, hvilket strax beviljades.
De hade näml. uttryckt sin lifliga önskan att få se institutet och le service de la oläsligt.
Helsa Ellan och pojken och alla andra från Mammas
Atte

Madame A. d'Edelfelt
Alexandersgatan 26
Helsingfors
Finlande

Öppna faksimil Brevet är maskinellt transkriberat och kan innehålla små fel.

Innehåll